קבלה למתקדם – שיעור 4 | גניזת החכמה

קבלה למתקדם – שיעור 4 | גניזת החכמה
לכל דבר יש התפתחות הדרגתית. והלשון הנוח ביותר להשתמש אתו, הוא, שהתפתחותו נשלמה לפני היתר בזמן. לפיכך תחילת הביכור, היה בשפה התנכי"ת, להיותה הנוחה בלשונות, והשימוש אתה היה נפוץ מאד. אחריה באה שפת ההלכות, מסבת היותה כולה טבועה, בשפה התנכי"ת, ונוסף לזה, משום שהיו צריכים להשתמש אתה, להורות את העם הלכה למעשה. השלישית, היא שפת האגדות, הגם שגם בה נמצא במקומות לא מעטים מהתנ"ך, אבל זה רק, בדרך שפה עוזרת, מפני שהחדוד שבה, ממהרת תפיסת הענין אבל אי אפשר להשתמש בה, כבשפה יסודית, להיותה, חסרה הדיקנות של שורש וענפו כנ"ל, ועל כן השימוש בה לא היה נפוץ, ומכיון שכן, לא התפתחה. ואף-על-פי, שההגדה היתה בשימוש רב, בזמן התנאים והאמוראים, היה זה רק על ידי הסמיכה על שפת התנ"ך לפתיחה כרגיל בדברי חז"ל: פתח ר' וכו', (ועוד סיומים), ובאמת כל הרחבה זו שבשימוש השפה הזאת, בזמן חז"ל, התחילה מעת גניזת שפת הקבלה כנ"ל, זאת אומרת, גם בימי רבי יוחנן בן זכאי, וזמן סמוך קודם לו, דהיינו, שבעים שנה קודם חורבן בית המקדש מטעם הנ"ל, וד"ל.

האחרון להתפתחות היא שפת הקבלה, והוא, מטעם קושי ההבנה שבה כנ"ל. אשר בנוסף להשגה, צריכים גם קבלה בפירוש מלותיה ועל כן אפילו המבינים בה, לא יכלו להשתמש אתה, כי על פי רוב, הם היו יחידים בדור, ולא היה להם עם מי לעסוק. ושפה זו כינו חז"ל, מעשי מרכבה, בהיותה, שפה מיוחדת, שאפשר לדבר אתה, בפרטות הרכבות המדרגות זו בזו, ולא כלל בזולתה בשום פנים.

שפת הקבלה דומה לכל שפה מדוברת ועדיפותה, במשמעות הגלומה במלה אחת!
במבט שטחי נראית שפת הקבלה כמין תערובת משלשת הלשונות הנ"ל. אולם המבין להשתמש אתה יווכח שהיא שפה מיוחדת לעצמה, מתחילתה עד סופה. ואין הכוונה על תוארי המלים, אלא על הוראותיהם, שבזה כל ההפרש ביניהם, אשר בשלושת הלשונות הקודמים, כמעט ואין כל הוראה למלה אחת, דהיינו, לאפשר למעיין להבין על מה המלה רומזת, ורק בצרוף של כמה מלים, ולפעמים גם פרשיות, אפשר להבין תוכנם והוראתם. היתרון שבשפת הקבלה היא, אשר כל מלה ומלה שבה, מגלה למעיין את תוכנה והוראתה, בתכלית הדייקנות, לא פחות מכל לשונות בני אדם, אשר כל מלה ומלה יש לה גדרה המדוייקת שאי אפשר להחליפה באחר.

שכחת החכמה
מעת גניזת הזהר, לאט לאט נשכחה כל השפה החשובה הזאת, משום שנתמעטו העוסקים בה, ונעשה הפסק של דור אחד, שהחכם המקבל, לא מסר אותה, למקובל מבין. ומני אז נעשה חסרון שלא יוכל להמנות.

ותראה זאת בעליל, שהמקובל ר' משה די ליאון, שהוא היה האחרון שהחזיק בו, ועל ידו נגלה לעולם, הנה נווכח שלא הבין בו אף מלה אחת, כי באותם הספרים שהוא מביא קטעים מספר הזוהר, ניכר שלא הבין כלל את הלשון, כי פירשהו על-פי לשון התנ"ך, ועירבב מאד את ההבנה, הגם שהוא עצמו היה בעל השגה נפלאה מאד, כפי שיעידו לנו חיבוריו. וכן היה במשך דורות, אשר כל בעלי השגה נתנו את כל ימיהם, בהבנת לשון הזהר, ולא מצאו ידיהם ורגליהם, כי העמיסו בו בדוחקים גדולים, את לשון התנ"ך, ומחמת זה היה להם ספר החתום, כמו לר"מ די ליאון עצמו.

קבלת האר"י ז"ל
עד שבא המקובל היחיד, האר"י ז"ל אשר להשגתו לא היה כל גבול וגדר, והוא שפתח לנו את לשון הזהר, ונתן לנו מהלכים בו. ולולא נפטר בקוצר ימים, אין לשער מדת האור אשר היה נשאב בזהר. ובמעט שזכינו בו, הוכן לנו דרך ומבוא, ותקוה נאמנה, אשר בהמשך איזה דורות תפתח לנו הבנתינו, להבין בו לגמרי.

ועם זה תבין, מה שכל גדולי עולם, שבאו אחרי האר"י ז"ל, הניחו את כל הספרים שחיברו בחכמה זו ובפירושי הזהר ואסרו על עצמם בבל יראה כמעט, וכל מיטב חייהם השקיעו בדברי האר"י ז"ל.

ותדע שאין זה מפני שלא האמינו בקדושתם של המקובלים שהיו לפני האר"י ז"ל. ח"ו להרהר כן, כי כל מי שעינים לו בחכמה, יראה שאין קץ להשגתם של אותם גדולי עולם, בחכמת האמת. ורק פתי הנבער מדעת, יכול להרהר עליהם, – אלא שסדר הגיונם בחכמה, היה על פי שלשת הלשונות הקודמים. היות וכל לשון ולשון, הוא אמיתי ומותאם במקומו, אבל אינו מותאם לגמרי, וגם מוטעה מאד, להבין בסדרים אלו, את חכמת הקבלה האצורה בזהר, להיותה לשון אחר מן הקצה אל הקצה ממש, מהסיבה שנשתכחה כנ"ל, ועל כן אין אנו משתמשין בהסברותיהם, הן בהסברות ר"מ די ליאון עצמו, והן בבאים אחריו. כי דבריהם אינם אמיתיים בפירוש הזהר, ואין לנו עד היום הזה רק מפרש אחד, והוא, האר"י ז"ל, ולא יותר.

לאור האמור לעיל מתבאר לנו, שפנימיות חכמת הקבלה, אינה אחרת, מפנימיות התנ"ך, התלמוד, וההגדה. וכל ההפרש ביניהם, הוא רק בדרכי ההגיון בלבד, והדבר דומה, לחכמה שהעתיקוה לארבע שפות. מובן מעצמו, שעצם מהות החכמה לא נשתנתה כלל, עקב שינוי השפה, וכל מה שיש לנו לחשוב הוא רק, איזה העתקה היא הנוחה יותר ומקובלת יותר למסירת החכמה אל המעיין.

כן העניין שלפנינו, אשר חכמת האמת, כלומר, חכמת התגלות האלקיית, בדרכיו אל הנבראים, בדומה לחכמות החיצוניות, צריכה להמסר דור דור, וכל דור מוסיף איזה חוליא על קודמיו, ובזה הולכת החכמה ומתפתחת, ויחד עם זה, נעשית מוכשרת להתפשטות רחבה יותר בין ההמון. ועל כן, כל חכם מוכרח למסור כל מה שירש בחכמה מהדורות הקודמים, וגם הוספתו עצמו שזכה בה. אל תלמידיו, ואל הדורות הבאים אחריו. ומובן מעצמו, שאף-על-פי שההשגה הרוחנית, כפי שהיא מושגת על ידי המשיג – אי אפשר כלל למסור לאחר, ומכל שכן לחרות עלי ספר. כי העצמים הרוחניים לא יבואו באותיות הדמיון בשום אופן שבעולם (ואף-על-פי, שנאמר "וביד הנביאים אדמה" אין זה כפשוטו ח"ו).

קבלה – חכמת הקבלה #קבלה #חכמת #הקבלה #חסידות | 📌 הירשמו לערוץ בקליק והפעילו את הפעמון 🔔 לקבלת עדכונים | שיעורים | ושידורים חיים | הצטרפו לטלגרם לעדכונים נבחרים ותוכן יחודי: http://telkb.net | אתר הבית: https://kabbalah.pw | פייסבוק: https://bit.ly/3JVlHvk
הצטרפו כחברי מועדון לתמוך בהפצת התכנים וקבלת הטבות:
https://bit.ly/3MH1YE2

לכל הערוצים:
https://linktr.ee/kab10

שלום וברכה שבוע טוב ומבורך אנחנו בקורס
קבלה

למתקדם שיעור

ד'
השיעור הוא נדבך על נדבך זאת אומרת צריך

לראות את כל השיעורים כדי להבין את
המהלך בעיקרון השיעור גם יכול להתאים

למתחילים גם אם לא מבינים הכל זה לא נורא
כי לשמוע את הדברים להתחבר בבחינת מקיף זה

גם דבר גדול אבל הקורס מוגדר למתקדמים או
אפילו למתקדמים די מתקדמים כי זה באמת

מאמר קשה של בעל הסולם אני מזכיר שוב שיש
גרסה יותר קלילה שנקראת קורס קבלה

למתחיל ושם אני מסביר את הדברים על פי
מאמר אחר של בעל הסולם

שנקרא מהות חוכמת הקבלה זה נמצא בספר מתן
תורה זה מעין קיצור של המאמר

הזה וכדאי לשמוע את שתי הקורסים האמת
בעזרת השם נעשה

ונצליח שיעור להשבת החטופים הביתה
לשלום לרפואת הפצועים לעילוי נשמת

הנרצחים להגנה על חיילי
צהל כמובן היות ואנחנו במתקדמים אז

נגיד הבורא רוצה שנתפלל
כדי שיהיה אכפת

לנו באמת מהחיילים מהחתולים יותר מעומק
הלב כ ודאי שם בן משפחה שלי היה נכתב חס

ושלום אז זה היה יותר מרעיש אותי מאשר
מישהו אחר כתף אבל ה באמת צריך להגיע

לאהבה זה לא פשוט אגב זה אנחנו ל מתקדמים
אז אתם יודעים שזה לא בא בקלות ויותר מזה

שאדם עובד באמת יותר כשלו אפילו כי יש
הרבה מדרגות לתקן הקדוש ברוך הוא רוצה

שבעצם יהיה לנו תפילה אמיתית
וכנה כדי שיה אכפת לנו מהחיילים יהה אכפת

לנו מהחופים אם היו מציאים למישהו אבל בלי
כבוד בלי שזה מתפרסם בלי עולם

הבא יבוא מלאך יציא עלך עסקה אני לוקח
אותך ואני משחרר את כל החטופים האם אתה

מוכן לא בטוח שהיינו מסכימים כי כשזה נוגע
לרצון לקבל זה יותר קשה לכן הרבה מהתפילה

בא כדי שיהיה זה כמו תפילה על תפילה כדי
שיהיה באמת אכפת לנו מהם ואם כן אז גם

יהיה כלי אמיתי לתפילה ואז יבוא נס גם
ראוי בעזרת השם לכן שנזכה לתפילה אמיתית

וכנה וגם לישועה גדולה שישובו בנים לגבולם
במרה בימינו אמן כי אניי

רצון אני לא מרגיש הכי טוב אבל אני רוצה
להעביר את השיעור בכל

זאת לעילוי נשמת כל מי שצריך וכל מה שקורה
במדינה אז בעזרת השם מקווה שאני אהייה

מספיק חד כדי להעביר את הדברים היום אנחנו
בקטע

שנקרא סדר התפתחות
השפות

ו שכחת החוכמה וקבלת

האריזל בסדר מסירת החוכמה אם

נספיק או אוקיי היות והשיעור
הקודם היה

קשה כי בחרנו לבאר את הדברים ולא רק לקרוא
אותם אז אני קצת

אסביר חזרה מאוד

קטנה רק

רגע

אגב אני מזכיר אני אשמח אם תלחצו על כפתור
התודה לסייע בהפצת השיעורים ברשת זה עלה

לא מעט כסף וידינו מוגבלות אז יש לכם
הזדמנות להשתתף בהפצת חוכמת האמת אתם

מוזמנים והכי טוב אם תוכלו להצטרף כחברי
מועדון באופן קבוע אפשר לבטל בחולת דרך

היוטיוב אז אנחנו נשמח וזה יעזור כי בעצם
משתמש בזה מעבר לכיסי עד כמה שהוא מגיע ל

אז נשתמש גם בעזרתכם להפיץ את הפנימיות
וזה דבר גדול כי לבד העלויות באמת יקרות

רק להחזיק את הכל וזה
זה לא פשוט יש גם עוד מפעלים שאנחנו סים א

זה לא פשוט אז אני אשמח אם תהיו
שותפים קחו את זה על עצמכם א מצווה גדולה

בעזרת השם אוקיי
אנחנו כבר

נמשיך
אוקיי

דיברנו בשיעור
הקודם חושב ש שפת התנך שפת ההלכה שפת

האגדה בשפת

הקבלה אמרנו ובשיעור הקודם תראו הרחבנו
שמה בהרחבה כל

דבר ששפת התנך היא כנגד מדרגת הדומם שפת
ההלכה היא כנגד הצומח שפת האגדה היא כנגד

החי שפת הקבלה כנגד המדבר מצד התפתחות
הרצון שפת התנך זה כמו בחינה א' שפת ההלכה

בחינה
ב שפת ההגדה בחינה ג' שפת הקבלה בחינה ד'

זה ממשך גם הד בחינות באינסוף ועוד הרבה
עניינים ד' בחינות אור ישר כמובן סוג האור

מצד ההמשכה שפת התנך זייה נפש שפת ה סליחה
מצד הקבלה תורות שפת התנך זהייה נפש שפת ה

הלכ רוח שפת האגדה נשמה ושפת הקבלה חיה
יחידה המדרגה זה תנח זהיה כנגיד מלכות מצד

המדרגה הלכה זי רנ פי
שפת האגדה בינה ושפת הקבלה

חוכמה וכולי אפשר לראות את זה בעוד אופנים
אבל זה האופן המדויק לני הו

דעתי אני מזכיר שבעצם ה כמו שהרכבנו
בשיעור הקודם בהסבר למתקדמים ומתקדמים

שבעצם השפות הם
לא זה לא בעצם המה

שכתוב וכמובן מדובר גם על זה זה אבל א

רגע מה שכתוב
שה שפות וחוכמת האמת כתובה בשפות זה בעצם

הענפים של זה שהם וודאי מדוייקים ואמיתיים
וחשובים אבל יש פה משהו מעבר מה זה

מעבר כמו שהסברנו במתקדמים שזה לא רק
באיזה לשון הספר כתוב אלא שפה ז אומר

באיזה
שפה התודעה של האדם באיזה שפה הוא מדבר עם

הבורא האם הוא מדבר עם הבורא רק במדרגת
הדומם או במדרגת הצומח או מדרגת החי

המדבר אז בעצם בסדר התפתחות השפות זה לא
רק בספר אלא זה התפתחות של התודעה של האדם

זאת
אומרת שפת התנך זה שאני מדבר עם הבורא

ובאופן כללי במדרגת הדומם כמובן שפת התנך
המדוברת פה זה דרגה רוחנית מאוד גבוהה זה

כמו נגיד יהיה כדוגמה עולם העשייה הרוחני
אזה מדרגה מאוד גבוהה אבל יש לזה גם ענפים

אז זה מתבטא גם בתנך שאנחנו מכירים א רגע
העכבר פה ושפת

ההלכה והרחבנו בזה בשיעור הקודם תראו את
זה שמה זה

מדרגה שהיא מאוד גבוהה יותר אפילו היא כמו
מפרטת את שפת התנך זה כמו לראות את העומק

במסגרת
הרוחב אבל כשנדלק מים ומתקדמים זה בעצם

דרגות תודעה שהאדם נמצא בהם בשפת התנך זה
כמו אור הנפש שוא תופס את הרוחניות באופן

כללי כמו באמת התנך שהוא מאוד
כללי בשפת ההלכה הוא מתחיל לראות את

הפרטים
את העומק ש בחסדים

נגיד ובאמת יצא יפה רכבנו בזה טוב אני לא
אחזור על הדברים כי השיעור הקודם היה ארוך

אז תשלמו את זה שמה תחזרו כמה פעמים זה לא
שיעור קל אבל אין ממתקים ברוחניות צריך

להשקיע אבל האמת שגם אם לא תבינו לגמרי זה
גם סבבה כי יש פה דברים מאוד עמוקים

שנותנים אור מקיף ופותחים את הנפש אז
אפילו אם לא תבינו לגמרי אבל תנסו להבין

זה בהחלט
א תורם לאווירת הנפש שפת האגדה זה בעצם

התפתחות בתודעה שאדם מדבר עם הבורא בשפה
יותר גבוהה הייתי אומר אפילו זה כמו עולם

הבריאה
א לא חילקתי את זה בציור פה בעולמות אבל

אפשר להקיש את זה כמובן יש עוד הבחנות אבל
דבר יפה גם רואים שבשפת האגדה אמרנו שאין

התייחסות
ל לענפים אין להם משמעות ויש בזה רעיון

שכמו בעולם הבריאה שזה יש שם צד של חושך
שכדי להעלות לאצילות האדם חייב לוותר

לגמרי על כל הרצון שזה דומה למדרגת בינה
דאור ישר שהיא צריכה שחפצה רק בחסדים אז

מן סימן מעניין שגם המבנה של השפה הוא לא
מתייחס לענפים בכלל כאילו צריך לוותר על

כל הרצון על כל המציאות אז באמת לפני שאדם
יכול להגיע לשפת הקבלה הוא עובר דרך שפת

האגדה אבל לא הכוונה עכשיו בספר לא צריך
ללמוד עכשיו את כל האגדות של חזל כדי

ללמוד קבלה לא הכוונה לזה אגב הזר הוא
הרבה ממנו אגדה הסברנו בשיעור הקודם

למה ואולי נרחיב עוד בהמשך אז כאילו לפני
שאני מגיע לשפת הקבלה אני מ צריך לוותר על

כל הרצון כמו מדרגת הבינה שזה דבר
יפה ואז אני יכול לבוא לשפת הקבלה מה זה

שפת הקבלה
לא רק במובן של הלימוד הטכני אם כי זה

ודאי מתחיל מזה וזה קריטי
ביותר אבל שפת הקבלה זה שפה של תודעה

שהאדם מדבר עם הבורא כאיש של ראהו כביכול
למה אני אומר כביכול כי יש בזה מדרגות זה

לא אתה לא נהיה ישר בשל רבנו אבל היופי
בשפת הקבלה זה כמו זה דוגמה טובה פה הבאתי

בהתפתחות הכלי זה כמו שאני תופס את
המציאות רק דומם דומם הרוחני אומנם או רק

צומח או רק כחי אבל שהגעתי למדרגת המדבר
זה מדרגה נעלת לאין שיעור על החיי צומח

דומם באותו אופן שהאדם הוא גדול באין
שיעור מכל הדומם מכל הצומח ומכל החי שיש

במציאות כי הוא כולל את כולם הוא יכול
לחשוב על כולם וגם מעבר לזמן לראות

אותם לכן שפת הקבלה
זה הוא ידבר על זה בשיעור משהו

מיוחד בפני עצמו
למה כי זה הדבר הכי מפותח ברצון כבר ז

אומרת האדם מדבר עם הבורא כמו שהוא תופס
את המציאות הרוחנית האלוקית דיינו שפה זה

עניין של התקשרות הוא מתקשר עם
המציאות בהשגה מלאה כמו שאתה

מתקשר כביכול
בגשמיות כשאתה כבר בן אדם בוגר עם כל

המציאות בצורה מלאה אבל שאתה תינוק שאתה
ילד קטן אז אתה תופס

פחות אתה תופס באופן כללי או שאתה רואה
ואתה לא יודע מה אתה רואה זה בגיל קטן

יותר אז בעצם השפות האלה הם שפות של דרך
העברת

החוכמה אבל כשדבר במתקדמים במתקדמים
זה

בעצם שפות שהבורא מדבר עם האדם שהאדם תופס
דרכם את הבורא גב אנחנו לא מפרידים את שפת

ההלכה או את שפת
התנך כולם משלימים את שפת הקבלה רק שפת

הקבלה היא הכלל של הכל שנאמר לא נברא אדם
אלא ללמוד חכמת הקבלה כמובן הכל כלול

בקבלה
עכשיו שנדבר במתקדמים שפת התנך לא

הכוונה לשפה שאנחנו לומדים דרכה את
הסיפורים בגשמיות זה לא שפת התנך

זה רק ההשתלשלות הרחוקה של שפת התנך בדמיה
הגשמית שפת התנך זה שאדם בהשגה ורואה את

גילוי הבורא דרך התנך מבחינה
רוחנית אבל עדיין זה מדרגה שהיא מוגבלת

צריך להתפתח
ממנה והרחבנו בזה בשיעור הקודם

לכן זה בעצם הרעיון של השפות האלה זה
דרגות התפתחות של התודעה להתקשר עם הבורא

כי מה זה שפה כמו שאני מדבר איתכם עכשיו
אני מעביר מידע לכן הקבלה היא שפה הוא

אמרם לא מובן המילה כמו שמדרגת המדבר
מעבירה מציאות שלמה בדייקנות בפירות לפני

ולפנים בדומה לבעל חי שהוא מעביר ברמזים
או בתנועות אבל הוא מעביר סוב כל סוב אז

זה משל טוב על ההבדל העצום בין חוכמת קבלה
לחמות

האחרות וגם שפת ההלכה הסברנו את זה בהרחבה
בשיעור הקודם אני לא יכול להיכנס לזה עוד

פעם לא מדובר רק על הלכות החיצוניות זה רק
הענף של זה שפת ההלכה זה שאדם רואה את

הפרטים הרוחניים בעומקם לכן הוא אמר שזה
גם שפה מאוד קשה כי היא מאוד קשה להחזיק

בעומק ש ברוחב במדרגת
החוכמה אז בעצם אדם עובר את כל המסלול הזה

אז וכל אחד גם יש לו רובד בנפש עכשיו
נשאלת שאלה האם צריך לללמוד את הדברים גם

בגשמיות כמו שרוב העולם לכאורה עוד עושה
היום כן אבל מעט למה כי זה כמו הקיום

המינימלי למה כי צריך להכיר את התנך צריך
להכיר את הפשטות גם זה גם חלק מהמערכת אבל

10% 5% כל השאר בפנימיות והלכה בהלכה זה
קצת שונה למה כי ההלכה יש לה ביטוי גשמי

פיזי ממש כי היא מעוררת את האדם להתקשר
לדבר הפנימי א ובעניין של ההלכה באמת צריך

ללמוד טוב לפי ההתקדמות ובשלב מסוים צריך
גם לקיים טוב את הדברים כי זה חלק

מההתפתחות אבל אפשר בהדרגה
בהתחלה אבל גם לא חייב להתפלפל בגמרא וזה

זה מיותר

ם כן אפשר יותר אבל לא על חשבון הפנימיות
אבל באופן כללי צריך את כל חלקי

התורה ואפילו חייב כל אחד כפי כמה שהוא
יכול

שנזכה אבל העיקר זה הפנימיות שזה חוכמת
הקבלה ואני אומר את זה לעצמי אבל יותר מזה

גם הפנימיות ש בתנך וגם הפנימיות שבהלכה
וגם הפנימיות

שבמדרש אבל גם יש מקום
לפשט על זה נאמר אין מקרה יוצא מדי פשוטו

אז הסבר אחד שהוא לא יוצא פשט אלא יוצא
מהסוד זה אמת לגמרי ועוד הסבר שלעניין

ההלכות המקרא לא יוצא מדי פשוטו היות ויש
להם ביטוי גשמי כדי לעורר את השורש

הרוחני אוקיי אז זה בעצם מעין סיכום של ה
שיעור הקודם ככה בסרטו שיהיה יותר

נוח עכשיו אנחנו
נמשיך בכתוב שנייה אחת מחכה פה לאיזה

משלוח

אוקיי סדר התפתחות

השפות יש אמרתי את הגרסה של פרי חכם ויש
את הגרסה של מאמרי הסו אני כרגע קורא

ממאמרי הסולם אבל איפ שיותר נוח לי אני
אקרא את הלשון של פרי חכם אז אם תראו מילה

חסרה פה או שם כי אני בוחרת לשון פרי
חכם כל דבר יש לו התפתחות

הדרגתית ועל כן הלשון שנוח
יותר לשמש אמו הוא שהתפתחותו נשלם קודם

בזמן ולפיכך תחילת הביקור היה בשפה התנכית
לאותה הנוחה בלשונות מהטעמים שהסברנו

בשיעור הקודם שיעור ג' והיה השימוש עם
המרובה

ביותר ואחרי הבאה שפה הלכתית לאותה כולה
תבואה בשפה

התנכית גם משום שהיו צריכים לשמש עם
לאורות העם הלכה למעשה ו שאומר באמת רבי

חי ויטל והרבה מקובלים שאת ה כל ההלכות הם
על פי הסוד על פי הפנימיות נפסקו

נשאל את השאלה למה יש הלכות בזוהר שלא
מקיימים אותם כי ההלכה שנפסקה לרוב

העם היא על פי המדרגה של כללות העם של
המון העם של הלא לשמע לכן יש דברים בזוהר

שאיין להם ביטוי בתחתית עולם העשייה לכן
איפה שמחמירים בהלכה הכלל הו שאפשר ללך

לפי הזוהר אבל איפה שהזוהר מקל אז הכלל
הוא שלא הולכים לפי הזוהר

אלא אם כן יש איזה צדיק או יש לו הנהגה
מיוחדת ויודע מה הוא עושה אבל באופן כללי

בהלכה הולכים לפי השולחן ערוך למה כי הוא
מסודר לפי עולם העשייה תחתית עולם העשייה

וזה מה שצריך לקיים בגשמיות צדיקים
מקובלים מיוחדים שהם יודעים להוסיף או

לשנות זה משהו אחר אבל זה לא אנחנו מה שכן
איפה שיש מנהגים של הארי וההלכות של הארי

שהוא כתב מפורש אין בעיה מי שהולך לפי זה
זה בסדר גמור

ואפילו יש עניין אבל ההלכה הספרדית ממלא
היא הולכת הרבה לפי הארי

הקדוש בעל הסלם אגב הוא לא הלך לפי
הספרדים למרות שהוא ידע שהספרדים

הם לא בהכל לפחות כי הוא יודע שהם יותר
מדוייקים לפי הקבלה אבל זה היה מנהג

אבותיו וזה לא הה הדבר העיקרי שהוא עבד
עליו אז זה לא היה משנה לו באמת וזה באמת

לא אבל היה מנהגים מיוחדים שהוא הוסיף לפי
הקבל

אבל בגדול אני נגיד נוהג ללכת לפי הרבה גם
עושים את זה ללכת לפי הספרדים אני חסי

ספרדי אבל
עדיין מצד ה אבא אני דווקא אשכנזי אבל א

היות והוא מרן מר דטרה וגם זה הרבה לפי
הקבלה אז אני ככה נוהג והרבה נוהגים ככה

אבל האמת זה לא משנה בינינו העיקר לקיים
את ההלכה ולכוון את הלב וזה מה שחשוב כל

השר זה זה משנה אבל יותר משנה הכוונה
פנימית לעשות ואהבת ישראל מאשר להתפלפל

שמה אז כל אחד שיבחר לו ויעשה לא לחר
פורמית כן אבל הלכה אמיתית עם

זאת זה בסדר גם לקיים חלק מההלכות כשאדם
בתהליך אבל אם זה צריך לדעת את האמת שבלי

תריג עיטין אי אפשר להגיע לתריג פקודין לא
רק שאתה נהיה רוחני אתה מקיים מצוות

לא בכלל לא דווקא שאתה גשמי אתה אפילו
צריך יותר את מצוות הייתי אומר שאתה רוחני

אתה אפילו פחות צריך את המצוות לא לקפוץ
כל הזייפנים זה רק על דרגות של בעל הסולם

מדובר אבל בדרגה
שלנו המצוות הם אפילו ממש עוד יותר חשובות

ממישהו כבר רוחני למה כי הם נקודת הקשר
שלנו אבל לא לעשות אותם בבחינת מצוות

אנשים מלומדה חלילה ר כמה שהסברנו בשיעור
הראשון ויש עניין בכללי לכוון שם האור ש

התורה יחזיר אותנו למותב אנחנו רוצים לקבל
מאור כוחות אורות מקיפים שיחזקו אותנו

ויטהר אותנו אבל בחיצוניות כל ההתעסקות י
איזה שכר אני אקבל איזה זה זה לא אומר

שאנחנו נקיים אבל לפחות אנחנו בסביבה ש
יכולה להכשיר אותנו לכך בסביבה הלימודית

אבל אגם אדם גם צריך למצוא חברה שתאבד לו
סביבה רוחנית ורעב א ודרך וזה לא פשוט

כמובן אבל זה חלק מהמערכת אבל לפחות
להתחיל מהלימוד הנכון ולהתפלל לבורא שעיר

את אינינו
וליבנו האמת יורה דרכו כמו

שנאמר
ושפה האגדתית

האגדית נמצא ממנה באמת גם בתנך במקומות לא
מעטים מעניין מעניין מה שהוא אומר

פה אני אלא בדרך שפה עוזרת מפני שהחיו שבה
ממהר תפיסת העניין כן אז האם כל מה שכתוב

בתנך קרה
בגשמיות מה שמובא בתנך שהוא במסגרת ההגדה

הוא לא קרא בגשמיות וזה
מעניין אז יציאת מצרים הייתה

בגשמיות אז בדרך כלל התשובה היא מה זה
משנה מה באת לללמוד גשמיות באת לללמוד

רוחניות אבל בגלל שיש פה הרבה כילים ויש
כאלה גם שמנתקים את התורה מהגשמיות אז אני

אגיד שבאופן כללי זה זה
קרה האם זה קרה אחד

לאחד יתכן שכן יתכן שלא זה לא משנה גם כי
מדובר על דברים רוחניים שהם לא משתנים

והיה להם ביטוי בגשמיות לפי הצורך של
ההשגחה והמציאות האם זה קרה על המילימטר

יש דברים שכן יש דברים שאולי לא וזה גם לא
משנה אבל הכלל הוא שדווקא הצד של האגדה

שבה התורה לא התבטא בגשמיות על פי השיעור
הקודם שהסברנו אבל רוב התורה היא לא הגדה

אלא היא בעצם
מדרגות זאת אומרת מדברת בשפת

התנך בדרך שפה עוזרת מפני שהחידוש שלבה
ממהר תפיסת

העניין אומנם אי אפשר להשתמש בה בבחינת
שפה יסודית להיותה חסרה עד הקונות של שורש

והנפה הנעל כמו שהסברנו בשיעור הקודם ועל
כן השתמשה

במיו וממלא לא התפתחה גם
כן ואף על פי שהאגדה הייתה בשימוש רחב

בזמן התנאים והאמוראים
הנה היה זה על ידי השמיכה על שפה תנכית

לפתיחה כרגיל בדברי חזל פתח רבי פלוני
וכולי ועוד

סיועים ובאמת כל ההרחבה הזאת שבשימוש לשון
זו בזמן חזל התחיל מאת גניזת השפה הקבלית

כנל כי זה הדבר הקרוב שהיה להם אין שם
דהיינו גם כן בימי רבי יחנן בן זכאי בזמן

סמוך מקודם לו דהיינו 70 שנה הקודם החורבן
מטעם אנל ודיל

מבין בהמשך הוא יבאר פה עוד כמה יסודות
איפה הוא אומר את זה זה בטח לא יהיה

בשיעור
הזה אבל שנגיע לזה אני הולך לפי הקצב של

המאמר בכוונה כדי להצמד לדברים אז אני
אדבר מזה

קצת אגב ב אני ארחיב בזה בהמשך כנראה
כשהוא אגע בדברים אבל ב בחורבן הבית

בעצם נהייה ניתוק
גדול אבל לא רק הבית הגשמי הוא רק הענף

הבית הגשמי נחרב בגלל שהבית הרוחני נחרב
הבית הנשמתי של האומה ואז עשו סימן גשמי

כדי להעיר את המון העם אבל ה בעצם שנחרב
בבית נהיה בין המציאות הרוחנית גשמית ואז

התחילה ההסתרה והגלות ו הסברנו את זה
בשיעורים המתאימים אבל נדבר על זה בהמשך

וניתוק דומה קרה גם בשפה הקבלית ואני גם
אסביר את זה

בהמשך ואחרון להתפתחות הוא השפה
הקבלית והוא מטעם קושי ההבנה שבא כנל

מהטעמים הקודמים
שזמנו ואשר חוץ מהשג צריכה גם כן קבלה

בפירוש

מילותיה ועל כן אפילו המבינים בה לא יכלו
להשתמש עמה כי על פי רוב היו חדה בדרה ולא

היה להם עם מי לעסוק היה חברותה של 10 אי
ש מיים

ידברו ולשון זה כינו חזל מעשה
מרכבה באותה לשון המיוחד שאפשר לדבר עמה

בפרטות הרכבות המדרגות זו בזו ולא כלל
בזולת בשום פנים יפה

מוד למה זה נקרא מעשה מרכבה יש קליפ שנקרא
אין עוד מלבדו גם הסברתי את זה שמה

א ועוד כמה קליפים אבל נלך עם ההסבר כאן
קודם כל מעשה מרכבה כי זה מסביר את

המורכבות את הפרטים
המדוייקים שברוח

שבכלל לכן זה נקרא מעשה מרכבה

וגם כדרך המורכבות אני רואה את האחדות אבל
זה לא פשוט כי אם אני גשמי ואני חיצוני אז

דרך המורכבות אני רואה את הגשמיות זה אחת
הסיבות שיה אסור ללמוד כבלה כי דרך

המורכבות עדיין עכשיו אשים את זה כואבת לך
היד כי כי דיברת בין נטילת ידיים ל כובת

לך הכתף כי דיברת בין נטילת ידיים ל לאיך
קוראים לזה למוצי לוקחים את הארי קוראים

אותו מסבירים אותי על גשמיות למה כי אין
קבלה בפירוש המילות מי שלא לומד בעל הסיל

וגם מי שלומד הוא צריך פה הרבה עבודה
והגיעה כדי להבין את הדברים הלוואי ונזכה

תתפללו עלינו כל המתפלל על חברו נענה
תחילה שמר שבתורה חזרנו למותב אמין כן

רצון
אז זה מעשה מרכבה כי היא מאוד

מורכבת אבל המורכבות שבה זה הייחודיות שבה
כי דרך המורכבות כמו שאני מסתכל על [ __ ]

פה על האטום פה מאחורה כביכול
אה זה פה חוק המראה

אז אם אני רואה את המורכבות שבו אז זה
נפלא אני רואה הרבה יותר לעומק אבל מי שלא

מבין מורכבות המורכבות מבלבלת אותו הוא
יגשים את המורכבות הוא יקלקל אז עדיף

שיתרחק למה לא היה להם אמי לעסוק גם כי לא
ידעו את השפה וגם כי התודעה של האנושות לא

היייתה מפותחת זאת אומרת כל השפת קבלה היא
מתגלה לא כדי ללמוד את זה טכנית כי זה

אומר שאפשר להשיג את המדרגות הרוחניות
האלה שאתה בפוטנציאל המתאים שאתה בהשוואת

צורה לדברים לפחות מבחינה פוטנציאלית אז
לא העניין לגלות משהו שהאנושות לא שמה

עדיין ועם ישראל
כמובן אלא רק ליחידים לכן זה נקרא אין

דורשים במעשה מרכבה אלא איך זה הולך נגיד
את זה

מדויק זה במסכת חגיגה איין דורשים באריות
בשלושה ולא במעשה בראשית שניים נחמד ולא

במרכבה ביחיד אלא אם כן היה חכם המבין

מדעתו יש עוד לשון שאני מחפש רגע אז אין
דורשים באריות בשלושה כי צריך להיות מתוקן

בג קווים והראיות זה נקרא הרצון לקבל
גילוי

חוכמה מה זהלא מעשה בראשית
בשניים כי מה זה מעשה בראשית שיש בורא ויש

נברא שיש כלי ויש אור כמובן מעשה בראשית
זה בעולם

ה זה קרה הרבה אחרי
אבל מדברים מצד הנשמה אז שמה זה ה מתחיל

רגש הכלי בעולם הבריאה לכן
אנחנו כמובן זה באצילות התחיל אבל משיגים

אצילות רק מצד מה שבי עוולים אליו או מה
שהוא מתפשט אלביה לכן בשניים כי צריך

שיהיה כלי מתוקן מה זה מרכבה ביחיד שאדם
צריך להיות באחדות אלוקית כי אם הוא

בפרטיות שלו אז המורכבות באה להגדיל לו את
האגו ואת האגואיזם זה דבר רע אלא כשהוא

באחדות אלוקית אז אפשר לדרוש בו במרכבה
אבל אם נלך לפשט

הכתוב שאז היה אסור זה לא חל עכשיו אגב לא
במובן של הפשט לפחות או לפחות באופן חלקי

כי במובן הפנימי זה עדיין חל אני תכף
אסביר

אז מה זה אומר בפשט זאת אומרת שלא היה להם
מ מי

לדרוש מהטעמים שהוא אמר פה אבל היום זה לא
חל כי אנחנו במקום אחר התפתחנו אגב נשמות

חזרו לפה בגלגולים ואנחנו כן בהשוואת
הצורה למדרגת המחבר וזה שניתנה לנו ארץ

ישראל זה סימן לזה וזה שהתגלה פירוש הסולם
עעם ספר הזוהר סימן אפילו יותר גדול לזה א

אז היום כן אפשר לדרוש בזה אבל עם זאת יש
בזה חילוק לסתריה וטעמי תורה הסברנו את זה

בהקדמה לתלמוד 10

הספירות ועוד

עניין שמבחינה רוחנית הכל חל מה הכוונה
שאתה לא יכול לדבר עם מעשה מרכבה למי שלא

בהשגה רוחנית כי ממילא הוא יבין את זה על
גשמיות וגם מהטעמים שהסברנו בשיעורים

הראשונים עוד אומר פה משהו מעניין כל הם
מסתכל בארבע דברים ראו לו כאילו לא בא

לעולם מה למעלה מה למטה מה לפנים מה לאחור
וכל שלא חס אל כבוד קונו ראי לו שלא בא

לעולם מה זה

אומר זאת אומרת לעניין שלנו אני אקח את זה
לא חס על כבוד קונו זה שהוא מנסה לקבל את

האור האלוקי לעצמו ולא לשם שמיים ובמובן
אחר שהוא מנסה כמו הפילוסופים לעסוק

בעצמות הבורא שזה כפירה ועבודה זרה כי אתה
לא יכול להשיג את הבורא כי אין לו רצון

לקבל אתה יכול להשיג רק את ההתגלות של
הבורא אליך את הקשר ביניכם את מחשבת

הבריאה וזה אפילו מצווה
גדולה אוקיי אז יפה פה ההסבר של בעל הסולם

הקדוש שהוא אגב אני אסביר את זה כשנגיע
לשם אני אולך בקסב של המאמר אבל הוא ממש

תרגם לנו כאילו את ה שפת הקבלה הוא עשה
שפה

ממוצעת שפה נפשית שדרכה נבין את הקבלה זה
משהו מאוד מיוחד כאילו משהו מטורף דומה

לנתינת
התורה ממש ככה דבר מאוד

מיוחד הוא עשה ניתן לו רשות זה גם בגלל
סיוג הנשמה התעברה בו גם נשמת הארי אני

בטוח שתעברו ב עוד הרבה נשמות אבל ממה
שהוא גילה לפחות מסת מה הוא הגיע לגמר

תיקון אז תעברו בו כל ה כל הנשמות אבל היה
בו את הניצוץ של הארי רשבי

ו אגב הוא בעל הסולם זה תורת משיח כן זה
משהו מטורף כאילו הסברנו את מכתב ההתגלות

אגב כ בטיחותה הוא נפטר בלא בדיחות אותה
אבל בדיחות אה בקטב של אשלג כי אנחנו לא

עושים עניין מהחיצוניות הוא נפטר ב7
באוקטובר באוקטובר לפי הלועזי אבל בעברי

זה היה ום יום הכיפורים
א אז למדנו את חרבות ברזל תראו את זה שמה

נבואת חרב ברזל סליחה קראתי לזה על פי
המעמר אז הסברתי את העניין של מה

יותר אבל הוא פלס זה משהו מטורף לא לא
ניתן לאף אחד רשות מה שהוא

עשה הוא תולה את זה בדור אבל צריך להגיד
שזה גם

וגם אוקיי נמשיך
אז אנחנו מדברים על התפתחות השפה

אז הצדיקים והמקובלים והתנאים שידעו את
השפה לא היה להם ממי לעסוק גם מבחינה

טכנית אבל גם מבחינת התודעה כי הנו פשוט
הייתה צריכה להשתלם במדרגות אחרות חוץ

מהיחידים כי
אם הצדיקים והזה לא הו מחזיקים את הקבלה

או את
הפנימיות אבל זה אנחנו מדברים פה הרבה

אחורה עוד לפני חורבן הבית כי אחרי זה
נהיה ניתוק יותר רציני ואז העסקים הם

אחרים ואני אסביר כשנגיע למקום
אבל

בעצם אם הם לא מחזיקים את זה זה כאילו אני
מנתק את היהלום אז בוא נס את כל העולם

והלכה הבסטה לכן תמיד צריך את הצדיקים
שמגנים על הדור שמחזיקים את הפנימיות חייב

את הגחלת הזאת אבל המון העם וכלל העם לא
היה במדרגה עם זאת כן היו הרבה מחוברים

לפנימיות זאת אומרת גם מי שלא עסק בקבלה
ועסק

בתנך היו הרבה שהשיגו את הפנימיות מהתנך
כי הנפשות היו זקות אבל [ __ ] הבית נהייה

ניתוק שאיבדנו את החיבור ור הזה אפילו
בשפת

התנך אפילו בהלכה מהקבלה אין מה לדבר

אפילו אז למה זה נקרא מעשה מרכבה כי היא
שפה

מורכבת ואפשר לדבר איתה באופן מורכב
ומדויק ולראות את הגינה בהרוג אבל גם צריך

להכיר את השפה הוא יסביר את זה בהמשך כמו
שאני מדבר עם מישהו a b c אני מדבר איתו

על
קודים y

קיצורים כמשל הוא לא מבין מה אני רוצה
ממנו כי הוא לא יודע את המתמטיקה או את

הפיזיקה המדוברת אז ה עכשיו a הכוונה
לתפוח אחד לא הבין

כלום ובעיקר כי התודעה לא במדרגה להבין
בכלל שפה הקבלית דומה לכל שפה המדוברת שכל

מילה יש לה
גדרה

ובאמת שפה
הקבלית לפי שטחיות איננה יותר רק מן

תערובת ג' הלשונות הנעל לכאורה השפה
הקבלית נראת כמו מעין מיקס של ג הלשונות

ובאמת שמסתכלים בזוהר ככה זה נראה
אולם המבין לשמש אמה אמצאה לגמרי שפה חדת

לה לעצמה מתחילתה הצופה כי זה גם כמו הכלל
שוא מעל כל הפרטי כי אין

המתכוון על תוארי המילים רק על
הוראותיהם שבזה כל ההפרש ביניהם אשר ג

לשונות הקודמים כמעט שאיין שום הוראה
למילה אחת דהיינו לאפשר את המעיין להבין

על מה שהמילה
רומזת רק בקשר של כמה מ ולפעמים גם כמה

פרשיות עד שאפשר להבין תוכנם והוראתה
לפעמים צריך להביא כמה פרשיות כדי להעביר

את הרעיון של רחל אמנו שזה המלכות ובשפת
הקבלה יש לך מילה מדוייקת מלכות או רחל

אבל הפירוש הקבלי מאחורי המילה הזאת זה
גלקסיה שלמה וזה

הייחודיות ויתרון שבשפת הקבלה הוא אשר כל
מילה ומילה שבה מגלת למיין את תוכנה

והוראתה בת
הדייקנות לא פחות מכל שפות בני אדם

המוסכמות אשר כל מילה ומילה יש לה גדרה
המדויק שאי אפשר להחליפה באחר כמו שבשפה

הגשמית או ניקח אדם כביכול במערה שלא יודע
לדבר מדבר איתך ברמזים בסימנים קך אדם

משכיל גאון מעמיק כל שפה הוא כל בילה הוא
רואה עולם שלם פנימיות שלמה ככה יש לנו

בעצם תפיסה בגשמיות התפתחנו לזה כבר
מזמן אז אותו דבר השפה הקבלית מבחינה

רוחנית עכשיו הסבר קצת למתקדמים למתקדמים
שאדם מגיע לתודעה שהוא רואה את האלוקות

בפרטי פרטו ומפרש את האלוקות מכל
דבר כמו מקבל על מנת להשפיע שבכל פרט הוא

משיג את האלוקות ואת כל הגוונים שנובעים
מהאלופות הזו שזה מדרגה מאוד מאוד גבוהה

של התפתחות
רוחנית נקרא לזה ודעת

הקבלה
שכחת שכחת שכחת החוכמה מאת גניזת הזוהר

הנה לאט לאט נשתכחה גם כן כל השפה החשובה
הזאת משום ש נתמעטו העוסקים בה ממילא נעשה

הפסק של דור אחד שהמקבל החכם לא מסר אותה
למקובל מבין ומני אז נעשה חיסרון שלא יוכל

להימנות

זאת אומרת דומה למה שקרה באופן כללי כללי
בחורבן הבית שניהה הניתוק בין העולם

הרוחני לגשמי ואז הכללות של
האמון לאט לאט הגיע רק לתפיסות

גשמיות באמת לפני בעל הסולם היה חושך נורא
בעולם כל כך

הסתרות אני לא מדבר על השואה אלא על כל
הוויית המציאות גם מלחמת העולם הראשונה

השנייה כמה אדם נשפך הנפשות הייתה במקום
מאוד

רע אבל זה הסמל הגשמי מבחינה רוחנית גם
היו במקום מאוד מאוד מאוד נמוך כמובן אני

לא מדבר על המעטים אבל על ההמון וזה הסיבה
שהיינו בגלות וא אבל גם יש לזה מטרה

ותיקון כמובן זה היה בירור ניצוצות קדושה
א להתכלל באומות העולם לכל דבר יש את

התכלית אז בכל מקרה מאת גניזת הזוהר למה
הם גנזו אותו כי מהרבה סיבות הסברנו את זה

בשיעור בשיעורים הראשונים גם ככי האנושות
לא הייתה במדרגה עדיין גם כדי שלא יקחו את

זה לדברים רעים וגם שלא יבינו את הדברים
על

גשמיות אז בעצם זה יצר הפסק שולי הה צדיק
שהעביר לצדיק לתלמיד שלו את החוכמה את

ההשגה האלוקית כמו שנגיד משה העביר מודו
ליהושע אז נהיה פה הפסק לא היה את הדבר

הזה זה קרה באופן כללי שנחרב הבית לכלל
האומה ובאופן פרטי

בין חכם לחכם שאחריו בדומה להיום שרואים
אני לא אגיד שמעות כי אנחנו עוסקים ברעיון

יש הרבה צדיקים היום שמוגדרים כצדיק אבל
הם חיצוניים לגמרי למרות שהסב שלהם היו

צדיקים מאוד מאוד גדולים והסבה סבים אבל
השושלת נקטעה חוכמה לא

עברה מהרבה

סיבות וגם מחשבים אותם מקובלים וצדיקים
עליונים אין להם מושג בקבלה רק בחיצוניות

הקבלה אבל מצד שני גם כנגד זה
היום בזכות בעל הסולם או בזכות הדור צריך

להגיד שניהם התגלתה חוכמת האמת בעולם מה
זה אומר שנייה

רגע

יש גם אפשרות להבין אבל לא היה את זה לפני
בעל

הסולם לא היה את הגשר הזה את הסולם
הזה זה הוא עשה פה משהו מטורף אבל זה זה

התגלגל דרכו כמובן כמו שהוא אומר הוא טולה
את זה בדור

אבל שני אזכה באמת להעריך את מה שהוא עשה
ולהתקלח תורת המשיח זה נקרא תורת השוואת

התצורה זה מה שהוא גי מחדש בעולם כמו שאמר
הארי שאני אחזור ללמד אתכם בדרך פלא והוא

חזר תאבר בבעל הסלם וקיים את הבטחתו

הנאמנה אז זה חיסרון שלא יוכל להימנות למה
כי נהייה ניתוק בין השורש

לענף רבי משה דלאון זל ותירס את באליל אשר
המקובל רבי משה דלאון שהוא היה האחרון

שהחזיק בו ועל ידו בא ונגל העול הסיפור עם
הדגים שזה

תגלגל הנה תמצאה הוא שלא הבין בו אף מילה
אחת אני תכף אסביר מה הוא אומר כי לכאורה

הוא היה מקובל גדול איך הוא לא הבין אז
אני אסביר הוא יסביר ואני אבאר אותו כי

באותם הספרים שהוא מביא כתאים מספר הזוהר
ניכר שלא הבין כלל את הלשון כי פירשה על

פי לשון התנכית וערבב מאוד את ההבנה אגם
שהוא עצמו היה בעל הסגה נפלאה מאוד כמו ש

יעידו לנו חיבוריו רק
רגע וכן היה במשך דורות אשר כל בעלי השגה

נתנו כל ימיהם בהבנת לשון הזוהר ולא מצאו
ידיהם ורגליהם כי המיסו בו בדוחק גדולים

את לשון התנכית ומחמת זה אלהם הספר החתום
כמו לרבי משה דלאון עצמו זה גם היה מלמעלה

ככה מסיבות
מסויימות אוקיי אז מה אומר לנו

פה והוא מרחיב בזה תכף נגיע לזה אומר שרבי
משה דלאון שה אחרון שהחזיק

בו מה אחרי הגניזה לעת
הגניזה הוא מצא את הכתב בזה היה

[מוזיקה]
ב

ספרד א
אלפים

לספירה והוא מצא את הכתב אשתו מצא את זה
שתפו עם זה דגים כל הסיפור

הידוע דרך זה זה התגלה עוד פעם לעולם אגב
יש אומרים שהוא כתב את זה זה נדבר על זה

בהמשך אז הוא אומר שהוא לא הבין בו אף
מילה למרות שהוא היה בעל הסגה

למה אני אסביר בקצרה ואז אני אמשיך עם
המאמר כי גם מי שבא על

השגה דיינו שיש לו קשר יראה ואהבה להשם
ואז הוא מתחיל לגלות את ה

אלוקות עדיין יש בזה מדרגות זאת
אומרת אמרנו ששפת הקבלה

הבחינה המדרגה של חוכמת הקבלה שזה גם דרגה
תודעתית עצומה וגם שפה ממש זה דרגה מאוד

מאוד גבוהה שהיא עליונה ביותר מכל ג
הלשונות עד כדי כך כמו שדומים צומח חי הם

מתים ביחס למדבר אז כמו שהמדבר הוא נעלה
לאין ערך ולאין שיעור על הדת סך ככה שפת

הקבלה היא נעלה לאין שיעור על חלקי
החיצוניות האלו שגם בהם יש פנימיות כמובן

אבל הם חיצוניות ביחס לחוכמת הקבלה ידעו
מזה רבי חיים ויטל קורא לגמרא קליפה קליפה

קדושה אבל קליפה היא משתמשים בה כמובן
לפנימיות כן אדם יכול ללמוד גמרא ולהיות

רשע
גמור ובכל מקרה

אומר שהיה לו השגה נפלאה כמו הרבה צדיקים
שבכלל גם לא למדו קבלה למשל

הרמבם סליחה אומרים שבסוף ימיו הוא
למד א אבל הרבה מהדברים הוא לא למד קבלה

אבל הוא אמר דברים עמוקים נפלאים מדהימים
איך וגם דברים מתוך שהם על אדני הפנימיות

איך זה יכול להיות כי באמת הוא היה בעל
השגה

ובעל הסגה זה דבר גדול
מאוד אפילו בעל הסגה בדומם צומח חי בפשט

רמז דרש או בפשט דרש רמז לא משנה לו איך
מסתכלים על זה פשט הלכה

ו זה דרגה עצומה למה כי הוא הוא מסיג קשר
להשם ויראה ואהבה מתוך העסק בתורה כמו

שאמרנו השפה זה גם דרגת תודעה זה לא רק
שפה טכנית אבל עם

זאת הזוהר האמיתי זה רק על פי חוכמת הקבלה
וכל עוד האדם אין לו את הצינור של חוכמת

הקבלה האמיתית הוא לא באמת מבין את הזוהר
הוא מבין רק את הקליפה החיצונית של

הזוהר לכן הוא
אומר שאכן רבי משה דלאון היה בעל השגה בעל

עבודה ואם הוא לא הוא לא היה מתבייש להגיד
בעל הסולם חד בלשונו הוא לא בא כדי למצוא

חן בעני
הבריות וזה היה גם במשך דורות לא רק הוא

עם מקובלים
אחרים מדובר על לפני הארי

כן אשר כל בעלי ההשגה נתנו כל ימיהם בהבנת
לשון הזוהר ולא מצו ידיהם

ורגליהם למה כי הם ניסו להבין את
הכלל את המדבר דרך דומם מהחי לא את המדבר

אניני צריך להבין

כמדבר ואומר כי המיסו ב בדו חקים גדולים
את לושן התנכית אתם ננסים להבין את הזוהר

לפי הפשט לפי הפנימיות ש בפשט כי אני לא
מדבר על המון העם לפי הפנימיות ש בפשט אבל

זה מאוד
מוגבל ו מחמת זה היה להם ספר חתום כמו

לרבי משה דלהון עצמו
סליחה עד

שבא
המקובל

היחיד אשר
להשגתו לא היה שום שום גבול וגדר משהו

מטורף שנקרא ארי זל זה ניצוץ מנשמת רשבי
הקדוש והוא שפתח לנו לשון הזוהר ן נתן לנו

מהלכים בו איך הוא פתח על ידי שהוא ביאר
את חוכמת

הגבלה אבל עם
זאת גם הוא ביקש לגנוז את הדברים הסברנו

את זה בה לפנים מרות
ומסבירות ואני אביא את הדברים שוב בהמשך

לצורך
הלימוד ולול נפטר בקוצר

ימים בית מדרשו היה נראה לי יז חודשים אבל
זה לא זמן גשמי אפשר להעביר את כל העולם

מבחינה רוחנית בזמן קצר אז אין לשאר מידת
ההורה אשר היה נשאב

בזוהר ובמעט שזכינו בו הוכן לנו דרך ומבוא
ותקווה

נאמנה אשר בהמשך איזה דורות תפתח לנו
הבנתנו להבין בו לגמרי שזה מדובר על הדור

שלנו קבת ד
משיכה אומר פה דבר מאוד מיוחד אוקיי נקרא

עודות ואם זה תבין מה שכל גדולי עולם שבאו
אחרי האריזל הניחו את כל הספרים שנתחברו

בחוכמה זו ובפרשה הזוהר שעזרו על עצמם בבל
יראה כמעט וכל מיתב חייהם הניחו בדברי ארי

זל ברוך השם
ד

ותדע שאיין זה מפני שלא האמינו בקדושת של
כל המקובלים שהיו לפני האריזל חס ושלום

לערער
כן כי כל מי שעיניים לו

בחוכמה יראה שאין כץ להשגתן של אותם גדולי
עולם בחוכמת האמת זאת אומרת אין לזלזל בהם

הם היו בעלי השגה
גדולים ורק פתי הנבר מדת יכול להרר מה

עליהם מה על למקובלים שהיו אחרי גניזת
הזוהר ולפני

הארי רובם לפחות לא כולם אבל רובם
הגדול כי תמיד יש צדיקים בכל דור אחרת

אפשר לסגור את הבסטה אלא שסדר הגיונם
בחוכמה היה על פי ג' לשונות

הקודמים
דהיינו תנך הלכה והגדה שכל לשון הוא אמיתי

ומותאם
במקומו אלא אינו מותאם לגמרי וגם מותם

מאוד להבין בסדרים אלו את חוכמת הקבלה
עצורה בזוהר לכן באמת הזוהר נראה כמו

סיפורי מוסר
חיצוניים למי שלא יודע חוכמת הקבלה לאותה

לשון אחר מן הקצה אל הקצה ממש והוא או
והיא שנשתכחה כנל ועל כן אין לנו משתמשים

בהסבר יהן אין בהסברת רבי דלאון עצמו ואין
באים אחריו כי דבריהם אינם אמיתיים בפירוש

הזוהר ואיין לנו עד היום הזה רק מפרש אחד
הוא האריזל ולא יותר זאת אומרת האריזל

פשוט הציל אותנו זה התגלגל דרכו זה לא סתם
זה בגלל סוג הנשמה שהוא בעצם פתח

בחזרה את ה דיק פה יפה בעל הסולם את
ה לשון הזוהר

ונתן לנו מהלכים
בו ובמעט שזכינו בו הוכן לנו דרך מבוא

ותקווה נאמנה אשר בהמשך איזה דורות התפתח
לנו הבנתנו להבין בו לגמרי זאת

אומרת הארי

הקדוש הוא חידש בחזרה לתודעת
העולם בגלל סוג הנשמה שלו הוא הוריד

לתודעת העולם מחדש אין בבחינת הרוחניות
ואין בבחינת ההתבטאות הגשמית של הענפים את

שפת הקבלה למה כי הוא בחינת משיח בן יוסף
הוא הנשמה שיכולה לעשות את

זה ואז הוא נתן אפשרות להתחיל להבין את
הזוהר עוד פעם וזה לא סתם קרה בתקופה שזה

קרה כי זה גם ההתפתחות האנושות אבל עם זאת
עדיין הוא אמר לגנוז לאחר פטירתו את

הכתבים
ולא רק מכלל האומה אלא

אפילו מהתלמידים שלו מהרבה מתלמידו למעט
רבי חיים ויטל למה כי רק הוא היה במדרגה

להבין אותו ואם זה ילך לידיים זרות זה
יקלקל את החוכמה יבזה אותה וכולי

וכולי אבל לא לתמיד חס ושלום אלא לאותה
תקופה עד שהאנושות והנשמות

התבשלו שזה יכל להתגלות עוד פעם בעולם אבל
עדיין לא היה סדר ומבוא כי הוציאו את

הכתבים שלו מהקבר זה כתבים מאוד עמוקים
מאוד דקים שצריך להיות בעל הסגה מטורף כדי

להבין אותם וגם הם לא כתובים לפי הסדר כי
הוציאו את זה מהקבר וסידרו הכי טוב

שהצליחו ובאמת עד שלא ב בעל הסולם בא ועשה
סדר מטורף

בזה היה מאוד קשה לגשת
לדברים ובעל הסולם הגיע בזמן הנכון וכתב

את פירוש הסולם בזמן הנכון וזה היה בדיוק
לקראת קבלת ארץ ישראל ולקראת עקבת ד משיחה

והיו פה מהלכים קוסמים זה לא סתם קרה כל
מה

שקרה והיום אנחנו
באמת איך הוא

אומר שמח אני אני אומר את זה פה אז אנחנו
נגיע

לזה אני אקרא משהו קטן
כרגע שמובא פה במאמרי הסולם

למטה אבל אם זה לא הרחיב יותר אני אה קרא
גם מהפנים הרות המסבירות עצמו שניה

אחת
אוקיי רבי משה דלאון היה מקובל שחי

בספרד הוא מצא את הכתב יד של הז ממנו ולך
נתפרסם הכתב יד

בעולם על גילוי הזוהר על ידו כתב רבנו
במאמר

עב היה אומנם רצון השם שיתגלה ספר
הזוהר ברוך השם על כן התגלגל הדבר עד

אלמנת רבי משה
דלאון שהרשה את הכתב יד

מבעלה יתכן אגב שהיה עוד כתבים שנאבדו אל
צריך להגיד שאם זה קרה היה לזה סיבה

וכנראה שלא גילה לה כלום מאיסור
ההתגלות מהסיבות

שפירטנו ועל פי באותה תקופה כמובן חלילה
לא עכשיו ועל פי מקרה נתנה אותו למכירה

כנודע על המפקפקים בייחוס הזוהר מייחסים
אותו לרבי משה דלאון עצמו כתב רבנו בהקדמה

לספר
הזוהר כן יש חוקרי מקרא מנפים ליחס את זה

אלי ולא לרשבי וכל מיני שטויות ואני ואני
כשאני לעצמי הרי מיום שזכיתי באור השם ברח

להתבונן מעט בספר הקדוש הזה דהיינו בספר
הזוהר למה הוא נקרא ספר הזוהר הסברנו את

זה במאמר המשכילים יזהרו כזוהר הרקיע
מתיקוני הזוהר שלימו את זה

שמה לא עלה לי מי לחקור
בייחוס והוא מטעם

פשוט כי לפי תוכנו של הספר עלה בליבי מעלת
יקר התנא רשבי לאן ערך יותר על כל התנאים

הקדושים ואם היה מתברר לי בבירור גמור
שמחברו שם אחר כגון רבי משה דלאון זל

וכדומה הרי אז היה גדל אצלי גדל אצלי מעלת
האיש רבי משה דלאון זעל יותר מכל התנאים

הקדושים מכל שכן אם הייתי מוצא שמשה רבנו
קיבל אותו בהר סיני מהשם יתברך עצמו אז

היייתה שוכחת דעתי לגמרי כי לא נאה ולא
יהה חיבור

כזה ולפי כך כיוון שזכיתי לערוך ביור
מספיק השווה לכל בעל ליון להבין מעט מה

שכתוב בו בספר אני חושב שכבר נפטרתי בזה
לגמרי מלטר או להכניס עצמי בחקירה הזאת כי

כל משכיל בזוהר לא יוכל להסתפק עוד שמחברו
יכול להיות איש פחו במעלה מהתנ רשבי הקדוש

והדבר פשוט
מאוד למי שראוי

להבין ספר הזר מדבר על מדרגות רוחניות
מאוד

גבוהות ממילא מי שלא בדרגת רשבי לא יכול
לכתוב את המדרגות האלה ולסי גן לכן פשיט ש

רשבי כתב
אותו ולא ייתכן שמישהו אחר כתב אותו אם

זאת זה נכון שהיו צדיקים כי הזוהר לא נכתם
שהם הוסיפו על הזוהר

א וזה כן אבל זה הצדיקים נאמנים וכמובן
מתוך הסגה הם הוסיפו אבל החיבור העיקרי זה

רשבי

הקדוש
א הוא אומר גם אם

היה אה כן דילגתי לשורה הזאת אמנם באמת
לפי מדת העומק החוכמה שבספר אם ה היתי

מוצא בבירור שמחברו הוא אחד ממח הנביאים
הייהה זה מקובל ליבי ביותר מ ליחסו לאחד

התנאים כי זה מדרגה יותר גבוהה מצד ה זקות
הכלי מכל שכון אם הייתי מוצא שמשה רבנו

קיבל אותו מהר סיני השם יברך מהשם יברך
בעצמו אז היייתה שוכחת דעתי לגמרי לכן

היות והוא ביאר את ספר הזוהר והוא השיג
לפניי ולפנים את המדרגות הרוחניות בפנים

אז ממילא הוא השיג שרק רשבי יכול לכתוב
במדרגה הזאת ולא נשמה אחרת ו דבר פשוט

מאוד לכן אין אפילו מה לחקור את זה כי זה
סתם הוא רואה את זה מהמציאות הרוחנית זה

יותר ברור מחקירה גשמית לא שהוא לא עשה את
השיעורי בית אבל הוא יש לו מציאות יותר

רצינית עוד אומר בהקדמה לפנים מרות
ומסבירות אומנם זה האיש האלוקי רבנו יצחק

לורי זל טרח ומצא בעדנו מלא מידתו הגדיל
הפלי על קודמיו ום היה לי לשון מדברת

גדולות הייתי משובח אותו יום יום אותו יום
שנגלה חוכמתו כמעט כיום השר ניתנה תורה

לישראל אין די מילה בשיעור פעולתו הקדושה
בעדינו כי היו דלתיים ההשגה או דלתי ההשגה

נעולים בדלתיים ובריח ובא ופתחה אלינו
באופן שכל מי שמשתוקק לכנס לכל המלך פנימה

אין צריך כעם קדושה וטהרה ולילך למרחץ
לגלח שעו וללבוש בגדים נקיים דינו לצאת

מהתפיסה הגשמית והתפיסה של הרצון לקבל
עצמו כדי לעמוד לפני המלכות העליונה כהות

מנחם מוצא בן לח שנה הכריע בחוכמתו הקדושה
לכל קודמיו עד הגאונים ועד בכלל וכל יבשי

הארץ הביר הרועים חברים ותלמידים של החכם
האלוקי הרמ גזל קמו ועמדו לפניו כתלמידים

לפני הרב וכן כל חכמי הדורות אחריהם עד
היום הזה איש מהם לא נהדר משכו ידיהם מכל

הספרים והחיבורים שקדמו אין קבלת הרמ ואין
קבלת הראשונים

בקבלת הגיונים זכר כולם לברכה וכל חיי
רוחם הדביקו בחוכמתו הקדושה בייחוד מובן

מעצמו שלא על חינם זוכים לניצחון מוחלט
כמו שנחל אב החוכמה ורח השנים הזה כן

ו למרות שעדיין לומדים את הארי בחיצוניות
לצערנו אבל הדברים ירדו לעולם זאת אומרת

מי
ש ראוי

לגשת תכף נגיע לזה שבע לסולם ביר את
הדברים ובכלל אנחנו מסודרים אבל היות

והדברים ירדו לעולם אז הוא נתן את הפתח
להתחיל להשיג בחוכמת האמת זה דבר גדול לכן

כל המקובלים וכל הצדיקים התכופפו
אליו כי הוא הצינור האמיתי לחוכמת הקבלה

בגלל שורש הנשמה

שלו כמו ש משה רבנו הוא הצינור האמיתי
לתורת הנגלה למרות שמשה רבנו הוא הוריד את

כל חלקי התורה כמו שאמרנו
אבל לכלל העם הוא הביא את תורת

הנגלה ובאמת זה גם ביטול זמן להתעסק
בחיבורים אחרים שהם לא על פי

הארי אגב חידושי הארי בעולם היו
כמה

רגע יש לי פה איזה הודעה חשובה בינתיים
נפעיל לכם את

זה

אוקיי אז

בעצם מה שהאריך חידש לנו זה את העניין של
צמצום ב סוד האור חוזר סוד ה מגן דוד

שספירת התפארת מתחלקת לחמישה בחינות זה
ככה באופן כללי אבל החידוש ה העיקרי זאת

אומרת מה שבעל הסולם הביא פה שוא הוריד את
שפת הקבלה מחדש

לעולם אבל זה רק היה שורש זאת אומרת שורש
מטורף כי הוא באמת גילה את סדר ההגיון

בחוכמה אבל זה נגנז אני אקרא אולי מהקדמה
לפנים הורות

ומסבירות

אומנם לימדנו את זה אבל זה זה קטע חשוב
שהדברים

יהיו ירדו לעולם כמו
שאומרים אז

אנחנו נטרח ולא נתצ

פה אני מזכיר אם תרמתם מהשיעור ואם אתם
רוצים להיות שותפים בהפצת

הפנימיות תרמו להפצת השיעור דרך הכפתור
תודה למטה מתחת לסרטון כמו כן הצטרפו

כחברי מועדון באופן קבוע וחודשי אפילו ב10
שק אפשר עדיף 30 לתמוך ולהיות שותפים

בפרסום השיעורים ברשת ברוך השם יש הרבה
תלמידים

ו כמובן אני יכול בעיקר ללמד את עצמי אבל
זאת אומרת המפעל הוא לא רק לשיעורים שלי

יש עוד דברים שאני

עושה אז תהיו שותפים
אוקיי רק

רגע

אוקיי אני קורא את זה בגריס מי ש רוצה
להרחיב רוא הקדמה לפנים רות ומסבירות

לימדנו את זה אולם לדאבון ליבנו הצליח
מעשה שטן ונעשים מקשים בדרך התפשטות

חוכמתו למרחבי עם קדוש מות הדמיות הכלו
לכבש אותם והוא בעיקר מפני שהדברים נכתבו

מפי השמו כמו שדרש חוכמה יום יום לפני
התלמיד שכבר היו סימים וקיים גדולים בהשגת

הזר ותיקונים ועל פי רוב רכו אמירותיו
הקדושים לפי השאלות העמוקים שהיו שואלים

ממנו כל אחד לפי עניינו וגם הוא דיבר
באופן כללי מצד ההשגה מצד ההשראה האלוקית

ועל כן לא מסר חוכמה על הסדרים הראויים
כמו בשאר חיבורים שקדמו אליו ואנו מוצאים

בכתבים שהארי זל עצמו משתוקק לעשות סדר
בעניינים ון זה בשאר ה מאמרי רשבי פירוש

ההדר זוה בהקדמה קצרה של המר כו זל בנוסף
על זה הוא קצרות זמן לימודו כי כל חי בתא

מדרשו הה כיז חודשים כמפורט בשאר הגלגולים
וכולי הגיע ממצה צפת ובשנת שלהה ליצירה

קרוב לימי הפסח ואמר חוז היז בן 29 שנה
בשנת שלב ביום וכולי

וכולי נפטר לחי העולם בראש חודש מנח אמאב
נפטר לך העולם הבא והיית שם עוד בשער

חט שבעת טירתו נתן צבעה לאמר אחו זל שלא
ילמד את החוכמה אחרים ולא התיר לעסוק בה

בפני עצמו בלחישה דיינו
ב בשקט באסתר אמנם לשאר החברים אסור

להתעסק בהם כלל כי אמר שלא הבינו חוכמה
כראוי עד כדי כך אפילו

החברים והיה הסיבה שרמר חוזה לא סידר כלל
את הכתבים ונחם בלי סדרים מכל שכן שלא

ביאר הקשרים מעניין לעניין כדי שלא יהיה
בזה כמו מלמד לאחרים חלילה לעבור על צבעת

רבו לכן אנו מוצאים ממנו זהירות יתרה בזה
כנודע להקים ב והארי זל ואלו הסדרים ממצים

לפנינו בכתבה האריזל רכו ונדרו על ידי דור
שלישי בג' זמנים ועל ידי גמ מסדרים הראשון

המסדרים הה חכם מערי צמח זל שהיה בזמן אחד
עם מארז לייזל שנפטר בשנת ת שהגיע לידו

חלק חשוב מהכתבים וסידר מהם הרבה ספרים
והחשוב מהם הוא הספר אדם ישר שאסף בו שורש

ועיקר כלל הדרושים המצויים
לו ומקצת ספרים שסידר הרב הנ נאבדו ו

בהקדמת ספרו קול ברמה מביא שם כל הספרים
שסידר מסדר השניות תלמידו חכם אמר

מערם פפרי זל וגדיל ביותר מרבו זל להיות
שהגיע לדו חלק מהכתבים שהיה בדי החכם מערש

ויטל זל וסידר הרבה ספרים החשוב מהם הום
ספר עץ חיים ופרי עץ חיים שכוללים מרחבי

החוכמה במלא המובן ברוך
השם השלשי למסדרים ה החכם מערש ויטל זל

בין הרבי חיים ויטל זל והיה בן מר חיים
וטל זל והיה חכם גדול מפורסם הסדר שמונה

שערים מפורסמים זבון שהנחילו אביב זל ואנו
רואים שכל אחד ואחד מהמסדר לא הלו הכתבים

כל הכתבים בשלמות וזה גרם להם כובד גדול
על סידורם של העניינים

שאינם מוכשרים כלל ותם שאין להם פקי אמיתי
בזוהר ותיקונים ועל כן בני העליה הם ועתים

זאת אומרת רק מי ש בהשגה תאומי עצומה כמו
למשל מרחו הוא יכל גם להבין בלי הסדר את

הכתבים כי הוא מכיר את הסדר העליון כבר
אבל הכתבים עצמם לא היו

מסודרים וזה לא רק בגלל העניין הטכני כמו
שאמרנו זה לא היה הזמן עדיין היה

הסתרה
אוקיי בעל הסולם הוא עשה לנו בזה סדר הוא

לקח את הכתבים בתלמוד 10 הספירות בהתחלה
פנים ואות ומסבירות אז זה במדף העליון

יותר
והוא סידר את זה ממש לפי הסדר הראוי ו

נכון וביאר ופירש את שפת הענפים משהו
מטורף עכשיו האריזל אמר

ש הוא נפטר אמרו לו מי למד אותנו את
החוכמה וזה הוא אמר אני אחזור ואלמד אותכם

אמרו לו איך אתה נפטר הוא אומר אין לך עסק
בנסתרות ובאמת הוא קיים הבטחתו וחזר

והתבלבל הסולם ביאר את כל הדברים ובאמת
הוריד לנו משהו

מטורף ויש פה עוד דברים יפים אבל זה
בהקדמה ל פנים מאות ומסבירות השלימו את זה

שמה אוקיי נחזור

לכתוב ה מתבאר לנו מכל
האמור אולי אני אסכם

בקצרה בעצם האריזל הוריד מחדש לעולם את
שפת הקבלה אין ברמת שוא הוריד את זה

לתודעת פוטנציאל האנושות וברמת שהוא הוריד
את

ה את הסדרים כמו שהוא דיבר על האינסוף ועל
עולם הצמצום כאילו זה לא שזה לאיה בכתבים

אחרים
אבל הוא הוריד את זה ב גם מצד הצמצום ב גם

מצד הכללים גם מצד הפירוט הוא כאילו הוריד
את הכללים

בצורה מדוייקת על פי לשון הקבלה לעולם שזה
ממש כמו מתן תורה מחדש של

הפנימיות אבל
עדיין זה לא היה הזמן לכלל האובה לכן זה

גם היה צריך להיגנב ומה שיצא מזה וזה גם
קרה לטובה

כמובן זה היה לא לפי הסדר ודור שלישי
סידרו את זה והרבה ידיים נגעו בזה ורק מי

שמקובל בדרגת רבי חיים וטל יכל להבין את
זה מתוך האי

סדר וגם כמובן עדיף על הסדר להבין אז בעצם
גם פה נהיה את אותו ניתוק בדומה קצת למה

שהיה
לזוהר

וו ידבר עוד בהמשך מהעניין ואני ארחיב אבל
אם נחזור לנושא שדיברנו אז בעצם הארי

הקדוש הוא הוריד את הצינור המיוחד של
חוכמת הקבלה כשפה בפני עצמה על פי ענף

ושורש קודם ונמשך מה שלא היה לפניו לכן
כולם עזבו את ידי מכל הכתבים והתבטלות

להרי הקדוש והוא המפרש האמיתי לזוהר
והתיקונים ולא

זולת וכל פירוש אחר הוא יהיה לא מדויק ולא
נכון ולא מספיק

אמיתי ה מתבאר לנו מכל האמור מה מה
שדיברנו על הלשונות אשר פנימיות חוכמת

הקבלה אינה אחרת מפנימיות התנך והתלמוד
והאגדה למה כי זה הכל דרכי התגלות של

הבורא לבריותיו וכל ההפרש ביניהם הוא רק
בדרכי הגיון בלבד והדבר דומה כמו חוכמה

אחת שנקה שנתקרב
שפות שמובן מעצמו שאן מהות החוכמה בעצם

נשתנתה
כלום משום שינוי השפה שבה העתקה וכל

המדובר שיש לנו לעסוק כאן הוא רק איזה
העתקה הוא היותר נוח ומקובל למסירת החוכמה

אל ה
מאיין וכן הדבר שלפנינו אשר חוכמת האמת

כלומר חוכמת התגלות האלוקית בדרכיו אל
הנבראים או

בדרכיו בדומה לחכמות החיצוניות צריכה
להימסר דור

דור כן מה לא נתחיל לייצר עכשיו מחשב מאפס
נפשות רגל אשר כל דור מוסיף איזה חוליה על

קודמיו שבזה החוכמה הולכת החוכמה המתפתה
חת ויחד עם זה נעשת מוכשרת להתפשטות יותר

רחבה בין האמון ועל כן כל חכם מוכרח למסור
את כל מה שירש בחוכמה מהדורות הקודמים וגם

את תוספת עצמו שזכה בה כמו שרואים ש
בחיצוניות גם זה עובד ככה לגבי התורה שבעל

פה לכן כל חכם מוכרח למסור את כל מה שירש
בחוכמה מדורות

הקודמים וגם את ושפתו עצמו שזכה בה אל
תלמידיו ואל דורות הבאים

אחריו מובן מעצמו שאף על פי ששגה
הרוחנית בתור שהיא מושגת

בהמסגר כלל למסור לאחר ומכל שכן לכרות עלי
ספר כי הצמים הרוחניים לא יבואו באותיות

הדמיון בשום פנים
שבעולם ואף על פי שנאמר וביד נביאים הדמה

אין זה כפשוטו חס
ושלום

מה הוא אומר
פה חוכמת הבורא חוכמת האמת זה חוכמת גילוי

האלוקות
לנבראים שאלה עכשיו איזה צינור מעביר את

החוכמה הכי טוב אבל פנימיות החוכמה היא
אותה חוכמה מה להגיע לאהבת הבורא וערת

הרוממות

כמו
בגשמיות ובהתפתחות האנושות אפילו שכל

חוכמה וידע נמסר מדור לדור בין אב לבן בין
מורה

לתלמיד ככה גם חוכמת האמת ר מבחינה
רוחנית אז גם מוסרים את הקשר לדורות

הקודמים גם את מה שהוא השיג בעצמו

והתפתח אומר דבר יפה אף על פי ששגה רוחנית
בתור שהיא מושגת

במשי אי אפשר כלל למסור לאחר למה כי זה
כמו אהבה זה דבר פנימי אני לא יכול להעביר

את זה באמת
כי זה לא משהו טכני שאני מאויר אני יכול

לכתוב את המילה אהבה אבל מי שלא יודע מה
זה אהבה או אם חתול יראה את המילה אהבה זה

לא אומר שהוא

יהב מכל שכן לכרות עלי
ספר כי הצמים הרוחניים לא יבואו באותיות

הדמיון בשום פנים שבעולם מה זאת אומרת
לניו דעתי זאת אומרת העצמים רוחניים הם לא

יכולים לבוא בדמיון גשמי כי אתה לא יכול
לאנוס את הרוחניות האלוקות לתוך הגשמיות

כי היא מוגבלת
היא נפסדת היא זמנית לכן היא לא יכולה

להעביר ולהלביש את האלוקות זה גם אחת
הסיבות שהעולם הזה הוא לא המלבוש של

הרוחניות הוא רק סמל הרוחניות המלבוש של
הרוחניות נמצא באבי הרוחניים

כמובן לכן גם העולם הזה לעתיד לבוא תבטל
מה שכתוב שהקדוש ברוך הוא נתבע לעשות לו

דירה בתחתונים כוונה בעולם העשייה
בהשתוקקות הגדולה בנקודת הנפרדות לכאורה

הגדולה
של האדם מהבורא דווקא שמה זה ימשוך את

גילוי האלוקות הגדול כיתרון האור מתוך
החושך אבל [ __ ] אחת פעמית הזאת היא לא

יכולה להלביש את האור האלוקי זה עבודה זרה
לחשוב ככה לכן הגשמיות היא עולם השקר אבל

היא יכולה להיות אמצעי לשמש את האמת כי יש
בה ניצוצי

אמת אבל לעתיד לבוא היא תתבטל
תאבד כמו כל תיבה הגשמי כי היא לא מייצגת

את הכלים האלוקיים היא דווקא מייצגת את
הכלים המקולקלים זה מן מיקס של הכל אבל

בעיקרה היא מגרה את הכלים
המקולקלים אבל אנחנו כן יש בה התפתחות יש

בסדרים כמו במציאות הרוחנית אבל ביסודה
היא מדומה כי היא בנוייה על הרצון לקבל

לעצמו זה התפקיד שלה
אבל לכן את הבורא באמת צי לחפש במציאות

הרוחנית לא בגשמיות גם לא נמצא אותו אם
נחפש אותו רק

בגשמיות אמר לכן אי אפשר להעביר את
הרוחניות דרך גשם אין הגרזן מכה

בארוח ומה שאומר פה אף על פי שנאמר הוא
ביד נביאים אדמה אין זה כפשוטו חס

ושלום מה נגיד על

זה אז אפשר אולי אולי אפשר לפרס את זה על
שתי

דרכים
שהרוחניות

לכשעצמה זה כמו אור פשוט ואיין לי בזה
השגה אלא מצד התפעלות

הכלי

לכן

רגע לכן כל אחד לפי הכלי שלו מפרש את
ההשגה הרוחנית כל אחד לפי התכונה שלו לפי

הטועים שבו לפי המדרגה שבו נכון שצדיקים
שהם באותו עולם אז באופן כללי הם משיגים

את המדרגה הכללית אבל כל אחד יש לו את
הייחודיות שלו את הנקודת האהבה המיוחדת

שלו את התכונה שלו לכן זה לא משהו שאפשר
להעביר באמת כי כמו שאהבה אתה לא יכול

להעביר אלא אם כן יש כלי לצד השני אז זה
משהו אחר אז מה זה הוא ביד נביאים

אדמה הסברנו את זה במקום
המתאים אז קודם אני אסביר איך זה קשור לפה

ואחרי זה אני אסביר מה זה אומר זאת אומרת
הוא ביד נבים אדמה מדובר על הדמיון הרוחני

האלוקי המתוקן בהשוואת הצורה על האלוקות
על הכלים

האמיתיים וזה בסדר זה מותר אבל גם זה
דמיון למה כי באמת האור לא משתנה רק הכלים

משתנים אומר במבוא לספר
הזוהר סוד הו ביד נביאים הדמה כי באמת יש

בזה חפץ אלוקי שאלו הדימויים המתפעלים רק
בנשמות המקבלים תראו על הנשמות כמו שהוא

יתברך עצמו משתתף עמהם כדי להגדיל ביותר
את השגת הנשמות בדומה לאבא מצטמצם להראות

לבנו יכירו הקטן בפנים של צער ובפנים של
נחת אף על פי שאין בו לא מן הצער ולא מן

הנחת כלום אלא עושה זאת רק להפעיל את נוח
חביב להרכיב הבנתו בכדי להשתעשע עמו זאת

אומרת לנשמות נראה שה זירן פין עולה יורד
הספירות שזה בעצם ה דרכי התגלות האלוקות

לנבראים שמות הקודש אבל באמת אין שינוי
באלוקות זה אחדות פשוטה אלא האדם משתנה

אבל זה כן נראה לו כאילו המציאות השתנתה
בחוץ למה כדי שיהיה מקום משותף בין הבורא

לנבראים זה מרחיב את חפץ האהבה
והחיבור כי בעצם באמת הבורא לא משתנה אבל

אני נברא אני אני צריך להרגיש שיש לי קשר
לבורא שהוא פה איתי

בעסק אז לא יכול להיות איתי בעסק ברמה של
נברא כי הוא לא נברא ואין לי השגה

בזה אז מה הוא עשה הוא עשה כסם מיוחד מה
נראה לנשמות שהאור משתנה למרות שבאמת האור

לא משתנה אלא הם משתנות ברגע שהם שינו את
הפנימיות שלהם המציאות בחוץ האלוקות כאילו

משתנה ומסתדרת בהתאם אבל זה לא באמת זה רק
דמיון למה כי זה רק נדמה שהאור משתנה אבל

הוא לא באמת משתנה אבל אם זאת זה דמיון
שהוא אמיתי

למה אמיתי לעניין הקשר לבורא כי זה מה
שמחבר בין הנבראים לבורא

אבל הדמיון הזה אם אני מנסה לשים אותו על
עצמותו זה זה עבודה זרה גמורה זה

פילוסופיה זה קליפה אבל נקודת הקשר יותר
מזה זה הדרך היחידה להתקשר לבורא אבל זה

לא דמיון גשמי אשלייתי המבוסס על הרצון
לקבל לעצמו אלא זה דמיון רוחני המתוקן

בהשוואת הצורה
לאלוקות וזה דבר טוב אבל עם כל זאת אומר

ורק אחר שיגדל ישכיל וידע שכל מה שעשה
אביו לא היה בו שום ממשיות יותר אלא רק

בכדי להשתעשע עמו זאת אומרת מה שכאילו
נראה שהאור השתנה האור לא באמת משתנה אין

שינוי באור אני אבל לא
שניתי אבל אחד זה נראה שהוא משתנה כי זה

מגביר את האהבה ביניכם עכשיו הוא משתנה או
שהוא לא משתנה קודם כל הוא לא משתנה אבל

זה לא משנה לעניין הקשר למה כי ממילא אתה
לא משיג את הור לךש עצמו אתה משיג רק את

ההתפעלות שלך מאור וזה נקודת התפעלות הכי
גבוה שלך האמיתית

ממילא זה הדבר האמיתי מבחינתך הבורא עצמו
אין לך עסק בזה זה גם לא משנה זה סתם

פילוסופיה וקליפה ועבודה זרה
לנסות אבל עם זאת יש בזה הגבלות מה לא כמו

בנצרות נגיד או בעובדי אלילים שהם מגשימים
את הבורא לרצון לקבל לעצמו חלילה והדמיה

הגשמית לזה הענף הגשמי לזה שהם עושים
צלמים או כמו בנצרות שהם כאילו חות העבודה

זרה אבל נתנו לה חתימה של רוח הקודש כאילו
זה כשר הכשירו את החזיר אבל בדיעבד זה גם

סוג של התפתחות הכל מתוקן לסעודה כמובן
הסברנו את זה בקורס הפתח לספר

הזוהר בכל מקרה כן העניין אשר לפנינו אף
על פי שכל אלו הדימויים והשינויים מתחילים

רק בהתפעלות הנשמות ובהם הם מסתיימים כי
רק הכלי משתנה כי רק הרצון לקבל הוא בר

שינוי מכל מקום בחפץ האלוקי מתדמה להם
כאילו הם נראים בו יתברך עצמו ועושה יתברך

ויתברך זה וחתה להרחיב הוא להגדיל את
השגתן של הנשמות במידה הקדושה ביותר שהוא

בכלל מחשבת הבריאה בכדי לענות לנבראיו
הרחבתי בזה

בהקדמת פי חכם ובפרקים הראשונים של פי חכם
זה הספר הראשון של בעל הסלם בקבלה למדנו

חלק ממנו ברוך השם שנזכה יותר הרחבתי בזה
שמה אבל באופן כללי

כל זה שיש מציאות חיצונית כאילו כי אם הכל
בכלים מה שהכל קרה רק בפנים למה אני צריך

שזה יקרה כאילו בחוץ יוקרן לבחוץ כי זה
מאפשר מקום משותף בין הבורא לנבראים זה

דבר מאוד מיוחד
וקסום אבל אם זאת הנשמות יודעות ומבינות

ומאמינות שלמרות שנראה להם שכאילו האור
משתנה כדי שיהיה כיף וסבבה

ושעשוע זה רק דמיון האור לא באמת משתנה
למה כי אין ב צ לקבל הוא לא יכול

להשתנות וזה התנאי לנבואה והשגה והתחברות
זה גם הגבול לא ליפול לעבודה זרה כי אם

אני אגיד שהאור משתנה אז גם הבורא נברא גם
הוא רצון לקבל כל העסק מתפרק כמו שאמרו

העובדי לילים
וה כל מיני תורות וזה באמת דרגות של

התפתחות כאילו עוברים דרך העבודה זרה גם
זה חלק מההתפתחות אבל לא להתקע

שמה זה דבר עמוק מאוד גם הבורא לא צריך
שנקיים את המצוות אנחנו לא עשים לטובה זה

בשבילנו למרות שזה לא נראה לנו ככה אבל
שנגדל נבין אמן ונגדל אוקיי מתקרבים משעה

וחצי אז בוא נראה אם יש עוד לקרו ואם לא
אני אסיים כי אני רוצה שהשיעור יהיה בגבול

הזה בדרך כלל אלא אם כן אין
בריירה כן אפשר לסיים פה נסכם את

השיעור
בעזרת

השם
אמרנו שכל דבר יש לו התפתחות הדרגתית כי

זה מאפשר לתחתון להשתתף הוד ו התחתון פועל
לאט לאט לכן זה התבטא

גם בהתפתחות התורה שבעל פה והתפתחות
ה תנך

ובכלל ו בעיקר בד הלשונות של חוכמת

האמת עוד
אמרנו

שהאחרון להתפתחות השפות זה שפת הקבלה שזה
המדרגה הכי נעלה

ומפותחת אבל בתקופות הקודמות זה היה
ליחידים בדור כי האנושיות לא הייתה במדרגה

עדיין למה אני אומר האנושות למה אני לא
אומר עם

ישראל כי אני מדבר מצד התכלית אבל באמת עם
ישראל לא היה במדרגה אבל עם ישראל הוא לא

בא בשביל עצמו הוא גם צריך לתקן את הגויים
הוא מחוייב גם לתקן אותם רק זה דורש לעשות

בטהרה
כמובן אבל הוא לא בא לעצמו הוא גם בא

לאומות העולם אור לגויים זה לא סיסמה אלוא
כמובן קודם צריך לתקן את ההכרח שלו כדי

שהוא
יתקדם איין הגוי שבתוכו ואין הגוי שמחוץ

לו כמובן במסגרת
הענפים

אז
אמרנו

ש נגנזה החוכמה ואז נהיה עוד פעם קיטוע
בין הרב לתלמיד בין דור לדור ואז כאילו

נקטעה
השושלת ואז לא עבר לא עברו

הדברים עוד אמר ששפת הקבלה האלוקית לכאורה
היא נראת בחיוניותה כמו מאין מיקס של ג

הלשונות אבל זה ממש לא ככה היא שפה בפני
עצמה זאת אומרת יש ד דרכים להעביר את

האלוקות ת הקבלה זה כמו שאתה משתמש בסיבים
אופטיים זה מעביר בצורה הכי טובה כביכול

ני יכול להעביר דרך ברזל זה יעבור יותר
לאט וכמות יותר קטנה ואיכות יותר קטנה

שאלה איך אני רוצה להעביר את

הדברים עוד אמר שייחודי שלה זה לא רק
לעניין

ה תוארי
המילות אלא על ההוראה של כל

תואר שמגיעים על הלשונות האחרים אין באמת
הוראה לכל מילה וחוכמת הקבלה יש הוראה לכל

מילה כמובן צריך להשיג את זה להכיר ללמוד
אבל זה קיים זה נמשך מהשורשים

הרוחניים אמרנו מאת גניזת הזוהר נשתכחה
השפה הזאתי בגלל המעטים שעסקו בה והפסק של

הדור ונהיה חיסרון מטורף ו אמרנו על הרבי
משה דלאון שזה התגלה דרכו שוב כאילו אבל

הוא לא כתב את זה
או אלא רשבי הקדוש כתב את זה ויודעים זאת

לפי מדרגת הדברים שכתובים שמה
א עוד אמרנו שהיו הרבה בעלי השגה דהיינו

שהם השיגו אלוקות ואהבה וחיבור לבורא שזה
דבר עצום אבל עם זאת הם לא באמת השיגו את

פנימיות הזוהר הם השיגו אולי את הקליפה
החיצונית אבל לא את הפנימיות עצמה למה כי

לא היה להם את הצינור לא היה להם את הדרך
שזה נבע גם בגלל השפה וצריך להגיד גם בגלל

המדרגה של

הנשמות עוד אמרנו שבא הארי הקדוש היקר מכל
והוריד לנו את פנימיות התורה את חוכמת

הקבלה ממש כמו נתינת התורה בסיני בא
והוריד לעולם מחדש בגלל סוג נשמתו בגלל ה

רגע המיוחדות שבה הוא הוריד מחדש את ה

חוכמה שזה דבר מאוד מיוחד

וגדול אבל עדיין זה היה רק הכנה
ושורשים ואז בא בעל הסולם הקדוש התעברה בו

נשמת הארי והשלים את מלאכת הארי הקדוש
וביאר לנו את הזוהר וסידר לנו את חוכמת

הקבלה מחדש
ודבר עצום וגדול בתורתו תורת משיח עכשיו

רק נשאר כמו שאמר על הארי
ל ללכת

למרחץ ולגל שערו וללבוש בגדים נקיים

שנזכה אז באמת האריזל זה דבר שלא נתפס
נשמה לא

נתפסת דבר מיוחד
מאוד

ובזכותו דהיינו בזכותו
ודרכו ירדה חוכמת הקבלה מחדש

לעולם הוא הוריד את שפת הקבלה מחדש הוא
נתן את הסדר של הקודם ונמשך לא לגמרי

מסודר מהסיבות שהסברנו אבל הוא הוריד את
השיטה וגם ביאר את

הסודות והוא בעצם שם פה את
הגרעין של חוכמת האמת את חוכמת הב

ואז באו מקובלים פיתחו ובעל הסולם בה ופתח
את הדברים בצורה של אף מקובל כולל הארי לא

היה רשות
לעשות למה כי זה לא היה הזמן

עדיין זמן זה עניין של חידוש תצורה

כמובן עוד אמרנו לכן הניחו כל
המקובלים את הכל ו סקו רק בכתבי הרי כי רק

הוא המפרש
האמיתי של חוכמת הקבלה ושל

הזוהר אמרנו זה לא בגלל שהמקום הקודמים לא
היו גדולים הם היו בעלי השגה דיינו השיגו

אהבה קשר להשם הבינו דברים על המציאות על
העולם

הרוחני השיגו רוחניות גם אבל לא ברמה של
חוכמת הקבלה הם היו מוגבלים

בזה אין מצד הנשמות ואין מצד התפתחות
השפה והעברת השפה והחוכמה

ולסיכום אמרנו המתבייש פנימיות חוכמת
הקבלה אינה שנה מפנימיות התנך למה כי אני

הווייה לא שניתי האור האלוקי הוא אור של
התגלות הבורא לבריותיו של המאור שמביא

ליראה ואהבת השם רק השאלה איזה צינור הוא
המשובח ביותר לגילוי האלוקות לזיכוך הכלים

וזה החכ חמת הקבלה אבל היה בזה סדר
התפתחות אבל בדור הזה אין גניזה של הקבלה

זה זה חס ושלום צריך לגלות אותה כמה שיותר
כמו שאומר רשבי רק בזכות ספר הזר יצאו

מהגלות אבל בתוך זה יש הגבלות יש סתרי
תורה יש טעמי תורה הסברנו את זה בהקדמה

לטס זה גם לא רק עניין של גילוי טכני אלא
אם האדם לא בתודעה הזאת הוא פשוט ממילא לא

ישיג את

הדברים

עוד אמרנו ובזה
נסיים שחכמת

האמת היא גם נמסרת מדור לדור דומה לחוכמת
החיצוניות להתפתחות של האנושות לתרבויות

ממש רק מבחינה רוחנית
אלוקית כל חכם הוא מוסר את מה שהוא קיבל

מקודמיו וגם את החידושים שהוסיף

מעצמו
למרות שבאמת אי אפשר לכתוב השגה רוחנית כי

אני יכול לכתוב אהבה אני יכול לכתוב הרבה
דברים אבל אם מי שקורא את זה הוא לא בדרגה

של השתוות הצורה לזה כמו שלש אנחנו למשל
קוראים תנך או קוראים זוהר אנחנו לא באמת

באופן רגיל לא מבינים באמת את הדברים
עדיין לפני שנעשה עבודה ונשכיל נתאמץ

נתפתח וולד לעולם הרוחני אני אסביר את זה
מהמשך שידבר על זה אז בעצם אי אפשר באמת

לכתוב את זה אבל זה כן נותן את הפתח
למה שתי סיבות גם כי הדור הוא כן

בפוטנציאל
לקו כפי המדרגות שזה המדרגה של רשבי לכן

יש לו מקום להבין את הדברים כי סך הכל זה
אותם נשמות ברובם שהתגלגלו והתפתחו ועברו

באנו להשתלם בשדות התורה
עכשיו עוד

דבר שגם ה ניו דעתי זאת אומרת הדברים
תכתבו בבחינת שלא כל נשמה יכולה לעשות את

זה אבל בבחינת מגלה תפח ומכסה תחיים זאת
אומרת הם כתבו את זה בצורה

מיוחדת שמסתירה את מה שצריך להסתיר ומגלה
את מה שצריך לגלות שלא כל נשמה יכולה

לעשות את זה אגב אז זה גם עוד סיבה שהיה
מותר לכתוב את הדברים אבל אם זאת עדיין יש

את הקלקול שלוקחים מפרשים את זה על גשמיות
על חיצוניות אבל מה נעשה לשמני הלב שלא

נבראה לשון ועילם בסדר אנחנו מלמעלה עושים
את ההשתדלות

ובאופן כללי ממוצע ומעבר לזה צריך להתפתח
להזדכך להיטהר אבל יש את האפשרות כרגע

להשיג את הדברים וזה דבר
גדול דומה למה שאומר שיש הבדל בין זמן

נתינה לזמן
קבלה דבר מעניין אבל זה לא המקום כאן

להסביר לכן אי אפשר באמת להעביר את
האלוקות כמו שאני לא יכול להעביר דרך חומר

אהבה אי אפשר באמת אז איך לכאורה דרך פרח
אני מעביר אהבה לא דרך פרע אתה מגרה את

האהבה אם אין בצד השני אהבה הפרח לא יעשה
כלום כמו אדם בדיכאון אפילו שמע מוזיקה

אין לו תיאבון אין ו לא עוזר לו כלום כמשל
אלא צריך את הנפש לדבר את הפנימיות אבל זה

כן אפשר עכשיו אהבה זה משל בדרגות רוחניות
זה קצת יותר מורכב כי אנחנו לא חשים אותם

ואהבה עוד אנחנו יכולים טיפה לחוש לזמן מה
אני מדבר על אהבה הגשמית כי יש הרבה

מדרגות באהבה וזה

המשל לסיום אמרנו שהוא ביד נביאים אדמה זה
דבר מאוד מיוחד

ש היות והבורא הוא שלם בתכלית השלמות והוא
לא רצם לקבל אין בו שינוי משהו שקשה לנו

להבין כי אנחנו נבראים אנחנו גם לא צריכים
להבין את זה ולא יכולים צריכים לקבל את זה

באמונה וזה הכלל של הכל וכל השינוי בכלים
עכשיו יש לזה הרבה השלכות ואחת ההשלכות

שהאדם מבין שהוא צריך לשנות את עצמו ולא
את המציאות בחוץ אזה דבר שהוא לא פשוט

ליישום בעצם כל הפנימיות חוכמת הקבלה היא
עוסקת על השינוי הפנימי שאני צריך לעשות

זה לא אומר שאיין פעולות חיצוניות ועבודה
ויש וזה מחוייב אבל זה הכל בא כדי לשנות

ולשכלל את הפנימיות שלי עכשיו כרגע בתחתית
עולם העשייה הבורא נראה רע

מצד אחד רואים טוב אלוקות חיבור מצד שני
טוב עבור וצרכים אנשים דברים

מטורפים אנשים ע מחלות סובלים דיכאונות
בדידות רוע

כאבים איפה הבורא בכל העסק הזה קשה להבין
את הבורא דרך תחתית השייה

באמת אלא

מה כשיהיה לנו כלי רוחני מתוקן
נוכל לפרש את המציאות

אחרת ויותר מזה אפילו אם הדברים בחיצוניות
לא בחיצוניות לא הסתדרו בצורה טובה כמו

שאנחנו כאילו רוצים עדיין נוכל להיות
מאושרים ומלאים למה כי מצד האמת האור הוא

בתודעה בנשמה אבל זה קל להגיד את זה קל
לדקלם את זה קל לעשות על זה

פוסטים לא פשוט לחיות את זה באמת עם
עצמך שאף אחד לא

מסתכל

אבל אפשר לתת משל כמו שאדם בדיכאון וא
יכול להיות במסיבה עם הרבה אנשים סביבו

והוא מרגיש לבד למה כי הנפש לא מתוקנת
הכלי לא מתוקן אז אותו דבר

כאן זאת אומרת יכול להיות אדם שהוא מתוקן
ועם עם קצת אנשים עם קצת

לחם הוא מרגיש אלוקות עצומה ואהבה וחיבור
למה כי האור באמת לא בחיצוניות זה רק סמל

רק בגלל שאנחנו חיים רק את הסמלים וגם
צריך לחיות אותם אז אנחנו מתפעלים רק

כאילו מהדבר של החוש הגשמי אבל כשתפתח
רוחנית ונשיג רוחניות אז אנחנו כן נשתדל

להתאים את המציאות הגשמית מה שצריך כדי
להתאמן רוחנית ולהתחבר רוחנית אבל גם אם

לא יקרה לגמרי מה שצריך בחיצוניות ולא
יקרה כי ה פנימיות לא באה כדי לעשות את

החיצוניות טובה יותר את המטריקס טוב יותר
זה אנשים שמשתמשים בקבלה לרצון לקבל הגשמי

זה הכל
אשליות אז מה זה שהוא

כותב ש כשעם ישראל מגביר את החיצוניות שלו
חיצוניות אומות העולם עולה הוא מדבר באופן

כללי לא באופן פרתי באופן כללי יש קשר בין
הענפים לשורשים כי זה בא להמן ולהכין את

האנושות ולפתח אותה אבל לנקודה פרטיית
אנחנו לא יכולים לראות את זה מי שגבוה

יותר זה לא אומר שהוא יותר רוחני מי שברי
פיזית יותר זה לא אומר שהוא בהכרח בריא

יותר רוחנית בכלל לא הרבה פעמים זה גם
הפוך

לכן מה שאני בא להגיד שהסברנו את זה בקטע
שנקרא מופת גלוי אין חיסרון בעולם נהוג

בגשמיות כלל אמנם כל החיסרון והשלמות תבוא
ברוחניות משהו כזה ממאמר סגולת חירה בפרי

חכם לכן ה כשבאמת נכרת העולם העליון פחות
ישנה לנו מה קורה בחוץ כרגע מאוד מאוד

משנה לנו כי אנחנו חיים רק את
החיצוניות

לכן זה היה דוגמה
לעניין של ביד נביאים

הדמה שהכל תלוי בתפיסת
הכלי אבל יש תפיסת הכלי הרוחנית לא רק

התפיסה של התודעה

הגשמית שברובה היא אוטומטית וחלק מזה יש
לנו בעצם עבודה ועניינים אבל השכלול

האמיתי הוא בכלי הרוחני בתודעה הרוחנית
וזה כל מה שה פנימיות התורה וחוכמת הקבלה

בא לעשות היא המור שבתורה מתקן את הכלים
מזכך אותם מפתח את האדם בדומה לזה שחכמה

חיצונית גם מפתחת את האדם ואת האנושות
תראו איך הטכנולוגיה

פיתחה אותנו זה לא סתם גם מי נתן למדנים
את השכל לגלות את הדברים האלה שלפני 500

שנה הוא לא נתן להם לגלות את זה כי היו
ורשים את העולם כמו הבינה מלאכותית אולי

פעם אני אדבר על זה דיברתי על זה מעט בחלק
מהמקומות זה בא כדי לפנות את האנושות

להתעסק בחיצוניות שיהיו פנויים לעסוק
בדברים אמיתיים יותר אבל זה גם יכול ללכת

לקליפה כי זה לעומת זה עשה אלוקיים השתמשו
בבינה מלאכותית להגביר את העצלות להגביר

את התאבות את
הפירוד

אבל לא משנה כמה תגרד את פינוקיו ופינוקיו
זה לא בינה מלאכותית זה הגוף הגשמי הוא

פינוקיו אבל קל לדקלם את זה קשה לחיות את
זה למה כי מהירים לנו את הגשמיות מדי פעם

מחדש כדי שזה יהיה מכון כושר טוב להכין
אותנו לרוחניות ואז אנחנו מתבלבלים אבל

כשאנחנו ממצאים את הגשמיות אנחנו רואים
שאיין שמה כלום שזה השליה אבל לפני שמצינו

או באמצע כאילו השליה מושכת אותנו זה כמו
עכבר עם בכלוב עם

פיתיון אבל זה המכון כושר הנצח כי אם יתנו
לנו רוחניות ישר נחמוש אותה על הקליפות אז

מאמנים אותנו טוב טוב בגשמיות ולכן יש גם
ירידות

בגשמיות כי זה הכנה
אוקיי בעזרת השם

שנזכה שהמ שבתורה יאיר לנו ויחזק אותנו
וייתן לנו את הכוח לשמור ללמוד וללמד

לשמור
ולעשות והלוואי ונזכה להזדכך ולגלות את

האלוקות ואת הקבלה ושיהיה לנו את הכוח
ללמוד ולהשפיע

ולעשות וזה אמונה תפילה יגיעה בעזרת השם
שני אזכה נהניתם אני אשמח מאוד אם תלחצו

על כפתור התודה לתרום והכסף ישמש להפצה
ופרסום השיעור ברשת כמו

כן אם תצטרפו כחברי מועדון באופן קבוע זה
נחשב גם מעשר לכל דבר כמובן מעשר

והפצת תורה וזיכוי הרבים
כמובן

אז זה מומלץ מאוד וגם תסייעו לנו להפיץ את
הפנימיות אני יושב פה מתנדב

מלמד אבל כוחי מוגבל
מאוד זה יקר מאוד להפיץ את הדברים ולא

פשוט אז תהיו שותפים תעזור לחלק מהעניין
כל אחד יש עוצל את החלק כדי שיהיה לו מקום

לתת ל לכלל תודה רבה
אני אשמח אם תפיצו את השיעור את הערוץ

יוטיוב את הטלגרם שיהיה בשורות טובות אמן
ואמן

תודה