היה דבר ה' אל אברם במחזה – זוהר לך לך אות רפט- שיעור 76 – הרב גוטליב