מאמרים בקבלה

פניני החכמה: אסור להתפלל מתוך עצבות

אסור לאדם להתפלל תפילתו מתוך עצבון, ואם עשה כך, אין נפשו יכולה לקבל האור העליון הנמשך עליו בעת התפילה. אומנם בעת שמתודה הוידיו ומפרט חטאיו, אז טוב להתעצב בלבד. אבל בשאר התפילה, נמשך לו נזק נפלא גדול על ידי עצבותו. אבל צריך להראות לפניו יתברך הכנעה גדולה, באימה ויראה, אומנם תהיה בשמחה יתרה וגדולה ככל האפשר, כדמיון העבד המשמש את רבו בשמחה יתרה. ואם משמשו בעצבות, עבודתו נמאסת לפניו. וכמעט שעיקר המעלה והשלמות והשגת רוח הקודש תלויה בדבר זה, בין בעת תפילתו, ובין כשעושה איזה מצוה משאר המצות, וכמ"ש בגמרא מההוא דהוה קבדח טובא וכו' ואמר תפילים קא מנחנא ואל תבוז לענין זה, כי שכרו גדול מאוד. עד כאן לשונו {בתחילת שער הכוונות)

12768380_1124778700899757_1684971063116955416_o

הסבר: אסור להתפלל מתוך עצבות, כי אז הוא בשינוי צורה, ממילא בפירוד ואין יכול להרגיש את הקשר לבורא {האור העליון- שם כללי}  מטרת הקשר היא דבקות, הבורא לא צריך את הדיכאון שלנו, הוא לא מכונה שבאה לספק אותנו, המטרה של התפילה היא לייצר קשר, אם התפילה באה במיאוס מאבדים את העניין. זה לא אומר שלא צריך להתפלל אם אני עצוב; כי חז"ל הטמינו בהלכה {לענייננו- בסדר התפילה} כוונה בסיסית קוסמית אוטומטית ששומרת על הנפש במדרגת הדומם גם ללא כוונה, שזה גם חשוב מאוד. אבל אי אפשר להישאר דומם, לכן בע"ה עלינו לנסות להתפלל מתוך שמחה ורצון לקשר ולא מעצבות וכדי לצאת ידי חובה, ואם אנחנו לא מרגישים כך, אז הנה עוד משו שאפשר להתפלל עליו.

פנימיות התורה מלמדת אותנו את הקשר הפנימי לתפילה שיכול לסייע ולעורר בנו את השמחה האמיתית בעבודת הבורא. צריך גם להבין שהכרת הרע זה טוב, אבל צריך לשמוח מהרע, ולא להיות עצוב, כמו אדם שגילה את מחלתו עכשיו יש לו סיכוי לתקנה.

אומר הרב"ש שאחת הסיבות שלא רצה אברהם לחתן את בנו עם בתו של אליעזר נאמן ביתו, אף על פי שהיה תלמיד חכם גדול, דהיינו- הגיע להכרת הרע, אבל מכיוון שלא יכל לשמוח מזה, היה בשינוי צורה ופירוד מאברהם וממילא לא יכול להשיא אברהם את יצחק לבתו של אליעזר, כי אין ארור מתדבק ברוך.

 

אגב בענייני שמחה, לכאורה נראה שעל הבוקר התפילה עושה הפלייה בין איש לאישה, מאוד מוזר ולכאורה לא מכבד, מדוע?

אז מהו ברוך שעשני כרצונו?

כרצונו להיטיב לנבראיו, כי האישה היא עיקר הבית – הלב, היא מייצגת את מטרת הבריאה את הרצון לקבל את האושר מתוך אהבה.
יוצא כשמסתכלים בפנימיות ברכת שעשני כרצונו באה לשבח ולא להחסיר בכלל..

מהו שלא עשני אישה שהגבר מברך?
שנתן לי גם את הצד של מידת ההשפעה, את הצד של הרצון לדבקות, את כוח התנועה ,המחבר בין הבורא לבריאה, ולהוביל את הבריאה (האישה) לאהבה שלמה.

אבל האמת שכל אחת מהברכות האלה לא שלמה לבד, כי רק מטרת הבריאה לא מספיק, רק תיקון הבריאה לא מספיק
צריך את שניהם, ואז כל אחד מברך ומתכלל בשני.. 

אנו ממליצים להירשם לקורס תפילה כדי ללמוד מהי תפילה מבחינה קצת יותר פנימית. ושנזכה לתפילה אמיתית מתוך שמחה אמן.

smilie-495999_640

תוכן קשור

כתיבת תגובה

Back to top button