קבלה – מושגים : בכוח ובפועל פירוד פרצוף צורה

תודעת הנסתר – #תודעת #הנסתר #חכמת #הנסתר #חן #תורת הנסתר