אסור להילחם במחשבות לא טובות – חובת התלמידים והתלמידות – 48 – הרב גוטליב