ההבחן העיקרי בין הנפש הבהמית לנפש האלוקית מאמר י"ז | תשמ"ח