מה הם תורה ומלאכה בדרך ה' | רב"ש מאמרים – תשמ"ח: מאמר י"ב