קבלה – מושגים : צורה צר מאוד קודש קודשים

תודעת הנסתר – #תודעת #הנסתר #חכמת #הנסתר #חן #תורת הנסתר