הוא יתברך מהווה את כל המציאות כולה – שיעור בספר התניא – פרק מ"ח – 63 – הרב גוטליב