תע"ס חלק ט' – 71 – לוח השאלות לפירוש המלות שאלה כ"ח- הרב גוטליב