יסודות בלימוד פנימיות התורה – הרכוש היחיד שיכול להיות לאדם

קבלה – חכמת הקבלה #קבלה #חכמת #הקבלה #חסידות | 📌 הירשמו לערוץ בקליק והפעילו את הפעמון 🔔 לקבלת עדכונים | שיעורים | ושידורים חיים | הצטרפו לטלגרם לעדכונים נבחרים ותוכן יחודי: http://telkb.net | אתר הבית: https://kabbalah.pw | פייסבוק: https://bit.ly/3JVlHvk
הצטרפו כחברי מועדון לתמוך בהפצת התכנים וקבלת הטבות:
https://www.youtube.com/channel/UCovbRZ0_1kCiFe7SEkd8ciA/join
שלום וברכה יסודות
בלימוד פנימיות התורה מהספר התורה הדם מה

שביניהם פרשת תצווה

הרכוש היחיד שיכול להיות
לאדם יסוד חשוב מאוד בעבודת האדם היא

הידיעה שכל דבר שאני צריך
לקבלו לקבל עליו בעלות אני צריך לשלם

עליו לשלם הוא מהמילה ש
ללא תשלום הדבר

חסר לא כל דבר בחיים ניתן
לרכישה יש בעולם דבר הפקר שישנה אפשרות

לאדם לזכות בו ישנה עבדה בעולם שהבעלים
התייאשו ממנה העבדה מרומזת במילה עבדה א'

ב ד
a המורכבת מהאותיות ברצף אב ד א האות ג'

חסרה
א"ב ג' אמור להיות פה ד

ה איש העבדה היא שעבדה אותה צריך למצות
לזכות

בה הדבר היחיד באדם יכול לזכות בבעלות הו
התכונה של הג גומל

חסד תכונה זו אינה טבעית לאדם על כן זקוק
הוא להגביה אותה מעל האנוכיות שלו זקוק

האדם למאמץ להגיעה מעבר לטבע של יצר לב
האדם שהוא רע מנ הורב על אדם לותר על

נוחיותו להיכנס לקור ההיתוך
הנפשי להכניס לקור ההיתוך הנפשי את

הרצונות שלו ולצרפם זאת

אומרת מה

היסוד שכל דבר שאני רוצה עליו בעלות אני
חייב לשלם עליו ורואים

שזה למרות שזה נוגד את הטבע של האדם אבל
המציאות בנוייה

ככה אפילו מבחינה גשמית מבחינה חיצונית
אתה צריך לשלם אם אתה רוצה משהו דיינו

להתאמץ להתייגע

עבורו אבל זה עקר בעיקר עובד מבחינה
רוחנית

ונפשית גם כשאדם לא מתייגע עבור הדבר הוא
פחות נהנה

ממנו גם אם בהתחלה כן
בטווח הרחוק זה מעיר לו הרבה

פחות אבל מצד שני אנחנו לא אוהבים את
ההגיה זה כאילו סותר אחד את השני

אבל המציאות היא שצריך להתייגע

אבל אי אפשר לרכוש כל דבר עכשיו לרכוש זה
לא רק מבחוץ יכול להיות שרכשתי הרבה דברים

אבל לא רכשתי אותם באמת למה כי הם לא
מילאו אותי מבפנים לא הביאו אותי לחיבור

ושלמות אז לא באמת רכשתי אותם הם רק בחוץ
לא הצלחתי להביא אותם

לפנימיות אז גם אם קניתי הרבה בניינים זה
לא הביא אותי להבנות או הרגשות

גבוהות אז באמת לא רכשתי את זה זה רק היה
בסרט יש בעולם דבר

הפקר מה גמילות חסדים זה בעיקר הדבר שאדם
יכול לרכוש וצריך לרכוש

כל
השאר א זה בא בטבע ממילא זה לא בידו אבל

את הצד של הצורה של ההשפעה של גמילות
חסדים זה הרכוש העיקרי שהאדם צריך לרכוש

אין מהתורה ואין מהמציאות
אבל מי זה הבעל התייאשו ממנה אפשר להגיד

שהקדוש ברוך הוא התייאש מזה אבל
חלילה

אלא אם אם לא יוסבר בהמשך אז אני אסביר את
זה הדבר היחיד בו האדם יכול לזכות בבעלות

היא התכונה של הגמל גומל חסד אוקיי זה
אמרנו כור ההיתוך הוא המאבק והחיכוך בין

בית רצונות בתוך האדם המקים הו בושים זה
בזה מצד אחד הרצון לפעול את האמת מצד שני

הרצון לאנוכיות וקיימים בנו בית הנפשות
האלה נפש באמית ואלוקי עשו ויעקב אי אפשר

למחוק את עשו ולא אתת יעקב שאלה איך
משתמשים בהם להשיג בעלות על החומריות

בעולם

הזה אז ככה מצד אחד לפעול את האמת מצד שני
הרצון לאנוכיות להשיג בעלות על החומריות

בעולם הזה הוא ההבדל בין דעת בעלי בתים
לדעת

תורה
דהיינו בעלי בתים מלשון בעלות שהם רוצים

רושים לתוך הדעת לתוך הרצון לקבל ודעת
תורה זה דעת של השפעה

של נתינה של
דבקות של ביטול האגואיזם

איזה רכוש אתה מבקש האם אתה מבקש את הרכוש
הנפשי הנקרא גומל חסד או שאתה מבקש את

הרכוש
החומרי עוצמה חומרית ונפשית כשרונות

למיניהם שבעזרתם אתה מחפש שליטה
ובעלות וגם מה שתבקש זה יהיה הביקוש שלך

מלמעלה והתפילה שלך
ואם תבקש רק את הצד החיצוני תפסיד ואם

תצליח לבקש ביקוש פנימי
תרוויח מלמדת אותנו התורה שהרכוש האמיתי

היחיד היכול להיות לאדם הוא גמילות חסדים
וכל הנובע ממנו ורואים כסמל שכל הגשמיות

לא משנה כמה אכלת לא משנה כמה בנית הכל
האפר הכל מתפרק ומתכלה כי הגשמיות מבטאת

את הכלים הנפרדים
מהלוק כי זה כלים אנוכיים בטבעם גם בהדמיה

וגם בתודעה הגשמית
עצמה אבל התודעה הרוחנית תודעת

הנתינה ברמת הצורה שלה כי אנחנו לא צריכים
לבטל את הרצון לקבל את הבריאה אנחנו

מדברים על תכונת הרצון אם כי בהתחלה באמת
צריך לפעול כמשפיע על מנת להשפיע בהרעה

אבל מה אדם באמת יכול לרכוש רק את הגמירות
חסד למה כי זה מתוקן בהשוואת הצורה עלו זה

לא נעבד כמשל אתה יכול לרכוש הרבה ידע וזה
דבר שנשמר ומשמש אותך שתה יכול לרכוש במבה

אבל זה

במבה אם זא זה לא כמו שהפילוסופיה
מושכלות זה

הנפש מהות הנפש לא אבל זה הוסבר במקום

המתאים אז מה מה העבדה העבדה של ה גמילות
חסד וגם בה אדם יכול לזכות אז למה אנו

לחפש למה לנו לחפש דבר מה אחר בעולם דבר
שממילא לא יש לעולם שלנו למה לא כי כל מה

שממלא את הרצון לקבל הוא נרכב חיבו הקבר
הוא מתקלה הוא נגמר חיבו הקבר זה לא

שמתים לא צריך לחכות 70 שנה זה קורה לאדם
בכל רגע ורגע שהוא מקבל משהו וזה לא ממלא

אותו אז הוא מתחבט בתוך עצמו
וסובל אין בגשמיות ובעיקר

ברוחניות הטבע המורגש שלנו מכריח לחפש את
האנוכיות שלנו האמת מכריחה אותנו לחפש את

גמילות
החסדים את ההטבה זה בתף החים באדם וזה

המלחמה גם ביניהם החיכוך הפנימי בין
השניים הוא כור ההיתוך הנפשי ב על האדם

לזכך את נפשו ולעשותה זהב טהור מצד אחד
צריך זהב מלשון זהב זה הדבר שאני

רוצה
אבל כן טהור דהיינו בעל מנת

להשפיע

אוקיי אז מה אמרנו פה שהרכוש היחיד האמיתי
זה מידת

ההשפעה אבל הטבע שלנו מראה לנו אחרת שאם
נקבל לעצמנו יותר נרוויח יותר אנחנו רואים

שכל מה שאנחנו ממלאים את עצמנו זה
מתרוקן כי התודעה הגשמית הגוף הגשמי זה

כמו בור בלי תחתית לא בור עם תחתית והרבה

חורים והיום האנושות מפותחת הדור מפותח
מאוד מהר לא נהנים מד דברים נגמר

התענוג
א היום חמש דקות הם כוח לחכות בתור פעם

וזה לא שקר זה אמיתי ככה האדם
מרגיש כל אחד תודעה שלו פעם היו מתפסים על

הרים
מחכים מה קורה פה מצד אחד זה ריחוק גדול

ועצלנות גדולה מצד שני אבל זה גם התפתחות
כי הרצונות גדולים השאיפות

גדולים
אז יש בזה יתרונות

וחסרונות מצד אחד
הטכנולוגיה קיצרה את הזמן והמקום זה לא

סתם זה היכולת של החוכמה להעלות את האדם
מעל הזמן והמקום הסברנו את זה בקורס פנים

מהירות ומסבירות ההקדמה השלימו את זה שמה
אז כמו שהשכל הגשמי מעלה את האדם מעל זמן

ומקום ככה השכל הרוחני עושה את זה רק
מבחינה רוחנית הטכנולוגיה זה כמו כישוף

למה כי זה קיצר לנו את הזמן והמקום מצד
שני אנחנו יותר עצלנים אז זה עוד פעם

מעריך לנו את הזמן והמקום מבחינה פנימית
כי אם אני מגיע יותר

מהר נגיד ברכבת קלה ולכי שהתרגלתי אז ה10
דקות האלה ברכבת הקלה מרגישים לי כמו כמו

חמש שעות או חמש דקות בלי הפלאפון אני
משתגע אנחנו רואים שזה מאזן את עצמו הכל

חוזר בסוף
לנפש אבל החיצוניות טובה הטכנולוגיה טובה

הסברנו את זה בשיעורים המתאימים דיברנו
אפילו על בינה

מלאכותית אז צריך להשתמש בזה
נכון אבל כדי שזה

יסייע להתפנות לצד האדם שבנו זאת אומרת אם
אני משתמש

בטכנולוגיה בבננה המלאכותית
כדי להגדיל את הבהמה את

העצלנות את החוסר רצון ל נועה זה מאוד
מסוכן וזה גם הורג את האדם מבפנים אבל אם

נשתמש בזה כדי שזה יפנה אותנו מהדברים
החיצונים והטכניים לבוא להתעמק יותר בצד

האדם שבנו אז זה טוב מאוד וזה גם התפקיד
האמיתי של

הטכנולוגיה ושל כל המציאות

החיצונית שאני אזכה
לג יש פה עוד סיימנו עם

היסודות את השאלות אני לא קורא בדרך כלל
תראו את השיעורים של הרב אבל או תקנו

תרכשו את הספר אבל אני אדבר על כמה נקודות
פה

אולי
פנימיות זה קשור לפרשה פעם הברתי גם שיעור

על מראה לנשמת צבות תראו את זה שמה המנורה
שאותה צריך להדליק על ידי שמן הנה

המלכות הרצון שבאדם
כידוע שנייה אחת סמן לי

פה
כידוע כל תיקונה של המלכות הוא על ידי נקב

באחורי החזה דזר
אנפין דהיינו שהזר אנפין עושה זיווג

ותיקון בשביל הנו קוה והיא מקבלת רק מה
שראוי

אליה מחלק מקומת
ממקום החזה

ולמטה זאת היא מקבלת רק מאור חוזר שולה
מהיסוד מסוגריים צדיק לנצח עוד הזהיר נפין

וזהר כל אורה שיכולה לקבל דהיינו רק אור
חוזר על ידי זיווג דעקה

ביסוד על ידי כך יוצא השמן הראוי
למנורה סיכום התשובה מושג לדורות

אוקיי

אוקיי א אני אקרא את

ה אוקיי זה קשו את הספר מי שרוצה לראות את

השער אני אסכם כל אדם צריך להעיר את רצונו
האמיתי ולהיות בשמחת מידית בבחינת הצדיקות

שבו זאת ניתן לעשות ד מעשה אחד אפילו קטן
שיעשה עם כוונה להשפיע נחת רוח לבוראו

אמן

אוקיי אתם מוזמנים להצטרף כחברי מועדון
לערוץ ללחוץ על כפתור התודה לתמוך ולסייע

בפרסום השיעור או כלל השיעורים נודה לכם
מאוד זה יעזור תודה רבה ושנזכה

לעשות עבודה פנימית ולהעלות מעלה מעלה
ולזכות לרכוש האמיתי שזה הפנימיות הנשמה

ואת הנפש אשר עשו בחרן אמן ואמן תודה
רבה