רבי דוד אבוחצירא

@kabtube.co #צדיקים #הילולא #אבוחצירא #בבאסאלי #אביריעקב #שבתשלום #תורה ♬ צליל מקורי – קבלה