רב"ש מאמרים – מהו אין ברכה במקום ריק בעבודה מאמר ט"ו | תשמ"ח