אין עוד מלבדי – קרית טבעון 7 מתן תורה אות יג' – הרב גוטליב