חובת התלמידים והתלמידות – פרק תשיעי – עיצות להתעלות ולתיקון – 29 – הרב גוטליב