מהו בעבודה – שהתורה מתשת כוחו של אדם – מאמרי הנשמה 73 – תש"ן מאמר כ"ט- הרב גוטליב