בחגוי הסלע – מפעל הזוהר העולמי – הפצת הפנימיות

לשיעור על נבואת בעל הסולם בפנימיות:


הערות: אלף הכוונה למדרגת לשמה – מדרגת החכמה.
600 הכוונה לחוסר שלמות – לא לשמה.
משתף לשם הפצת הפנימיות – אבל כדאי לראות את ההסבר הפנימי בלינק.
בברכה, למען הפצת הפנימיות וזיכוי הרבים