יסודות בפנימיות התורה – חשיבות הברית החיצונית והפנימית

קבלה – חכמת הקבלה #קבלה #חכמת #הקבלה #חסידות | 📌 הירשמו לערוץ בקליק והפעילו את הפעמון 🔔 לקבלת עדכונים | שיעורים | ושידורים חיים | הצטרפו לטלגרם לעדכונים נבחרים ותוכן יחודי: http://telkb.net | אתר הבית: https://kabbalah.pw |

שלום ברכה אנחנו ביסודות בלימוד פנימיות
התורה מהספר התורה אדם הוא מה

שביניהם אני גם עושה קצת בדיקה לשיפור

הסאונד
נלמד פרשת ניצבים יסודות בלימוד פנימיות

התורה חשיבות הברית החיצונית וה
ני המושג

ישות מורכב על כל פרט פרט הנו מנגנון של
פרטים הפועלים למען כלל

אחד ייתכן בתוך מסגרת של כלל שלכל פרט יש
כלל משלו למשל בתוך משפחה ישנם מספר

מרכיבים של אחים אחיות דודים וכולי יתכן
שלכל פרט יש משפחה משלו לכל אחד מבני

המשפחה ישנה מטרה
פרטית אז המושג

ישות מורכב על
פרט אנחנו נרחיב מזה טיפה

בהמשך וחשוב להבין שהשוותה אמיתיות הם
רוחניות מעבר לזמן

ומקום וישויות הגשמיות הם רק שמלים
וענפים הרבה מהם דמיוניות עם זאת יש

ישויות מובנות בתוך המציאות כמו משפחה ויש
את הישויות שבה אות מצד השכל והעבודה של

האדם מה שמאפשר גם לאדם להתפתח
ולהתרחב היות שהוא יכול להרגיש אפילו שזה

עדיין רצון לקבל אבל להיות ויש לו
פוטנציאל לנשמה הוא יכול להרגיש מחוץ

לעצמו זה מתבטא בשכל של
האדם דווקא מצד החושים הבעלי חיים יותר

מפותחים ממנו בדבר מצד הסימן הגשמי לפחות
כי גם מבחינה רוחנית יש בעל חיים בכל אחד

את כל בעלי החיים אבל השכל דווקא ניתן
לאדם שזה החוש הגבוה יותר מעין חוש אישי

שהוא בעצם על ידו הרבה יותר מפותח מכל
בעלי החיים ולכן הוא שולט

בעולם זה גם מפשר לאדם להתקבץ לישויות מ
לא יודע מבחור במערה למשפחה לשבט

למחוז לאומה וכדומה וכדומה כמובן זה גם
הרבה מזה נמשך מהמבנה הרוחני של התודעה

וזה יתבטא בגשמיות כך או אחרת אבל בעצם
האדם יש לו צד של ישות שיכולה להצטרף כמו

שרואים יש את הסרט עם משה רבנו אסטון איך
קוראים לו צרלס אלסטון לא זוכר זכרונו

לברכה כן שחקן נחמד אז יש את הסרט כוכב
הקופים הישן מאוד

יפה זה רק בסרט
כי במציאות רק לאדם יש את התכונה הזאת גם

אם קופים טיפה יכולים להשתחל אבל זה עדיין
תוך גבולם אבל האדם באמת יכול וזה מה

שאפשר לו להתפתח
להקים מחוזים עיירות חברות מדינות

טכנולוגיה כוח הדמיון שלו מחוץ לעצמו מחוץ
לנקודת הפרטית וגם יש את כוח הזמן שזה

השכל שזה למאר את הזמן אפילו מבחינה גשמית
הנהה עושים רכבת רכבת

קלה גם ברוחניות יש רכבת המרכבה הדבר
המחבר בין העליון לתחתון אנחנו באמת מנסים

לקצר את הזמן והמקום בגשמיות כאילו אנחנו
מנסים להידמות לרוחני כמובן זה רק סימן

אני אישית מאוד אוהב את הסימנים האלה אב
זה סימן למה כ יכול להיות יש לך רכבת

שיכול להגיע לכל מקום אבל אתה בעיקרון אין
לך כוח לאף אחד אז לא זרר לך הרכבת הכי

מהירה ופעם היה לך אופניים ולא רכבת אבל
היית מרגיש יותר את כולם או פעם לא היה לך

אייפון אבל היית מחובר חברתית בלי
הפייסבוק הרבה יותר עמוק אז אנחנו רואים

שמצד אחד הגשמיות שהיא בעצם איזה השתלשלות
של ההתפתחות הנפשית שלנו שמתרבים בעלי

המצאות כמו שאמרנו בשם בעל הסולם בכמה
מקומות אזה גם אפשר לדמיון להתפתח לחשוב

לטווחים ארוכים יותר ולהמציא אמצאות וזה
גם יגבר ויגדל וכדומה זה לא יביא לאדם את

המענה אבל א זה חלק

מההתפתחות בדיעבד הכל כאילו בא כדי לחבר
בינינו וזה מה שזה עושה אבל החיבור חיצוני

זה לא מ מספיק אבל זה יכול להיות פתח
לחיבור פנימי זה גם יכול להיות פתח

למלחמה כמו הפצצה של
האטום גילוי פצצת

האטום יכול להיות לייצר אנרגיה או להשמיד
ויתכן בהחלט שהיו מלחמות עולם

בהמשך
אוקיי כיצד נקבע מה ישות כללית ופרטית של

כל אחד אומר פה הרב ישנה ישות גשמית
חומרית המונהגת על פי החושים מקבלים את

נתוניהם מהעולם
הפיזי כן שהם גם בעצם

א עובדים דרך התודעה הגשמית של זמן
ומקום הפירוש של נתונים אלו הערב אומר על

פי גדרים גשמיים של זמן תנועה מקום חילוף
ומורה ונוסיף זאת אומרת זמן תנועה ומקום

העדר חילוף ומורה כי הגשמיות ה בנייה על
מציאות של הדר היות והיא נפרדת

מהאלופות אז כל אחד מבני המשפחה יותו נולד
מבחינה גשמית לאבי ואמו הגשמיים מגדיר

אותו כאש פרטי היות ולאבי ואמו יש אחים
אחים אלו הם דודים שלו הנה מכוח המציאות

הגשמית משוייך לישות הגשמית המשפחתית
הכללית כן זאת אומרת זה ברמה

הגנטית ברמה החברתית שבה מובנית
מלמעלה יש מושג הנקרא אני

משותף שהוא שונה מאוסף של פרטים

רגה נגמר

הטוש העני המשותף הוא שכולל את כל הפרטים
וגדול מחיבור זה דבר דק אני תכף סביר בכל

אופן יתכן ששונה הוא באופן תכליתי מתכונות
המרכיבים הבונים את העני המשותף לדוגמה

הפרטים הבונים את המים שהם מימן וחמצן
יוצרים יש חדש שנקרא מים השונה בתכונותיו

באופן מהותי מהתכונות או מחיבור התכונות
של מימן וחמצן כפי הדוגמאות בעולם הגשמי

כך נוהג הדבר גם בעולם הרוחני בעולם
האידאות

כן וזה לא סתם ככה בגשמיות זאת אומרת כל
הצירופים

האלה מגלים לנו תכונות של החומר אם כי הוא
כן קיים

בכוח אבל הוא לא יכול לבוא לידי גילוי
ופעולה דיברנו על זה ביסוד

החומצי אני חושב בקורס קבל המתחיל או
מבשרי החזה אלוקי במאמרי הסולם פרי

חכם אז ככה זה בא ללמד אותנו שגם ברוחניות
זה עובד ככה רק מבחינה רוחנית כמובן ישנה

ישות אידאית זאת אומרת מה זה ישות לעניין
שלנו כלל המתגלה דרך

פרטים השות ז מתפרסת על פני רב על פני
מספר רב של מישורים ישות זה זאת אומרת

מלשון יש אבל הישות האמיתית היא בעצם הכלל
זאת אומרת יש כללים שקיימים במציאות כללים

של נשמות
שדרך פעולת פרטים מסוימים אנחנו יכולים

לגלות את הכללים
האלה את הישויות האלה אבל הישויות האלה הם

מעבר לפרטים עצמם וזה דבר מאוד דק כמו
ההבדל בין ידיעה לאמונה בין גוף לנשמה בין

חומר לצורה
אני אקרא אבל ואני אסביר אחר כך אך בבסיסה

היא רעיונית מה הישות האידית המייחד בין
כל פרטי ישות הוא רעיון אמטרה משותפת

הרעיון הוא הצורה או השכל שבדבר שמביים את
המטרה המשותפת הם המחברים בין כל הפרטים

לישות הנקראת העני המשותף של הפרטים
המדוברים ואם נדייק יותר נצטרך לומר

שהשותפות
למטרה הה יוצרת את העני המשותף דיק פה הרב

השותפות למטרה מה שהוא כותב במקום אחר שיש
מטרה משותפת ושותפות למטרה שותפות למטרה

בא להדגיש שזה שותפות זאת אומרת
אה שה יותר יורדת לגוף ללב ולא רק משהו

חיצוני אני צריך אותך אתה צריך

אותי בכל אופן אומר הרב יש ישות
אידאית זה בעצם גם כל המדרגות הרוחניות זה

בעצם ישויות חלקם הם אנחנו גם
כמו תרצו עולם מקביל אבל עוד לא גילינו את

הישועות האלה

בתוכנו אבל הישות של האדם הפרטית היא
מוגבלת וזה העניין של הערבות ההדדית

והבריאה בנוייה בצורה הזאת אפילו האטומים
שהם פרודות הם בנויים בצורה שהם חייבים

להצטרף כדי לייצר את גילוי הכלל זה נמשך
משרשים

רוחניים אוקיי מטרה זו יכולה להיות עסקית
פוליטית זה מה שדיברנו על מטרות לפני זה

דתית קפיצת כדורגל זמרת
זמר ככל שפשוט מורכבת מרעיון רוחני יותר

שפחות תלוי בזמן ומקום כך ברית זו מצד אחד
חשובה יותר ארוכה תווח יותר אך מצד שני

פחות מורגשת חשיבותה לאורך זמן זאת מכיוון
שהאדה היא פנימית והרגש היותר חזק של האדם

הוא בחיצוניות אומר פה הרב דבר עמוק אני
זוכר

בזמנו כבר אני סכן מאז בר הרבה זמן
מאז בזמן הו הייתי עזרתי לרב להקליד את

הספר כאילו הי הייתי המתמ כמו שאומרים

הקלד אז ככה קצת היסודות מונחים בי טוב

פה אבל יש הרבה הרבה עומק לדברים פה
האמת

אומר פה

ש יש את השוות
הגשמיות כמו משפחה שאפשר להגיד שאור והכלי

באים מובנה אבל על הזמן מוגבל וזה עובד
אוטומטית אתה מתפלל מהבת שלך עד לנקודה

מסויימת כמובן כי תמיד צריך להתאמן ולייצר
אבל בדברים הרוחניים זה לא אוטומטי ואם כן

בהתחלה מעט וזה מסתלק למה כדי שנהיה
שותפים לעבודה אבל ככל שהדברים הם יותר

קשורים לזמן והמקום קל לפשט מהם את האור
אבל האור מאוד נמוך ככל שהדבר מורכב יותר

וזך יותר ומעבר לזמן ומקום יותר קשה לפשוט
ממנו את האור כי זה דורש עבודה פנימית

ושינוי תודעה אבל האור שם הרבה יותר
גדול לאחו לאבא יש קשר גם אם הוא רחוק גם

אם לא ראינו אותו באופן תדיר באופן כללי
כמובן יש מצבים יצאים מהכלל אבל בטבע

הרגיל ככה זה
עובד באופן רגיל קשר זה לא מתבטל מהזהות

הרגשית של האדם אף מבחינה רעיונית יכול
להיות בכיוונים שוים לגמרי ישות הידית

מחייבת ברית היות והברית אינה מצד הרגש
הטבעי זאת אומרת זה לא ברית גנטית שמובנה

באדם אלא זה ברית שהוא צריך לבחור בה מתוך
עבודה רוחנית ומטרה

רוחנית אלא נתונה היא לכאורה לכאורה
להחלטת האדם על כן מסגרת זו אפשר גם

להפר כאילו אח שלי זה אח שלי אני לא יכול
לשנות את זה לא ברמה הביולוגית לפחות היות

וכך אנשים מתחתנים מתגרשים כמות חברות
עסקיות ומתפרקות קיימות דתות ומדינות

ומתפרקות זאת הות והזדהות הגשמית הנתונה
להחלטת האדם אינה מחזיקה את הפרטים

כמחויבים
לכלל ההתחייבות הרגשית קיימת כל עוד

שמורגשת העידה המשותפת ומרת בהרבה מדברים
גשמיים אז דבר

דק כולל הקמת
משפחה בגלל שזה מאיר לי אז עוזר לי להחזיק

בידה אבל ברגע שהאור מסתלק אם אין עבודה
פנימית ועומק רוחני אז העסק מתפרק גם בן

בני זוג רואים שזה אמנם יותר קרוב
לטבע אבל זה עדיין סוג של ישות כי לוקחים

פה שתי פרטים שהם לא באו ביחד מצד הטבע
וברגע שהאור שלהם נגמר לא משנה

הסיבות הרבה פעמים העסק מתפרק באופן גיל
כל אחד יש לו את האור שנותן לשני את המצב

רוח את התענוג את היופי את הלא יופי את
האופי את הטופי אבל אם יכבו לאדם תנער הוא

דקיק בזה מלמעלה ומתי שהוא יעשו לו את זה
כי צריך להתקדם בתיקון בין בגלגול זה בין

בגלגול הבא בין אתמול ובין היום פתאום
הזוגיות נהית פיצוץ למה כי פתאום אתה רואה

רק עבודה בלי
תענוג אבל דווקא שם אפשר להתקדם באמת

כמובן זה לא אומר שצריך לסבול הכוונה שסים
בית מתוך מטרה

משותפת זה גם דובר בעצם כן דיבר על זה
הרבש פרשת שבוע שהבריטים לזמנים שיש ירידה

והאור לא

מורגש היות והרגשה של האדם לגבי הדברים
הרונים משנ הרעיוניים משתנת

הדיר מחוייב הוא לפעול על ידי ברית למה
היא משתנת הדיר כי התשלום שם יותר יקר

ודורש עבדה וגם כי רוצים לקדם אותו לעוד
מדרגות אז מחוייב הוא לפעול על ידי ברית

ברית זה אומר ש אני עושה את זה מתוך החלטה
ו ממש קריטת

ברית כמו חוזה חוזה נפשי
למה כמו ברית נישואין

גם כי הברית אומרת שאני מוכן לעבוד גם
כשלא מעיר לי וההוא הסתלק במוקדם ו

במאוחר על ידי החלטה מראש ל
נקודות עוד פעם מחוייב הוא לפעול על ידי

ברית על ידי החלטה מראש של נקודות הש ות
הד ההשתייכות האידית שלו שזה דבר חשוב זאת

אומרת שהחיבור לא יהיה רק לפי רגש או משהו
זמני אלא על ערכים רוחניים על דברים שהם

עמוקים יותר אפילו מבחינת ניסוים פשוטים
שיש פה ערך של

זוגיות לא דעי שהוא מרגיש ברגע אחד אוהב
את החבר שלו שאיתו רוצה לעשות עסק ייתכן

מחר לא יהבו אך העסק צריך להמשיך להתקיים
על כן צריך הסכם המהווה ברית המבסס את

תפקיד של הפרט בראיון העסקי המשותף כן גם
בגשמיות זה עובד ככה באופן

טבעי הגענו להבנה הזאת מדרך ייסורים
מהתפתחות המציאות כמוכן בחתונה כמוכן בכל

קבוצה ידית שהי מה שאין כן ימח גשמי אין
צורך לעשות

ברית שהרי הוא אכי היות והטבע הנפשי מחבר
בינינו באופן מובנה בחלק התת מודה של

האדם כמובן אם זה אחים שהם עולים למדרגה
יותר גבוה ורוצים גם לעשות עבודה רוחנית

אז יש מקום לברית במצב הזה אבל באופן רגיל
מצד הטבע זה ככה כמו שהרב כותב

פה אבל אך רוחני דורש

ברית האם הברית קובלת או משחררת הרעיון של
ברית הגורם להתחייבות

לאדם קשה מבחינה רגשית האדם אינו רוצה
להיות מחויב ישנה הרגשה שההתחייבות מגבילה

את יכולת האדם להיות משוחרר להיות הוא
האמת היא שונה לחלוטין אדם שאינו נתון

לבריתות נתון הוא לרגש המשתנה הבנוי
מהישנות הסביבתית שלו הרגש פועל על נקודת

זמן פרטית והיות והידה המחברת היא לא
במקום מורגש זה על כן אין לסמוך על הרגש

כנקודת חיבור אלא על הברית המחייבת כי
הרגש עובד לפי נקודת זמן רגעית היות

ואנחנו בוחנים מהרגש הגשמי שנתון לחוקי
התוודעה הגשמית אבל צריך לבחון את זה

דווקא דרך דרך הרציפות ולא דרך
הקיטו שאם לוקן ברית הבנויה רק על הרגש

הרגעי עתידה הא עתידה הוודאי פירוד ולא
חיבור אומנם ישנם דברים שטוב שנשאיר

פתוחים להחלטות משתנות ו מזדמנות אך
בדברים החשובים בחיים ראוי שניצור בריתות

נקודות התחייבות גם פרטיות וגם ציבוריות
בסדר אני לא חייב לעשות עכשיו בריט

נטפליקס
אבל עם דבר ים קצת יותר רציניים

ראוי אבל הברית היא לא רק חיצונית אם כי
זה אמצעי בעצם צריך לבוא לברית

פנימית כמו ברית מילה זה לא רק לחתוך את
הבשר זה לחתוך את הרצון לקבל בכל פעם

ולבוא מידת ההשפעה זה ברית מאוד רצינית זה
לא

פשוט נחזור להבין מתוך הנאמר דקו מה היא
ישות מה הוא אני משותף ישות אנה סף של

פרטים הפועלים במסגרת כלל משותף אל הכלל
המייחד פרטים הפועלים במסגרתו מה ההבדל

אני תכף אסביר הכלל הוא העני המשותף ולא
אוסף פרטים הכלל גדול מאוסף פרטיו זאת

אומרת הישות זה הדבר
הפנימי הצורה

הרוחנית שמחברת את הכל והיא מעבר
להכל זאת אומרת נגיד

זוגיות זה לא איש ואישה זה משהו חדש שנוצר
מהחיבור של

שניהם אמר הרב פה ישוט ינה אוסף של פרטים
הפועלים במסגרת כלל המשותף

כן זה לא כמה פרטים שביחד יש לי פה 10
פרטים

לא אלא הכלל שמאחד את הפרטים שהם

תחתיו מייצר מה חדש ומיוחד כמו שלקחתי כמה
פרטים גשמיים אפילו בחומר האטומי הגשמי

פתאום גיליתי דבר חדש לגמרי שלא היה לכל
אחד מהפרטים כמו הדוגמה עם המים ועוד המון

דוגמאות של רוב החומר הקיים אז אותו דבר
בנפש אבל המחשבה שלנו היא מלמטה

כאילו
מהפרט שכאילו הפרטים עושים את הכלל אבל לא

הכלל עושה את הפרטים עם זאת הפרטים כן
מגלים את הכלל החלקים כן מגלים את השלם כי

זה תבה הבריאה זאת דרך התיקון לכן אם נדבר
ממטה למעלה אנחנו פועלים פרטים

מסוימים כדי שיגלו לנו את הכלל מלמעלה
למשל פועלים בני זוג פרטים מסוימים כדי

להגיע לאהבה אז זה לא מחייב אין ספר ל
אהבה אתה יכול לעשות הכל ולא לאהוב את זה

לא באמת ש ספר לאהבה זה כאילו זה תרגילים
טובים אבל זה לא באמת אתה יכול לעשות את

כל מה שכתוב בספר ואין אהבה יש שנאה אפילו
למה כי אהבה זה משהו שהוא מעבר לחומר מעבר

לפרטים אבל אם לא נעשה את הפרטים גם לא
יהיה לנו הזדמנות לגלות את הכלל אבל הכלל

לא מחוייב לפרטים אז אנחנו עושים את
הפרטים למשל אני לומד תורה כדי להגיע

לאיזה
ישות בתוכי של גילוי כלל רוחני גבוה יותר

גילוי נשמה גבוהה יותר בתוכי בתוך עם
ישראל בתוך הזוגיות שלי זה דבר דק כי זה

ההבדל בין מדע לאמונה בין פרט לכלל בין
גוף לנשמה בין חיצוניות לפנימיות אז הדיוק

הוא שהכלל זה בעצם הישות האמיתית שהיא
המחברת את הפרטים אבל היא גם מעבר אליהם

זה כמו צד הכתר שבכל דבר שהוא מעבר לפרטים
מעבר

לחומר וזה דבר

שהמדע המודרני מבין אותו יותר אבל רק
במסגרת הגשמיות פעם לא הבינו את זה אפילו

בגשמיות אצלנו אין עיקרון היא הוודאות יש
עיקרון הוודאות שהאמונה הייא ודאי הכלל

הוא וודאי רק אני צריך את הפרטים כדי
לגלות את הכלל וזה נכון גם הרבה

מתשקיף

שהוא לא ד עברית משהו
בהתחלה או באמצע חייו לא משנה ובאו אליו

תלמידים שהיו צריכים עברית אז הוא הלך לקח
מורה פרטי התייגע למד עברית

ולימד למה שיעשה הוקוס פוקוס כמו שהמת
שקרים אומרים שאפשר לא הבורא לא מוותר על

הפוט זה כמו ללמוד אותיות א' ב ג אני אומר
אותיות אני לא מבין איך הם קשורות ופתאום

מתגלה לי הכלל
הצירוף אז זה משל אותו דבר מבחינה רוחנית

אנחנו פועלים הרבה מעשים ולא רואים את
הבורא אנחנו עושים את ההשתדלות ואז הישות

תתגלה אלינו
הכלל אז אם ככה מה זה ישות או גם הרב קורא

לזה פועליים משותף זה הכלל שמאחד את
הפרטים הפועלים במסגרתו זאת אומרת פרטים

יכולים להתחבר לאשות יותר גדולה כמו איש
ואישה כמו

חברים כמו עם
ישראל אבל ישות אמיתית היא לא בנוייה על

הרצון לקבל כי זה ישות שהיא כמו פטריה אלא
אנחנו מדברים בקדושה באמת מטע השוואת

הצורה אבל זה מאוד לא קל וזה קשה כי זה
נגד הטבע של האדם וזה העבודה הנצרכת ושם

ההתקדמות האמיתית לדבקות
בבורא הרבה מתחברים מבחינה רוחנית כמו

בגשמיות מתחברים על תאווה משותפת על
דוגמנית משותפת על זמרת משותפת על קבוצת

כדורגל משותפת אז זה לא חיבור אמיתי זה גם
חלק מהמציאות כמו שצריך כיתה א' אבל זה לא

חיבור באמת אבל זה כן מחבר הנה הרבה ועדים
לקבוצת כדורגל נכון כי יש כוח כזה באדם

אבל היות וזה מבוסס על דבר גשמי די לבא מן
הדין להיות כ נידון זה מתפרק בסוף אבל אם

אני מבסס את ההתחברות ואת היישות על דבר
רוחני שהוא בהשוואת הצורה לאלוקות שזה

הערכים של התורה והפנימיות והאהבה והשלום
והאמת אומנם זה פחות מורגש בהתחלה בשונה

מכדורגל אבל המטרה והגול והגילוי האלוקי
בטוח יגיע בזמן המתאים ובמקום

המתאים לאיזה ישות אתה שייך האם אתה פרת
בתוך כלל האם יש לך ישות אחת כמה ישויות

בתוכך האם הרצונות שלך מחוייבים לרעיון
מרכזי אחד של חייך שאלות או שמה כל יום

אתה חי בשביל משהו אחר מי אתה מה הוא האני
שלך

אוקיי פה הרב נכנס לשאלות אני בדרך כלל
לומד רק את היסודות ותלמדו את השיעורים של

מודעות שבועית עם הרב הוא מרחיב בזה או
ניתן לרכוש את הספר אפשר לבקש לינק

בתגובה יש פה איזה משהו חשוב שהרב
מביא אני כן אקרא את

זה

היות וזה נוגע לברית
ודבר חשוב היחסים בין כנסת ישראל לשיר הש

לקדוש ברוך הוא מתוארים באופן נפלא בשיר
השירים אומר פתחי אחותי רתי ענתי תמתי

שורשי נמלה טל בסוגריים טל אורות ד בדולח
תל הד בדולח קבוצות רסיסי לילה כנסת ישראל

עונה לקדוש ברוך הוא פשטתי את כותנתי חיח
אל בשנה רחצתי את רג אחת הנפה אז כמובן

שהוא השירים זה לא איזה שיר זימה כמו
שמפרשים בחיצוניות מדובר על מדרגות

רוחניות ויחסים של אהבה בין הנשמה לגוף
בין הבורא

לבריאה וכן על דרך זה זאת אומרת זה שיר על
היישות המשותפת בין הבורא לבריאה בין

ישראל לקדוש ברוך
הוא פשטתי את קטנתי אח יכל בשנה רחצתי את

רגליי אחרת נפעם הקדוש ברוך הוא לא מקבל
את הסירוב אומרת כנסת ישראל שזה בעצם

ההתכנסות של נשמות ישראל הישות המשותפת
ביניהם במקרה שלנו התת מודע רוחני עד

שנגלה אותו פשטתי את לבושי החסדים שלי את
בחינות ההשפעה שלי איך אקבל חוכמה ללא

חסדים איך אקבל הנאה ללא השפעה אך
בפנימיות

האדם הקשר שלו עם הקדושה לא
מרפה נוצרת באדם תחושה שכאשר דורשים ממנו

להגיע לקדושה לפנימיות דבר מה מתחולל
בתוכו אמנם הפתח הוא קטן כמו חור של מנעול

שמשם נכנס הקדוש ברוך הוא מעט ליבנו אח די
בזה

לעירנו ממשיכים דודי שלח ידו מן אחור ומאי
אמו עליו אז מתעורר האדם לפתוח לקדוש ברוך

הוא אז מוכן הוא לעשות הרבה כאשר מרגיש את
הנאה את ההנאה בפנימיות את הקשר להקדוש

ברוך הוא אף עם זה הוא רק נעיר הוא דקיק
עדיין הוא טעימה קטנה קמתי אני לפתוח

לדודי ועדיין התפו מור עובר על כפות
המנוול אך כאשר האדם מקבל את ההנאה

מהפנימיות מעבודת השם אז מסתתרת הפנימיות
כי אף הנאה הזו אפשר לקבלה בעל מנת לקבל

זאת אומרת לא מספיק לותר על ה על ההנאה
הגשמית צריך לוותר ג על ההנאה הרוחנית

יותר מזה כל הוויתור על ההנאה הגשמית בא
כדי לאמן אותנו לוותר על הרוחניות ששמה

ההנאה יותר
גדולה אפשר לחפש רוחניות כדי לקבל

מרוחניות זו ריגושים זו הייתה הסיבה לאדם
לקום לפתוח לקדוש ברוך הוא שזה נקרא גם

שלא לשמה אך במצב זה הקדוש ברוך הוא מסתלק
מהאדם פתחתי אני לדודי ודודי חמה קבר נפשי

יצא בדברו ביקשתיו ולא מצאתיו קרתי ולא
ענני שהרי מרוב אהבת הבורא אלינו מסתלק הו

מאיתנו כאשר רוצים אנו לקבל רק לעצמנו
אפילו אם רוצים אנו

לקבל את ההנאה הרוחנית
מצב זה מתקיים כאשר אדם נכנס לעבודה

רוחנית אמיתית מרגיש בתחילת עבודתו קשר
חזק עם עבודתו ריגוש חזק המחיה אותו רואים

את זה הרבה גם בחזרה בתשובה וגם בדרך האמת
זה ככה והנה ללא הודעה מוקדמת חשו מפח נפש

התרחקות עבד לו כל מה שהיה לו ואין לו שום
דבר עבד הישן ואיין שום חדש שאדם בא לעבוד

באמת לשם שמיים הוא עדיין לא שם אבל הוא
מבין שזה האמת פתחו לו מלמעלה את זה התפתח

לנקודה הזאת פתאום חבים לו את השלטר את כל
האורות את כל ההרגשות ואז מאוד קשה

לעבוד במצב זה נכל שהאדם כל הכוחות פועלים
נגדו זורקים אותו מלמעלה מעבודת השם מרגיש

שזרקו אותו מקושי קם לתפילה עומד על
הרגליים מצאוני השומרים הסובבים בעיר קוני

פצוני פצעוני נסו את רדידי מעליי שומרי
החומות אז מתעוררת אותה פנימיות של האדם

מכוח הידיעה שישנה ברית שניתן למצוא
ולא רק לחפש שניתן להגיע מובטח לנו הדבר

אומרת הי לשאר הרצונות שיש באדם השבעתי
אתכם בנות ירושלים בסוגריים רצונות לשלמות

אם תמצאו את דודי מה תגידו לו שחולת האהבה
אני דהיינו שיש בחלל מבקש להתמלא באהבת

השם מתוך החיפוש והגיעה למציאת אהבת

השם נחשבת היא בעיני האדם למצרך מבוקש
ויקר

ערך מתרככת בסדר מופתי האהבה ואילו לא
קצרה הירייה היינו מפרטים עוד משיר השירים

ומעוררים בכך את שאיפת ליבנו להבינו
שבשמיים ראוי שכל אחד יקרא ללמד את שיר

השירים אומנם דיברנו על הרצון היסודי
הכללי ביותר שבאדם הרצון להגיע לאהבה עם

הבורא וחדות עם הקדוש ברוך הוא אך עיקרון
עשיית ברית בזמן גאות הלב הינה חשובה לכל

סעידה בחיינו למשל כאשר איש מתחתן עם אישה
ברית הנישואים נועדה א' לחזק את הקשר ב'

לתת כוח והתחייבות לזמן שאהבה מתמעטת

במקצת שתיים כאשר אדם קובע יתים לתורה
בתחילה הוא עושה זאת מתוך אהבה מתוך קשר

אמיתי כי באמת נותן לו להרגיש ככה מלמעלה
אך כאשר לאחר חודש יורד גשם בחוץ והוא

מרגיש קצת לא טוב דהיינו הגשמיות יורדת
עליו וגומרת אותו עייף ויגיע ולא אלוקים

אז בנקל יצר הרע יכול לדוחה מחוץ לעבודה
אז עליו לפעול מתוך מחוייבותו ולא מתוך

רגש
האהבה שלוש צריך האדם לקבוע על עצמו

עקרונות חיים סולם ערכים סדר יום מטרות
לתקופות קצרות וארוכות משימות שונות יצירת

קשרים עבודת נפש קבלת רב קניית חבר וכן
הלאה לכל שטחי החיים ברית כזאת צריך האדם

לעשות בכל שטחי חייו מתוך ראיית חשיבות
הברית לאחר מכן להשתמש בברית זו ככוח

המניע את האדם ליישום המטרות שנקבעו בברית
זו מתוך הביטחון שלו בברית זו ואנחנו אין

לנו בערה אלא לעבוד מתוך ברית ושכל
והחלטות כי הרגש שלנו מקולקל והגוף מקולקל

זה אפילו בגשמיות עובד ככה כמו שרואים אבל
אבל כל שכן ברוחניות ששם התיקון יותר קשה

אז חייב לא ללכת לפי הלב שהוא מקולקל כי
הוא יכול להתרגש ואחר כך לא להתרגש ואז מה

עושים

ורואים הרבה אנשים מתרגשים הורות וזה אבל
שיכבו להם את ה נהיר הוא דקיק מה הם

יעשו הם התפרקו לגמרי לכן חייב להכין
כלים בעזרת השם נבוא כולנו לאהבת השם זכה

וטהורה כך נעלה מן המדבר בו אנו שרועים
ישים אותנו הקדוש ברוך הוא בעזרת השם

כחותם על ליבו כח אותם על זרעו ותתע אהבה
במלו זה כ רספי אש ל אבותיה עד שמים רבים

לא יכלו לכבות את האהבה זו נהרות לא ישתפו
וביום הוא יהיה השם אחד שמו אחד אמן ואמן

בעשרת
השם אוקיי פרשת וההלך יסודות בלימוד

פנימיות התורה ההבדל בין הנאה זקה
לגסה אמונה יכולה להיתפס כמצב או כתנועה

ישנו מצב של אדם מאמין וישנו אדם שעובד
כדי להיות

מאמין בעצם לפני זה אני אקרא משהו נקודות
מסוימות שקשורות לעניין של

ישויות נקודות ש מתוך דברים שהרב אמר בוא
נראה אם

הרלוונטי יש לדוגמה חברה או קהילה או
היהדות

אום חברת קוקה-קולה או אפל או מה
שתרצו כל המושגים האלה הם דמיוניים

מומצאים לא קיימים בכלל מבחינה ביולוגית
אי אפשר למדוד אותם ע מושגים ממצעים

שנודעו לקדם את האנושות למשל אנחנו רואים
שעושים סרטים של דיסני זה לא משהו שהוא

באמת ממשי כי אין עכשיו דיסני מבחינה
ביולוגית או עכשיו סטאר

וורס אבל או
סרטים זה נותן הרבה חווייה לאנשים למרות

שזה לא משהו ממשי או מציאותי זה משהו
דמיוני אבל הדמיון יש הרבה כוח

באדם אנחנו רואים שכל העולם חי על פי
חברות למשל

אפל אבל אין מבחינה ביולוגית אין דבר ג זה
אפל לקופים אין חברת אפל בכוכב הקופים

אולי אבל לא לא
במציאות אז מה זה

חברה מה זה כסף בבנק זה גם שאלה זה איזה
משהו משותף שהסכמנו עליו ואנחנו מתנהלים

על

פיו זאת אומרת הממשות שלו רק בגלל שנתן יש
בינינו הסכמה מוחלטת

לגביו אבל בביולוגיה באופן רגיל אנחנו לא
צריכים הסכמה מוחלטת כי זה בא מובנה מצד

הטבע לכן יש רק הסכמה חברתית נגיד שקיימת
אפל אי אפשר למדוד אותה מבחינה

ביולוגית גם אם יצרת פלאפונים
אבל זה לא הנקודה זאת אומרת כי מחר הערך

של זה יכול
להשתנות מחר יכולה לפשט רגל או מחר כל

העובדים שלה ימותו ישמו עובדים חדשים אז
מי זה את אפפל בעצם חלילה כן שלא ימותו

אבל למרות שהיה סיפורים פעם איך שמעבדים
שם במפעל אבל מי זה

אפל או יש חברת קוקה-קולה לא יודע כל
העובדים ייפתרו אותם יבואו עובדים חדשים

קוקה-קולה עדיין תהיה אז מי זאת קוקה-קולה

אי אפשר למדוד אותה מבינ
ביולוגית וכולם מסכימים לחיות מושגים

דמיוניים לכאורה הם לגמרי מחוץ לכל חומר
פיזיקלי אבל בגלל שמקדמים מוכנים לחיות

אותם זאת אומרת שכל האנושות חיה 80% מהזמן
במושגים וירטואליים במיוחד בדורנו עד כדי

כך שמוכנים לחיות סרטים משחקים הצגות
להתפעל מהם ולחיות על פיהם יותר מזה הרבה

מההנאה היום שנשרה לאדם זה מהדברים
הוירטואליים בכלל כל האנושות חיה כך ולמה

כי זה נותן תענוג ומק את

העולם זאת אומרת אם האדם רוצה להתקדם
ולהתפתח הוא חייב לחיות מעבר לפיזי כמו

שאנחנו רואים שנוהג אפילו לגמרי מבחינה
גשמית כמו אינטרנט כמו תחבורה כמו

חברות כי הפיזי מגביל אותו למצרים ולצד
המקומי והפרטי שלו וזה מדרגת בהמה אתה

רוצה מעבר למדרגת בהמה בואל העולם הדמיוני
הווירטואלי המומצא לכאורה אבל יש הבדל

כי יש המצאות שהם עדיין תחת זמן ומקום
וסופם

להיכל גם אם דיסני זה כמו ד' סיני ואהבה
זה דבר יפה בסדר אבל אז קוקה קולה

אבל זה מצד אחד מקדם כי זה דמיון אבל בגלל
שזה דמיון שנתון לאשליה הגשמית אז הוא גם

מתקלה

בסוף אבל יש משהו
אחר פה הרב אמר על זה במקום להמציא יש כבר

דבר מוכן נתנו לנו מלמעלה דרך וירטואלית
דמיונית מסודרת שכן נותנת לך את התמורה של

האושר השלם שאפשר

להגיע זאת אומרת המציאות הרוחנית העולמות

העליונים זה בעצם הדברים שהם מעבר לחומר
שהם מאוד

ממשיים אבל אין לנו הרגש להם כי לא הבנו
את הפרטים שמגלים אותם אבל אם נגלה אותם

אז כמו שאתה יכול להנות מסרט פשוט תהנה
או מסדרה פשוט ענה מספירה מדבר רוחני שהוא

לא
פיזי אבל אתה יכול מאוד להנות ממנו אבל

הייתי אומר יותר מזה כאשר יש לך את
החופשים

הרוחניים אז הרוחניות היא תהיה דווקא מאוד
ממשית עבורך אבל אפילו במצב

הנוכחי שאתה עוד לא בעולם הרוחני אבל אתה
בין לבין נגיד או שאתה אפילו רק בגשמיות

אז כמו שאתה יכול לענות מדיסני אתה צריך
אבל בדיסני האור בא מובנה זה יותר קל וופה

אתה צריך לעשות עבודה פנימית כדי לגלות את
זה אבל זה יהיה ממשי לגמרי כמו שאתה רואה

שרוב הגשמיות היום אפילו במיוחד כי האנשות
התפתחה עובדת על דמיון ועל הסכמה משותפת

ולא על הפיזי

רק או על הביולוגי אז נושא קצת עמוק אבל
ראיתי לנכון להביא את זה בכל

מקרה ובסוף התמורה היא בנפש בנש שמה לא
בפיזי יכול להיות לי את כל הפיזי ואני רק

אז בסוף לד ברה חוזרים

לנפש אומר פה הדמיון לוקח אותנו מעבר
למקום מאפשר לנו להתאחד ליותר אפשרויות

ואמצעי מאשר המקום הגשמי שמאפשר לבעלי
חיים להתאחד ברמה מאוד

מוגבלת היציאה שלנו מתפיסת בעלי החיים
מאפשרת ונותנת את הכוח לחיות חיים

רוחניים הרבה יותר
מאפשרים שפיתחו אפילו את המקומות הגשמי

שלנו כמו שבעל הסולם אומר שהתרבו בעלי
ההמצאות בעולם הנפש התפתחה השכר פרעון

נהיה רחוק יותר וזה פשר לחשוב לדברים
גדולים יותר וטווחים גדולים יותר והצד הזה

קיים
באדם דיברנו על זה גם באות ג נראה לי

בהקדמה לפנים ורות
ומסבירות אנחנו חיים רעיונות כי רק הראש

שהוא רעיוני מעבר
לגשמיות רשימה ד

התלבשות מקשר שר אותנו לעולם היותר עליון
שלנו הוא נקודת הגדלות ונקודת הגדלות הזאת

צריכה ללכת מעבר לגוף זה רק הראש שלו
מחוייב לזמן

ומקום הגוף מחוייב בכל המדרגות וזה כך
בחומת הקבלה וכדומה כן רואים את זה גם

בעולמות העליונים סת המרת הט ראשונת זה
כמו צד הראש ומעל החומר ומקושרים למדרגה

הבאה והחומר זה בתס חלק ב זה המלכות זה ה
עצם של

המדרגה אבל הוא נתון לחוקים של הגוף ש של
אותו זמן ומקום על צד של הראש הוא דווקא

מעל החוקים של

הגוף והוא גם מקשר למדרגה
העליונה אז בקיצור מה אמרנו פה בסרף שזה

באמת קצת מסובך ודברים כבדים אבל ראיתי
נכון להביא אותם כי זה קשור לנושא

פה

שבעצם בשונה מבהמות או הבהמה של באדם
שנהנית רק מדבר פיזי ביולוגית נקודתי הרבה

מההנאה של האדם זה דברים שבעצם קורים
בדמיון שלו אוקיי אנחנו צריכים את

הטלוויזיה כי זה מגרל לנו את הדמיון אבל
דברים שהם דמיוניים כולל חברת אפל ש בעצם

זה דמיון משותף של אנשים שגרם להם להמציא
דברים ו שאתה קונה אייפון אתה משלם לא על

ה לא על האייפון עעל חומר של האייפון הוא
מאוד זול בכמות שהם עושים אולי זה אפילו

עולה להם 10 דולר והם לא רוצים להגיד אבל
הפיתוח של האייפון על הרעיון אתה משלם

הרבה אז בעצם בסוף אתה בכלל לא משלם על
חומר אתה משלם על צורה רק כאילו הצורה

הזאת מלובשת
בחומר אוקיי זה הה קצת למתקדמים מי שהבין

הבין מי שלא אז להשאר בחלק הראשון שדיברנו
על זה עכשיו אני אמשיך ההבדל בין הנאה זה

קל לגסה אמונה יכולה להיתפס כמצב או
כתנועה ישנו מצב של אדם מאמין וישנו אדם

שעובד כדי להיות
מאמין

האמונה בעיקרה הנה הווייה קיימת הנמצאת
באדם בתור מצב המצב הקרוב ביותר שאפשר

לדבר עליו בהקשר האמוני הוא הרגש

שבאדם

כן זאת
אומרת יש בזה אבחנות אבל יש את הרגש הזה

בבחינת

חוכמה שזה הרגש גבוה
שבאדם יש להבדיל באופן חד בין הרגש

החיצוני לבין הרגש הפנימי הריגוש אינו
התלבשות של אור בכלי הכלי בנוי מרצון שהוא

מהותי אצל האדם כל אחד בא לעולם מעם מני
מובנה שאותו הוא צריך לתקן שזה המצע שלו

מהגלגול הקודמים מהתיקונים הקודמים וכדומה
מהגנה השאיפה של האדם להגיע לאושר מתבטאת

בשאיפתו לקבל הערה
לרצונו ההערה באה תמיד בתוך

לבוש הלבוש צריך להתאים לצורה היוצרת את
הרצון

לכלי השוואת הצורה בין הצורה במלו בש האור
לצורה של הכלי נותנת את האפשרות להתלבש

האור בכלי דיברנו מזה בתלמוד 10 ספירות גם
בחלק

ג' נראה לי מושגים בקבלה
לבוש בכל

אופן הירה באה תמיד בתוך לבוש כי זה דבר
שהוא מגשר בין האור לכלי היות ואין הסגה

באור לכש עצמו אז זה צריך לבוא עם
לבוש גם בתודעה של האדם וגם מחוץ לתודעה

כמובן הכל בתודעה גם שאני אומר מחוץ
לתודעה זה הבחנות בתוך התודעה של פנים

וחוץ אבל באופן
כללי הלבוש צריך להתאים לצורה היוצרת את

הכלי זאת אומרת כמו בגלי
רדיו או

בגלי
מיקרו או בגלי כבידה אני אני צריך כלי

מתאים שיודע לקלוט אותם אותו דבר בנפש
השוואת הצורה בין ה צורה בא מלובש האור

לצורה של הכלי נותנת את האפשרות להתלבש
האור בכלי זאת אומרת לא מספיק החומר אני

צריך גם צורה
מתאימה מה ההבדל בין רגש חיצוני לבין רגש

פנימי כאשר אנו חיים בגשמיות בתודעה גשמית
אנו מבקשים שהאור ולבש בלבוש גשמי למשל

אנו רוצים שתהייה לנו מכונית יפה המכונית
מסמלת לנו את האור הרי ודאי לכל בר דעת

שאלא מבקש לנות מגשמיות המכונית אלא
שהמכונית היא זו שמלבישה את התענוג שאותו

כוסף האדם עלינו לשים את ליבנו לכך שלבוש
האור לתענוג הוא לבוש גשמי זאת אומרת בסוף

התענוג הוא בנפש בנשמה בתודעה פשוט באופן
רגיל או גשמי או חיצוני אני הלבוש החיצוני

מגרה אותי לתענוג כמו שאמרנו הרבה פעמים
אדם יכול להיות במסיבה עם הרבה אוכל מולו

עם הרבה נשים מולו והוא בדיכאון והוא ורג
והוא מתוסכל המשה הכי יפה בעולם והוא

מרגיש
בודד כי התענוג בסוף הוא בכלי הרוחני בנפש

אבל המציאות בנוייה מהטעמים שהסברנו
במקומות המתאימים ובקורס קבלה למתחיל שאני

צריך את הגירוי מבחוץ
עכשיו אבל זה רק גירוי הגירוי חשוב אגב

אבל צריך להבין שזה גירוי והעבודה היא
בפנים בתודעה בנשמה בכל אופן במצב הגס

מאוד האדם כאילו יכול להשיג את האור רק
בלבוש המאוד גשמי החיצוני ובלי הלבוש הוא

לא רואה כאילו את האור אבל זה בגלל שהוא
מאוד מאוד גס אז אין לו אפשרות בנפש להשיג

מעבר לחומר או דבר זח אל הוא יכול לתפוס
רק את ה ההווה המגושם

החיצוני אבל מצד שני האור שם גם הוא מאוד
מאוד וד נמוך אבל יותר קל לפשוט אותו היות

והוא בא באופן מובנה כמו אישה יפה אז
כאילו היופי מעיר לי באופן

טבעי נגיד אבל זה גם נגמר באותו אופן אבל
אם אני רוצה להשיג את היופי הרוחני שלה את

הנשמה או את היופי בעולם
הרוחני של השכינה הקדושה של האלוקות נגיד

אז זה לא בא לי באופן אוטומטי כמו פה אני
צריך לעשות עבודה פנימית ולשלם

כאשר אדם מבקש להנות מהשכלה הלבוש של האור
כבר יותר זח פחות גשמי כן ביחד

לבמבה בתוך
המערכות בתוך המערכת המושכלת ישנה השכלה

הנוגעת לנבכי נפשו הפנימית של האדם והש
הנוגעת לנפש הבהמית

התפנית מבקשת ריגושים חיצוניים אנו רואים
שגם בהשכלה ישנם ריגושים שונים בהתאם

ללבוש כמובן שגם בהשכלה
שזה כלי יותר זח גם בו יש צד שהוא מאוד

באמי כמובן כי אני יכול להשתמש בהשכלה
לדברים מאוד חיצוניים

וגשמים מה שמבדיל בין חיצוניות לפנימיות
מתבטא בלבוש אם הלבוש הוא סיבה לקיום

התודעתי הרגיל של האדם הוא
פנימי ואם הוא

גלוי
חיצוני לא ואם הוא גילוי חיצוני מורגש

בתודעה הגשמית באו מיידי בלתי אמצעי בלי
צורך בפירוש תודעתי של האדם הוא

חיצוני כמו חוש המישוש או הטעם בהם אין
צורך בפרוש תודעתי על כי הנחשבים הם

נמוכים מדרג החוששים עולה לריח ולשמיעה
לראייה ומחשבה שב רמת התודעה הנצרכת הי

הגבוהה ביותר אני
אסביר סמן לי את זה קטע

שוב

אם הלבוש הוא הוא סיבה לקיום התודעתי
הרגיל של האדם הוא

פנימי ואם הוא גילוי חיצוני מורגש בתודעה
הגשמית באופן מיידי בלתי אמצעי אוקיי אז

בקיצור אם אני מקבל את ההנאה או אני יכול
לפשוט את

ההנאה רק שיש לי את הדבר הפיזי הגשמי
המוחשי ובלי זה אני לא יכול לתפוס את האור

אז זה תודעה מאוד מאוד גשמית וחיצונית אבל
שם יותר קל היות והאור מגיע מובנה באופן

אוטומטי אבל גם הוא מאוד מאוד נמוך דיברנו
מזה גם בקורס קבלה למתחיל וגם בהסבר למאמר

שכתבתי פעם שנקרא סגולת זכירה אחד המאמרים
הקשים של בעל הסיל דיברנו מזה שמה לקראת

סוף המאמר בכל
אופן אומר שככל שהחושים גסים יותר הם לא

דורשים מעורבות של התודעה
וככל שהם זקים יותר נדרש איבוד של התודעה

יותר זאת אומרת התודעה שאדם מפעיל
אותה וזה בעיקר ברוחניות

ככה כדי להפיק הרובד הרוחני סליחה הרובד
הגשמי נתנו לנו

אותו גם לזמן מסוים לפעמים האדם מאבד את
הדעת גם בזה אבל נתנו לנו את זה פחות או

יותר באופן אוטומטי עד
נקודות מסויימות כדי לקיים את המציאות אב

לפעמים גם האדם מאבד את הטעם שם ואז הוא
בדיכאון אם הוא אוכל אם הוא עם אישה לא

מפיק הנאה כי זה מצב שוא כבר בתודעת חושך
ווא צריך לעשות פה עבודה אבל באופן רגיל

זה מובנה לנו התענוג נמוך אבל זה מובנה
אבל בתענוג הרוחני למשל

במצוות או במושכלות
האלוקיים ואפילו בגשמים צריך להפעיל את

התודעה דאינו את פנימיות התודעה את
ההתבוננות את

הנשמה את החלק הפנימי

שבאדם שאנחנו רואים שהוא מאוד עמוק

כי אחד מדמיין משהו או אישה מסויימת ככה
וככה ואחד אחר אוהב אותה ומשוגע להה וו

מפרש את אותו אישה אחרת לגמרי ואחד אחר
שונה אותה

בכלל זאת אומרת השכבה של התודעה היא מאוד
מאוד

רחבה אבל רוב הזמן אנחנו רואים רק את
השכבה של התודעה הגשמי שזה כן יותר עמוק

מהחוש הגשמי אבל זה עדיין מוגבל לגשמיות
צדיקים ובעלי הסגה הם חודרים כבר לתודעה

הרוחנית ששם המרחב הוא מאוד מאוד
גדול אבל קודם מאמנים אותנו במרחב הגשמי

של התודעה לפני שמעלים אותנו למרחב יותר
גדול אחרת נשתגע

לכאורה סמים ושים קיצור דרך מסוים לדבר
הזה אבל ההשלכות בהתאם ודיברנו מזה במקום

המתאים האם כל פנימיות היא נכונה אין די
בפנימיות אלא שיכולה להיות אז אני אגיד

עוד משהו בעצם אבל גם במצוות עצמם אם
עושים את המצווה רק מבחינה חיצונית לקבל

עולם הזה עולם הבא או
בריאות זה אותו כלל כמו שאמרנו על שיות זה

רובד מאוד נמוך של המצווה ולא מתקדמים שמה
אבל זה הקיום זה הפתח כדי להתקדם במצוות

באמת חייב את העבודה הפנימית שזה כל הקבלה
ופנימיות התורה והזוהר והספירות מדברות

איתנו ואם לא נשארים דומם וחוזרים בגלגול
כמו שאומר הזוהר עד שמשיגים את המדרגות

הרוחניות שחייב להשיג לא בנוי לקיים את
המעשה המעשה רק אמצעי להתקדם בפנים הוא לא

עומד בפני עצמו הסברנו את זה גם בתיקוני
הזוהר השבת זה לא השבת הגשמית היא רק הפתח

להתחבר לשבת הרוחנית שעוסקים רק בחיצוניות
אני כאילו מרגיש שלם שעסקתי את הדבר

החיצוני או שעשיתי את הפעולה
החיצונית כי זה באמת סוג של סימן מסוים

אבל לא במציאות הגשמית אלא פה זה סימן לאן
אני צריך להגיע אבל המעשה

עצמו הוא לא הדבר ומלמעלה גם מראים לנו את
זה שלוקחים לנו את האור במעשה כדי שלא ת

בו או שמענישים אותנו ומשאירים לנו תאור
במעשה אבל משאירים אותנו בכיתה א' לכל

החיים ללכן את אשר השם יואב יוכיח לכן גם
במצוות לא להישאר רק בחוש החיצוני הגשמי

של המצווה תקיעת שופר זה לא רק טו טו טוטו
זה הגשמיות יש בזה עוד המון המון רובדים

של תודעה וכל אחד חווה את זה אחרת לפי
העבודה הפנימית שהוא עושה אבל שלומדים רק

גמרא מה זהבו הכל במעשה איזה עבודה פנימית
אלהם כן את התנה אבל אתה לא או אמוראי אבל

אתה לא נראה לי כרגע אז אתה חייב פנימיות
התורה והסברנו את זה במקום המתאים כמובן

את כל הטעמים המון חומר יש האם כל פנימיות
היא נכונה אין די בפנימיות אלא שיכולה

להיות פנימיות נכונה ופנימיות שאינה נכונה
ישנה צורה בכלי שהוא רצון עם צורה היכולה

להלביש את
האור ישנה צורה בכלי שאינה יכולה להלביש

את האור הצורה האנוכית של הרצון אינה
יכולה להלביש אור למרות שמאוד מתאווה אליו

לעניין שלנו צורה זה יהיה הכוונה

שבדבר והחומר יהיה המעשה או
השתוקקות והרחבנו בזה מבשרי אחזה אלוקי

ובכוס קבלה למתחיל ובמאמר סגולת חירה וזה
נושא עמוק צורה וחומר ואין כאן מקום

להיכנס לעניין שלנו צורה זה הכוונה שבדבר
וחומר זה המעשה או ההשתוקקות

צורת האהבה הטהורה היא זו המותאמת להלבשת
טהור למרות שהשוק המורגשת בצורתה היא

נמוכה אם כך אין התמך הדרית בין רמת
ההשתוקקות לגודל

ההנאה הצורה
המתאימה לכלי זה צורה של אהבה של השפעה של

ראה אפילו
של

חוזר אבל בהתחלה זה לא מורגש גם כי צריך
עבודה והצורה של למנת לקבל מורגשת אבל היא

גם נמוכה בהתאם ו מסתלקת
בהתאם הלבוש של האור הוא פסיבי האור מתלבש

בכל דבר אפילו בהנאה מגניבה מקנאה משנאה
מכל מה שיש ברצון כן טבע האור

להתפשט אין דבר במציאות שאין בו אור כמו
שהמדע גם היום יודע הזאת אפילו מבחינה

גשמית ישנם דברים שקל יותר לפשוט מהמהם את
האור וישנם דברים שקשה

יותר מהגשמיות קשה יותר לפשט את האור
האמיתי רוחניות קל יותר לפשוט את האור

האמיתי
הערה המושג אור אמיתי הוא בעייתי היות וכל

מושגי תפיסת האדם הם דרך הרצון ולא דרך
האור על כן בכל פעם שבחכמה הקבלה מדובר על

אור כזה או אחר מדובר על תשועת הר זה הרה
מאוד

חשובה שאנחנו וברים בשפת הענפים אז אור לא
הכוונה לאור לכש עצמו אלא

להתפעלות של הכלי כשהאור מתלבש
בו לכן אם אני אומר אור

עליון אז הכוונה לרצון לקבל שלי שהבורא
ברא שוא רוצה לקבל את כל

האור זאת אומרת אני מדבר מהכלים ולא
מהאורות אבל בכלים יש הבחנות יש את ה אתת

הרגש
הכלי זה נקרא השתוקקות ויש אתת הרגש

התלבשות העור בכלי זה נקרא התלבשות העורות
בכלים למשל אני

רעב זה התיאבון
זה האור של הכלי של הרגש הכלי הערת כלים

ויש סעודה שזה המילוי זה התלבשות אורות
בכלים כמובן רק ברוחניות מדובר מאורות

וכלים
רוחניים ולא גשמיים אם כן אני יכול להתאמן

דרך הגשמיים בעיקר במצוות למשל סעודת שבת
ולגרות את הדבר הרוחני

בתוכי אם כי זה מאוד קשה כי בדרך כלל
הולכים לבטן אבל אם לומדים פנימיות התורה

אז בהחלט זה מאפשר וזה מאוד

חשוב אם האור נמצא בכל מקום למה צריך
לקבלו רק

בצורות
רק בצורות

מסויימות לעתים האדם מבקש אור גדול מאוד
ורודף אחריו כאשר קשה לפשוט אותו מהצורה

בה הוא מבקש
אותו קשה לפשוט את אור את האור של האהבה

רק ממעשים חיצוניים קשה לפשוט את האור של
אהבת הבורא מקריאת עיתון והרחבנו מזה הרבה

בקורס כבל מתחיל כדאי לראות את זה שמה וגם
במאמר לסיום הזוהר הפתח לספר הז

נושא ארוך מאוד אני לא רוצה להיכנס כאן
למרות שזה מאוד

חשוב אין זה אומר שאור הבורא לא נמצא גם
בעיתון ככל שאדם מפותח יותר כך היכולת שלו

לפשוט את האור מכלים גסים יותר

גדולה

כן ד ו יש לו כוח עיבוד יותר עמוק התודעה
שלו מאבדת את הכל יותר לעומק

שאפילו דבר גס יכולה לזקק אותו אחרי אזה
פלא ככל שאדם גס יותר בעקבות כך אינו יכול

לפשוט את האור מדברים גסים משיכתו היא
דווקא לדברים

הגסים היכולת של אדם להיות מכד זח מאוד
בצורת הרצון שלו יחד עם זאת להתעסק בדברים

הגסים ביותר וגם משם להפיק את האור האלוקי
אדם גדול

הוא כן זה המצב ה הגדול שני זח מאוד מאוד
רשים בשמיים ורגליי

בארץ זכות האדם
נמדדת זכות האדם נמדדת בכלי הקבלה שלו וגם

הזכות שלו ביכולת שלו להיות בהשוואת הצורה
עם

האור מה זה להיות בהשוואת הצורה עם
האור כמו שאמרנו בצורת האור מה צורת האור

מבחינתנו השפעה טהורה בחומר של האור אנחנו
לא אמורים להיות זה לא תורות המזר פה כי

אנחנו נבראים אנחנו רצון לקבל אבל בצורה
אין בעיה זה יצירה זה לא בריאה זה לא משנה

את מהותנו זה רק תוספת על
מהותנו

פנטסטי אם זא תוספת מאוד
חשובה שהיא בעצם גם נהית חלק מהמהות שלנו

שזה נקרא מקבל בעל מנת להשפיע במצב
השלם רגע מקבל על מנת להשפיע הרי סג

במהות אמרנו במקומות אחרים מהות זה שמושל
ל הפגישה שלנו עם החומר הראשוני אבל גם

מקבל בענת להשי זה באמת דבר שה מופשט אבל
זה המהות שלנו כפי שאנחנו יכולים לתפוס

אותה מההכרות שלנו את המהות אבל באמת על
המהות עצמה אנחנו באמת לא מדברים אבל בעל

הסלם אומר מדייק יפה ש מהות זה גם שם
מושאל לחומר הראשוני שמתגלה אלינו

מהדבר
אז המהות היא באמת הרצון

לקבל והמהות שאנחנו יכולים להשיג מהרצון
לקבל והיא האמיתית זה נקרא מקבל במנת

להשפיע כרגע מגולה לנו מקבל בעל מנת לקבל
וזה גם מרגיש לנו כמו המהות שלנו דהיינו

העצם שלנו העני שלנו אבל זה האמת שלא כי
הני האמיתי שלנו הוא כבר מתוכנן זה הישות

האמיתית שלנו היא מתוכננת במחשב את הבריה
אבל אנחנו חיייבים לגלות אותה מצידנו ופה

כל העבודה או כל הבלאגן למה הבורא עשה ככה
אומנם ללומדי הקבלה המלכות באינסוף בכה

ביתר דבקות אבל לפקיעה הקבלה זה היה טמון
שהיא תעשה את

זה נכון שהיא הרגישה שהיא בוחרת
אבל זה היה טמון ב

מלמעלה
אז נ נכון הבחירה היא לא במה שאתה רוצה

הבחירה היא להיות שותף למה
שקיים אוקיי ורוב הבחירה היא בצורה ולא

בחומר או בצורה

המשותפת בגשמיות הרבה בנוי על

ברירה זה אפילו מאוד אוטומטי כאילו היות
ואנחנו ישות של אדם אנחנו מרגישים מאין

בחירה גם בחומר אבל זה לא בחירה אמיתית
אבל בגלל שאנחנו כלל של אדם אז גיש לנו

כמו בחירה אבל האמת שזה לא
בחירה אפשר אפילו למדוד את זה מכנית כמו

בהמה משוכללת שפועלת לפי
ה לפי החישובים אבל בדבר הרוחני יש בחירה

שם הבחירה האמיתית וצריך ללמוד מה

זה ישנה טעות תפיסתית שבמקום שישנה יותר
השתוקקות שם קיימת יותר הנאה ולא כך

ההשתוקקות היא רק אמצעי להמשכת האור ולא
לקבלתו כן זה לא היה סרת הסוד

פה אז
אנחנו זה טעות אבל ככה אנחנו באמת מרגיש

שם שארו בהשתוקקות
אבל באמת כשאנחנו ממלאים את ההשתקעות

אנחנו מרגישים רכים תן דוגמה מענייני דומה
זוגיות בן אדם עושה אהבה עם

אשתו יחסי
אישות

עם אשתו אמרתי לא עם גוייה יחסי ולא עם
חיה עם אשתו זה צנוע מותר

להגיד אם הוא עושה את זה רק עם הגוף שלה
אומנם בהתחלה מורגש לו השתוקקות אבל בסוף

זה נגמר ואז ריקים אבל אם הוא עושה את זה
גם עם הנשמה מתוך אהבה שזה נקרא הכלי

הזך והגוף הוא רק אמצעי להתחבר לנשמה אז
אותו מעשה גשמי הוכפל פי אל מבחינת ה

שלו מבחינת ההרגשה הפנימית ואם הוא אוהב
אותה עוד יותר פי 2000 ואם הוא אפילו

הצליח להזדווג עם הגוף הרוחני שלה
ולהתחבר לנשמה העוד יותר רוחנית שלה אז

בכלל זה כבר דבר מאוד מאוד קבוע אבל אפילו
אם נעשה את זה במסגרת

הגשמית אבל לדבר הפנימי יותר זה כבר הבדל
עצום כמו להיות עם אלף בשרים או נשים שאתה

לא אוהב או עם אישה אחת שאתה אוהב באמת
הבדל שמיים וארץ למה כי האור מתקבל בכלי

הזח מה זה הכלי הזח פה האהבה שמחברת
ביניהם החיבור האחדות וה הגוף היה רק

אמצעי לחבר את האהבה הזאת מצד שני אם אין
אהבה אתה יכול לעשות הכל אתה לא מרגיש

כלום ואפילו אם אתה מאוד תאבת אן גשמית
בסוף התאווה הזאת נגמרת ויש פיצוץ

אבל באופן רגיל מצד הבהמה שבנו אנחנו לא
רואים את זה אנחנו מרגישים תאור במקום

ההשתוקקות
מהטעמים שהסברנו כי זה קל יותר זה מובנה

יותר אבל בטווח הרחוק
רואים שזה לא ככה

ולעיתים זה כמו שיש איזה סופר נובה ו לוקח
זמן עד שזה מגיע לפה אז ככה לעיתים לוקח

לנו זמן להרגיש את החוקים הרוחניים כי
אנחנו מאוד מאוד רחוקים מהם אבל מד ו במחר

הם פועלים עלינו מאוד
חזק ובסוף זה עניין של התפתחות אבל כמו

שהרב ש אומר אל לאדם לחכות שהבורא יעזור
לו הוא צריך להתחיל את

העבודה אומר פה חישבו על ילד המשתוקק
להיות כמו הגדולים למשל לקרוא ספר שאדם

גדול קורא אם ניתן לו לקרוא בספר הזה האם
יענה לא בהכרח אם לא משמע שיש הבדל בין

ההשתוקקות להנאה עוד אפשר לראות באנשים
השגיים מאוד הם קים לדבר אך לאחר שמשיגים

אותו אין הם נהנים
ממנו כן זאת אומרת אתה מרגיש את התענוג

בזמן הרדיפה ו שקיבלת פתאום זה נעלם האמת
כל הגשמיות בנוייה ככה יש לזה סיבה מאוד

עמוקה בעל הסולם אומר את זה בהרבה מקומות
בפרי חכם מאמר סגולת זכירה ובעוד

מקומות דברים מאוד עמוקים

וזכים דוגמאות אלו באות להמחיש לנו שיש
הבדל בין קבלת האור לבין ההשתוקקות בחוכמת

הקבלה ניתן לראות שיש הבדל בין כלים
דגולים שם משמשים להמשכת האור לבין כלים

דקו הנקראים גם כלים דאור חוזר הם המשמשים
לקבלת

האור מי שמבקש לקבל בכלים עיגולים
במקום במקום בכלים דאור חוזר נמצא ברמה של

בהמיות ולא מקיים את האדם שבו והיה נקראת
טומאה אצלנו אבל הכלים דגולים הם לא כלים

ד עיגולים כבר אלא הם קליפות כי אנחנו
תופסים אותם בצורה של על מנת

לקבל לכן זה תומא כי הכלים דגולים חש עצמם
הם לא טומאה אבל אנחנו בתודעה שלנו

מבחינתנו הם

טומאה יש פה יש פה עוד דברים חשובים וזה
אתם תקראו בספר כבר אני לא מלמד את הכל

פה אני
אולי טוב לא אז אני שומר לכם אוקיי תודה

רבה נהניתם נשמח ללייק שיתוף ותגובה שתראו
מאיתנו תוכן פעיל אזה משהו קטן בעזרת השם

נעשה ונצליח מי שרוצה להזמין את הספר בקשו
לינק

בתגובה שלום וברכה אני אשמח מאוד אם
תצטרפו כחברי

מועדון לערוץ שלי היות והפרסום של התכנים
ברחבי הרשת עולה לא מעט כ כסף וזה מהכיסא

פרטי אז נשמח לכל עזרה סיוע ושותפות בהפצת
חוכמת

האמת לוחצים על הצטרפות הנה כאן יש כפתור
להצטרפות פשר לתמוך ב1 שק ב-34 ב-79 יש פה

כל מיני אפשרויות זה פעם
בחודש אפשר גם חד

פעמי דרך השיעור
יש כפתור תודה לפעמים צריך לזוז פה כדי

לראות אותו לוחצים על התודה ואז בוחרים זה
זה תרומה אחד פעמית להפצת התכנים והפצת

הפנימיות
ו יש

אפשרות להצטרף אפילו ב 10 שקלים לחודש
וכמובן אפשר לבטל את זה ב וככה אתם גם

שותפים להפצה וגם עוזרים בהוצאות הכבדות
של פרסום ה ים ברחבי הרשת תחזוקת האתרים

ועוד הרבה עניינים
א וגם א מצווה גדולה זאת אומרת נעזור

להפיץ את הפנימיות אז אלה
האופציות

תודה אני אשמח גם ללייקים שיתופים
ותגובות בעזרת השם נעשה ונצליח אמן ואמן

תודה