ליקוטי מוהר"ן: תורה ח' – מנורת זהב |א -ה| קבלה – חסידות