מהו בעבודה – להזהיר גדולים על קטנים – מאמרי הנשמה 71 – תש"ן מאמר כ"ח חלק ג – הרב גוטליב