תע"ס חלק ט' – 37 – זווגי הספירות – אות ע – הרב גוטליב