לוט הנחש והקליפות – זוהר לך לך אות מא' – שיעור 20 – הרב גוטליב