תע"ס חלק ט' – 75- לוח השאלות לפירוש המלות שאלה מו' -הרב גוטליב