תע"ס חלק ט' – 34 – זווגי הספירות – אות ס"ד – הרב גוטליב