ויצאו איתם מאור כשדים – זוהר לך לך אות י"ח – שיעור 13 – הרב גוטליב