תע"ס חלק ט' – 76- לוח השאלות לפירוש המלות שאלה נ"ח -הרב גוטליב