דעו כי הוי"ה הוא האלקים – ביאורי תפילה 100 – הרב גוטליב