קבלה

#קבלה @kabblah חכמת קבלה מהי?
00:00 – מהי קבלה?
03:00 – מהי חכמת הקבלה?
05:00 – מה מיוחד בקבלה?
07:00 – מה שונה קבלה משאר החכמות?