לימוד ליום תשעה באב

לנוהגים ללמוד דברי מוסר תשובה והתעוררות