שלושה גופים – סודות מחדרו של בעל הסולם – שמעתי כרך א' מאמר מ"ד חלק א – הרב גוטליב