קרבן הבשר – ר"ח אזיל למחמי לר"א – זוהר לך לך אות רצ"ז- שיעור 77 – הרב גוטליב