מהו בעבודה – הללו את ה' כל הגויים – מאמרי הנשמה 63 – תש"ן מאמר כ"ה חלק ב – הרב גוטליב