קבלה למתקדם – שיעור 7 | סוד השגת החכמה

קבלה – חכמת הקבלה #קבלה #חכמת #הקבלה #חסידות | 📌 הירשמו לערוץ בקליק והפעילו את הפעמון 🔔 לקבלת עדכונים | שיעורים | ושידורים חיים | הצטרפו לטלגרם לעדכונים נבחרים ותוכן יחודי: http://telkb.net | אתר הבית: https://kabbalah.pw | פייסבוק: https://bit.ly/3JVlHvk
הצטרפו כחברי מועדון לתמוך בהפצת התכנים וקבלת הטבות:
https://bit.ly/3MH1YE2

יתרון פירושי על פירושים קודמים
אפשר להעזר לפרש ענינים מחכמת הקבלה, על-פי חכמות חיצוניות, היות שחכמת הקבלה היא השורש לכל, וכולם כלולים בה. יש שנעזרו מאנטומיה עד"ה "מבשרי אחזה אלוקי", ויש שנעזרו מחכמת הפילוסופיה, והאחרונים השתמשו ביותר בחכמת הפסיכולוגיה. אבל כל אלה אינם נבחנים לפירוש אמיתי, משום שאינם מפרשים כלום בחכמת הקבלה גופה, אלא רק מראים לנו איך יתר החכמות כלולים בה, ולכן המעיינים לא יכולים להסתייע ממקום אחד למקום אחר.. … … .. אף-על-פי שחכמת עבודת ה' היא החכמה הקרובה יותר, לחכמת הקבלה, מכל החכמות החיצוניות. ואין צריך לומר, שאי אפשר להסתייע כלום מהפירושים על פי חכמת האנטומיה, או על פי פילוסופיה – ועל כן אמרתי, שאני המפרש הראשון – על פי שורש וענף, וקודם ונמשך. ולכן אם יבין אדם מתוך פירושי איזה עניין, הוא יכול להיות בטוח שבכל מקום שימצא אותו העניין בזוהר ובתיקונים, יוכל להסתייע, כמו בפירושים על הנגלה שאפשר להסתייע ממקום אחד לכל המקומות.

וסגנון פירושים על-פי חכמות חיצוניות הוא ביטול זמן, כי אינה אומרת יותר מבחינת עדות מאמיתיות האחד על השני, והנה חכמה חיצונית, אינה צריכה לעדות, כי ההשגחה הכינה חמשה חושים לעדותה, ובקבלה: (על כל פנים) צריכים להבין טענת הבעל דבר, בטרם שמביאים עדים על הטענה.

סגנון פירושים ע"פ חכמות חיצוניות
ובזה מקור טעותו של הרב שם טוב, שפירש את המורה נבוכים על-פי חכמת הקבלה, והוא לא ידע, או עשה עצמו כלא יודע, שאפשר לפרש גם את חכמת הרפואה, או כל חכמה אחרת, על-פי חכמת הקבלה, לא פחות מאשר את חכמת הפילוסופיה. להיות שכל החכמות כלולים בה, ובחותמה נחתמו. אמנם ודאי, שהמורה נבוכים לא התכוון כלל למה שפירש השם טוב ז"ל, והוא לא ראה איך… בספר יצירה פירש הקבלה, על-פי הפילוסופיה. וכבר הוכחתי שסגנון פירושים אלו, אינם אלא ביטול זמן, כי חכמות חיצוניות אינם צריכים עדות, וחכמת הקבלה בטרם התפרשו דבריה, אין טעם להביא לה עדים, על אמיתיות דבריה. בדומה לתובע, שבטרם הספיק לברר טענותיו, מביא עדים לאמת דבריו (פרט לספרים העוסקים בעבדות ה' כי חכמת עבדות ה' צריכה באמת עדים על אמיתותה והצלחתה, ויש להסתייע ממקום חכמת האמת). אמנם כל החיבורים הנמצאים בסגנון זה אינם ח"ו לבטלה, כי לאחר שנבין היטב ביאור החכמה על-פי עצמה, נוכל להסתייע הרבה בעניין ההקש, איך כל החכמות נכללים בה, וגם האופנים איך לבקשם וכו' וכו'.

סוד השגת החכמה
שלוש סדרים יש בחכמת האמת ואלו הם:

א. בחינת המקוריות שבחכמה, והיא אינה צריכה לשום עזר אנושי, כי כולה מתנת אלוקים היא, ובחלקה לא יתערב זר.

ב. ההבנה שבמקורות האלו שהשיג ממרומים, בדומה לאדם שהעולם ומלואו ערוך לפניו, עם כל זה הוא צריך לשקוד הרבה, להבין את העולם הזה, אף-על-פי שרואה הכל בעיניו, יש פתאים ויש חכמים. ההבנה הזאת נקראת חכמת האמת, שאדם הראשון, היה הראשון, למקבלים סדר של ידיעות מספיקות להבין ולהצליח ולנצל עד לקצה, מכל מה שראה והשיג בעיניו. וסדר ידיעות אלו, אינם נמסרים, אלא מפה אל פה. גם נוהג בהם סדר של התפתחות, שכל אחד יכול להוסיף על חברו, או ח"ו לסגת אחורנית (מה שאין כן בבחינה הראשונה, כולם מקבלים באופן שוה, מבלי להוסיף, ומבלי לגרוע, בדומה לאדם, בהבנת המציאות שבעולם הזה, אשר בראיתה הכל שוים, מה שאין כן בהבנתה, יש המתפתחים והולכים דור דור, ויש נסוגים לאחור). וסדר מסירתה, מכונה לפעמים, מסירת שם המפורש, והיא נמסרת בתנאים רבים – אבל רק בעל-פה, ולא בכתב.

ג. הוא סדר שבכתב, והוא עניין חדש לגמרי. כי מלבד שנמצא בו הרחבה יתירה להתפתחות החכמה, אשר כל אחד מוריש בסגולתה כל הרחבת השגותיו, לדורות הבאים אחריו, הנה עוד נמצא בה, סגולה מפוארת, אשר כל העוסקים בה, אף-על-פי שאינם מבינים עדיין מה שכתוב בה, מזדככים על ידה ומאורות העליונים מתקרבים אליו – ולסדר הזה, יש ארבע שפות כמ"ש לעיל, ושפת הקבלה עולה על כולם, כנ"ל עש"ה.

סדר מסירת החכמה
הדרך המוצלחת ביותר למשתוקק ללמוד את החכמה, הוא לחפש חכם מקובל אמיתי, ולציית לו ככל אשר ישים עליו, עד שיזכה להבין את החכמה מדעתו, דהיינו הבחינה הראשונה, ואחר כך יזכה למסירתה בעל-פה, שהיא בחינה השניה. ואחר כך לההבנה שבכתב, שהיא הבחינה השלישית. כי אז יירש כל החכמה ומכשיריה בנקל מרבו, וישאר לו כל זמנו להוסיף הרחבה, ולהתפתחות.

אמנם במציאות קיימת דרך שניה, כאשר מרוב השתוקקותו הגדולה, יפתחו עליו מראות השמים, וישיג בעצמו כל המקוריות, שהיא הבחינה הראשונה, ואחר כך הוא מחוייב אמנם לטרוח ולהתיגע הרבה, עד שמוצא רב חכם שיוכל להכפף, ולשמוע לו ולקבל החכמה בבחינת המסירה פנים אל פנים, שהיא הבחינה השניה, ואחר כך לבחינה השלישית. ומתוך שאינו נסמך לחכם מקובל מתחילתו, באים לו ההשגות ביגיעה גדולה התופסים זמן רב, ונשאר לו זמן מועט להתפתח בה, או יקרה לפעמים, שהשכל יבוא לאחר הזמן, כמ"ש "וימותו ולא בחכמה", והם צ"ט אחוזים, אשר נקראים אצלינו "עיילי ולא נפקי", ודומים לפתאים והבורים שבעולם הזה, שרואים עולם ערוך בעיניהם ואינם מבינים אותו ולא כלום, חוץ מלחמם שבפיהם.

אמנם גם בדרך הראשון לא כולם מצליחים, כי מרביתם, אחר שזכו להשגה, זחה דעתם עליהם, ואינם יכולים להכפף למשמעת רבם כפי הצורך, כי אינם ראויים למסירת החכמה, ובמקרה זה מוכרח החכם להסתיר את גופי החכמה מהם, "וימותו ולא בחכמה", "עיילי ולא נפקי" – וכל זה, כי במסירת החכמה, ישנם תנאים גדולים ועצומים, הנובעים מסיבות הכרחיות, ועל כן מעט מעט המה שמצליחים לישא חן בעיני רבם עד שימצאו אותם ראויים לדבר הזה. ואשרי הזוכה.

שלום
וברכה אנחנו בקורס כבלה

למתחיל שיעור
שבע ברוך

השם מזכיר השיעורים הם נדבך על נטבח זה
מאמר למתקדמים צריך לראות השיעורים

הקודמים כדי להבין טוב את הנאמר אם זאת גם
מתחילים יכולים לללמוד את זה יש בזה אור

מקיף
טוב אבל זה מאמר קשה אמנם פירקנו אותו

הסברנו אותו אבל צריך להשקיע בלימוד הזה
לחזור לשנן ואפילו לקרוא את המאמר

לבד בעזרת השם נעשה
ונצליח שמאור שבתורה יחזיר נו למותב ויחזק

אותנו

אמן דיברנו פעם קודמת על שמות
מופשטים ועל נתינת רשות מהשמיים

היום נסגור את הפינה נקרא
אותה

ונראה טיפה איזה ציור נסביר כמה רעיונות
לתת

כלים ובעזרת השם נעשה ונצליח אנחנו לקראת
סיום הקורס אולי גם נסיים אותו

היום בסוף אני אצרף כמה
הנספחים משיעורים דומים כחומר

השלמה ואני אצרף אותם לפלייליסט אז תעקבו
אחרי

הדברים אוקיי
נקרא

היתרון מפירוש על

הקודמים אפשר להעזר לפרש עניינים מחוכמת
הקבלה על פי חוכמות

חיצוניות להיות שחכמת הקבלה יש שורש לכל
וכולם כלולים בה מהטעמים שדיברנו בהרחבה

בשיעורים
הקודמים וכן העזרו מהאנטומיה עעל דרך

הכתוב ממסרי אחזה
אלוקי או אלוקה ויש נזרו מחוכמת

הפילוסופיה והאחרונים השתמשו
ביותר בחוכמת

הפסיכולוגיה של עבדות השם על דרך ספרי
החסידות וספרי

חבד אומנם כל אלה אינם נבחנים לפירוש
אמיתי אני אקרא ואני אסביר אחר כך משום

שאינם מפרשים כלום בחוכמת הקבלה גופה זולת
שמראים לנו איך יתר החוכמות כלולים בה ואל

כן לא יכלו המעיינים להסתייע ממקום אחד על
מקום אחר ואפילו יהיה אדם בקי בכל ספרי

חבד לא יוכל לפרש שום מילה או עניין אשר
החבד לא

פירשו אף על פי שחכמת עבודת השם היא
החוכמה יותר קרובה לחוכמת הקבלה יותר מכל

החוכמות

החיצוניות ואין צריך לומר שאי אפשר
להסתייע כלום מפירוש על פי חוכמת האנטומיה

או על פי פילוסופיה ועל כן אמרתי שאני
המפרש הראשון דהיינו על פי שורש וענף

וקודם ונמשך
ועל כן אם ייבין אדם מתוך פירושי איזה

עניין יכול להיות בטוח שבכל מקום שימצא
אותו העניין בזוהר והתיקונים יוכל להסתייע

כמו פירושים על הנגלה שאפשר להסתייע ממקום
אחד לכל

המקומות אז מה אומר לנו כאן
שאפשר להעזר לפרש את חמת

הקבלה על על פי חוכמות חיצוניות אבל או
להעזר וגם יש אופן שאפשר אבל אנחנו

מתחילים לפי הסדר אבל זה לא יהיה פירוש
אמיתי

למה
כי זה משהו צדדי זה נקודת גירוי אבל זה

לא זה לא עצם החוכמה זה איזה ענף

רחוק זה לא מפרש את החוכמה בצורה האמיתית
שלה אז כמו שאני אסתל על

ה גל עם משקפיים של חלקיק אז אני אראה
חלקיק זה לא עוזר לי ללמוד על הגל מצד שני

החלקיק יכול קצת לתת לגירוי קצת זה אבל אם
אני מנסה כעצם להבין מהחלקיקים

את
העניין אותו דבר

אומר אבל מצד שני אנחנו רואים שאני אני
למשל לפעמים ועוד לא רק אני מביא אזה

הסברים מהאנטומיה
מהפסיכולוגיה אפילו מהפייה כאילו להסביר

את החוכמה אז רגע מותר או אסור או שאי
אפשר אז קודם

כל להבין את עצם החוכמה דרך חוכמות
חיצוניות אי אפשר

באמת כשאדם בקיא בחוכמת האמת הוא הביא
איזה משל מחכמה אחרת כגירוי באופן כזה זה

אפשרי אבל ללמוד את החוכמה דרך החוכמות
חיצוניות זה בלתי

אפשרי זה כמו ללמוד כמשל על הגל מתוך
החלקיק עם משקפיים של חלקיק אתה לא תראה

את הגל אתה תראה

חלקיק יותר מזה אפילו חוכמת עבודת השם על
דרך

החסידות זה גם לא
מספיק גם כי זה הרבה על פי פג הלשונות מה

שדיברנו בשיעורים

הקודמים
וגם כי החוכמה הזאת כמו שאמרנו יש לה שפה

מיוחדת על דרך ענף ושורש קודם ונמשך
הסברנו את זה בהרחבה רבא כשדיברנו על ד"

לשונות לחוכמת

האמת

לכן ב פרי חכם הלשון טיפה שונה אז אני
אקרא גם

אותה כאן קראתי את הלשון של מאמרי

הסולם

רגע אוקיי אני רואה שזה ברובו דומה אז זה

בסדר פחות משמעותי לנו ההבדל אז אני ממשיך

בכתוב
לכן באחרונים השתמשו ביותר בחוכמת

הפסיכולוגיה של עבדות השם על דרך ספרי
החסידות וכולי אומנם כל אלה אינם נבחנים

לפירוש אמיתי משום שאינם מפרשים כלום
בחוכמת הקבלה גופה דיינו על דרך נף ושורש

קודם
ונמשך זולת שמראים לנו איך יתר החוכמות

כלולים בה ועל כן לא יכלו המעיינים
להסתיים ממקום אחד על מקום אחר ואפילו

יהיה אדם בקי בכל ספרי חבד לא יכול לפרש
שום מילה או עניין אשר החבד לא פירשו אף

על פי שחכמת עבודת השם היא החוכמה יותר
קרובה לחוכמת הקבלה יותר מכל החוכמות

החיצוניות כן כמו שאומר רבי חין ויטל
שהגמרא היא קליפה ביחס ל לחוכמת הקבלה

קליפת הקדושה אמנם אם למדים אותה נכון אבל
אבל עדיין

קליפה ואפילו חוכמת עבודת השם דינו חוכמת
הפסיכולוגיה

והחסידות היא עדיין לא משתווה לחוכמת
הקבלה אז אם האדם כעצם מנסה להבין את

חוכמת הקבלה דרך החוכמות החיצוניות הוא לא
יכול על אותו דרך שאמרנו שאי אפשר להבין

את חוכמת הקבלה על פי ג' הלשונות של חוכמת
האמת שזה רמז

ודרש זאת אומרת פשט הלכה ומדרשים אם נדייק
אגדות

פשט הלכה
והגדות אז כל שכן שחכמה חיצונית הוא לא

יכול ללמוד ממנה זה עוד יותר רחוק מה על
פניו מהתנך

ומההווה
אז הכלל הזה חל על הכל ואפילו על חוכמת

עבודת השם פסיכולוגיה והחסידות
שבזה

גם זה לא יכול לפרש כעצם את חוכמת
הקבלה ועל כן אמרתי שאני המפרש הראשון

לגמרי תורת משיח דהיינו על פי שורש וענף
וקודם ונמשך ועל כן אם

יבין אדם מתוך פירושי איזה עניין הוא יכול
להיות בטוח שבכל מקום שימצא אותו עניין

בזוהר ותיקונים
יכול להסתייע כמו פירושים על ניגלה שאפשר

להסתייע ממקום אחד לכל המקומות אבל אם
האדם לומד טוב את ה את הורת בעל

הסולם אז אם הוא הבין איזה עניין יתפוס את
הכלל הוא יכול לראות אותו בכל המקומות

ולהפיק אותו מכל מקום בזוהר בתיקונים
ויותר מזה אפילו בחכמות החיצוניות אבל זה

לא יהיה כעצם זה יהיה רק כגירוי כעזר אבל
אפילו שם ה יוכל לראות את הכלל הרוחני אבל

זה לא הפוך שמתוך החיצוניות הוא מנסה
להבין את הפנימיות לא אם הוא יבין את

הפנימיות טוב ממילא כשההוא יתעסק
בחיצוניות הוא יוכל לראות בנקודת גירוי

לפנימיות אבל החוכמה האמיתית היא חוכמת
הקבלה גופה אבל זה יותר קשה כי זה פחות

מוחשי פחות
גשמי דורש עבודה דורש התפתחות דורש להכיר

את שפת הענפים לאבד אותה לשנן אותה להפוך
אותה לחלק מהנפש אז זה לא פשוט ואנטומיה

יותר קל
ללמוד כבר מובנה בגוף הגשמי בתודעה הגשמית

אבל אתה גם רואה בהתאם אם תסתכל על חוכמת
הקבלה דרך

אנטומיה זה כמו להסתכל על
ה גל כמו חלקיק זה כמו להסתכל על היקום רק

עם
העיניים הגשמיות בלי טלסקופ של האור הנראה

אפילו כל שכן שאיין לך את כל ה
הספקטרום שתה רואה אפילו אחוז מהיקום אתה

לא רואה

ככה וסגנון פירושים על פי חוכמות חיצוניות
הוא ביטול זמן כי אינה מומרת יותר מבחינת

עדות
מעמיתי הא' על השנייה או בלשון פרי חכם

מעמיתיה אחת על השנייה והנה החוכמה
חיצונית אינה צריכה לעדות כי ההשגחה הכינה

חמישה חושים לעדותה והקבלה על כל פנים
צריכים להבין טענת הבעל דבר בטרם שמביאים

עדים על
הטענה מה הוא אומר

פה ש לנסות לפרש את חוכמת הקבלה
האלוקית דרך חוכמות חיצוניות זה ביטול זמן

למה כי הם לא יכולים לפרש את עצם חוכמת
הקבלה כי הם ענפים פרטיים רחוקים

מאוד וגם כי אינה אומרת יותר מבחינת
עדות אחת על השנייה והנה החוכמה חיצונית

אנה צריכה לעדות למה כי אני לא צריך
להתחיל להוכיח את החוכמה החיצונית החושים

הגשמיים והשכל הגשמי מוכיחים לי אותה
באופן

טבעי אבל הקבלה המציאות האלוקית
הרוחנית

אומר על כל פנים צריכים להבין טענת הבעל
דבר בטרם שמביאים מדים על הטענה אמת אם

אני לא משיג את הרוחניות מה יש לי להביא
עדים מהגשמיות על משהו שאני לא משיג

בכלל וכשאני אשיג אותו אז החושים הרוחניים
יעידו לי בבחינת מבשרי אך זה אלוקי נשמת

אדם תלמדנו בשרי האמיתי הכוונה לא הבשר
הגשמי בשרי זה הרצון לקבל שלי בתחתית עולם

מעשייה נקודת הנפרדות הגדולה נו דרך הרצון
לקבל אני מגלה את האלוקות כי אני נברא דרך

הכלים רק מדובר על הכלים המתוקנים בהשוואת
הצורה

לאלוקות
לכן בגשמיות החמש חושים הם העדים הם

מוכיחים לי את המציאות אבל ברוחניות
החושים הגשמיים לא עוזרים לי ממש כמו

שאמרתי אם אני מנסה ללמוד על גל דרך מדידה
של חלקיק בכלל זה סתר לי את הגל בכלל לא

רק שזה לא עוזר לי זה גם סותר לי את זה
אבל אם אני מבין טוב את הגל ואת ה את כל

החוכמה והכל אני יכול גם להסתייע כגירוי
מהחלקיקים

אני מנסה דרך החלקיק לללמוד על הגל אז גם
הגל מתפרק לי וזה משל טוב

האמת סגנות פירושים על פי חוכמות
חיצוניות בזה נצמח הטעות של הרב

שמטוב שפירש את המורא נבוכים על פי חוכמת
הקבלה כן זה איזה פירוש על מורה

הנבוכים והוא לא ידע או עשה עצמו כלא ידע
אשר אפשר לפרש את חוכמת הרפואה או חוכמת

המדידה גם כן לא פחות מחוכמת הפילוסופיה
באותם כלולים בה ובחמה נחתמו מהטעמים

שהסברנו בשיעורים הקודמים השלימו את זה
שמה לא נחזור על הדבר

אומנם ודאי שהמורה נבוכים לא התכוון כלל
למה שכתב השם טוב

זל והוא לא ראה איך שלוש נקודות בספר
יצירה פירש הקבלה על פי חוכמת

הפילוסופיה זאת אומרת אני לוקח את החוכמה
האלוקית אבל אני מפרש אותה על פי משהו

חיצוני אז אני מוריד מערכה מוריד מחשיבותה
מאבד

מאחותה מנסה ללמוד על גל מתוך קיקים אז
אין לי גל נשארתי עם

החלקיקים וגם נהייה לי
בלאגן אבל עם זאת הגוף כן לוקח אותנו לשמה

כי זה משהו
ש כמשל כמו בנצרות שכאילו הם עובדים את

הצלמים כאילו בשם רוח הקודש ביטלו את
העבודה זרה מהדתות הקודמות אבל עדיין

עובדים צלמים וזה כי צריכים משהו קרוב
לגוף אז אותו דבר כמשל על דרך

הלימוד קשה לאדם בלי ד
האלה אבל דווקא כשהוא מצליח לוותר עליהם

ולבוא בצורה נקיה וטהורה על החוכמה וללמוד
אותה

נקי אז הוא באמת יבין אותה אבל אם הוא בא
עם כל הדברים שלו והתובנות שלו והגשמיות

שלו זה מאוד
מרחיק זה לא

פשוט דיברתי מזה גם בכמה מקומות ש הרבה
מפרשים את חוכמת הקבלה לפי תורות המזרח

ו אבל הם
מערבבים את הכל כאילו ממש מזהמים את הקבלה

אפילו לא מבינים במה הם טועים כי הם
בטוחים שזה אפילו עוד יותר מראה את גדלות

של הקבלה

אבל בלאגן גדול
ממש צריך טהרה גדולה לפני

ש מתערבבים בתורות זרות כביכול כל שכן הם
מנסים להבין את הקבלה דרכה אפשר אולי

להבין אותם דרך הקבלה אבל זה משהו צדדי זה
לא עצם

הקבלה אומר וכבר הוכחתי שסגנון פירושים
אלו אינם אלא ביטול

זמן כי חוכמות חיצוניות אינם צריכים עדות
למה כי החושים הגשמיים מעידים עליהם

התודעה הגשמית זה אוטומטית לא צריך הדות
שהכוס הזאת פה היא פה החופש הגשמי שלי

מראה לי את זה אגב היא לא פה באמת כן אם
נבדוק את זה

לפי תורות
אה שמתעסקים בחומרים יותר עדינים אבל

עכשיו ברמת חוש המישוש במסגרת המטריקס זה
פה וחוכמת הקבלה בטרם מן התפרשו דבריה או

התפרשה דבריה כתוב פה אין טעם להביא לעדים
על אמיתיות

דבריה
בדומה בטרם שהתובע הספיק לברר טענותיו

מביא עדים על
אמונתו לבד מחבד אומר פה

כי חכמת עבדות השם צריכה באמת דים על
אמיתותה והצלחתה ויש להסתיים ממקור חוכמת

האמת אומר אבל ם זאת חוכמת החסידות
נגיד יש מקום יותר

קרוב אה להשתמש בה
כעדות

למה כי באמת צריך עדים החושים הגשמיים
באופן טבעי לא באים להעיד על עבודת השם הם

באים להעיד על הגשמיות על החיצוניות
ובעבודת השם בעבודת החסידות אפילו ברובד

החיצוני של זה לא משנה זה משהו שהוא קצת
מעבר לחושים הרגילים זה מעבר לטבע אז פה

יש מקום
להסתייע על פי הכללים שאמרנו לפנה

אומנם כל החיבורים הנמצאים בסגנון זה אינם
לבטלה חס ושלום כי אחר שנבין היטב

ביאור

רגע אומנם כל החיבורים הנמצאים בסגנון זה
אינם לבטלה חס

ושלום כי אחר שנבין היטב ביאור החוכמה על
פי עצמה אז אז נוכל להסתיר הרבה בעניין

ההיקש איך כל החוכמות נכללים בה גם
האופנים איך לבקשה וכולי וכולי מה אומר

לנו פה עם זאת אחרי שהבנת את חוכמת
הקבלה על פי עצמה דהיינו על פי קודם ונמשך

ענף
ושורש בטהרתה הרוחנית על פי השורשים

העליונים אז ממילא אתה גם תוכל לפי הצורך
להסתייע בחכמות חיצוניות כ נקודת הקש או

גירוי לחוכמת הקבלה כמו כמשל אתם רואים
אני מביא משל על גל וחלקיק על האטום על

הביולוגיה על רפואה על מערכת
הכוכבים על מזלות

פסיכולוגיה חוכמת המוזיקה

אה
קוסמולוגיה הספקטרום של האור

אפילו אבל זה רק גירוי כן
אבל מי שכן בקיא בחוכמת האמת מהגירוי

הזה הוא כן יכול להסתייע אב זה רק אם הוא
משיג את חוכמת האמת מצד עצמה קודם כל ו לא

להפך כי אז יהיה כמו שאני לומד מם משקפיים
של חלקיק על גל אני גם לא אבין את הגל

ואפילו את החלקיק אני לא אבין כי אני יהיה
מבולבל אבל אם אני מבין את הגל ויש לי

משקפיים של גל ואני גם נעזר כדרך אגב
בחלקיק זה משהו אחר לגמרי אבל בדרך כלל

מזייפים בזה כי זה יותר קרוב לגוף אז
משתמשים במה שקרוב לגוף אבל אז נשארים

במטריקס לא
מתקדמים לכן צריך ללמוד את השורשים בטהרת

הרוחנית בציונים הרוחני למעלה ממקום וזמן
על פי ענף ושורש קודם

ונמשך ואז גם יהיה
אפשר

לעסוק אפילו בחכמות
חיצוניות כדי להסת להסתייע על דרך ההיקש

והלימוד לצורך

הקבלה ודיברנו על זה בשיעור שנקרא סוד
הייחוד הרחבנו בזה שם מצד עבודת התודעה

ועבודת נפש אז השלימו את זה חברו את
הדברים

אוקיי אני קורא משהו קצר מתוך

מאמר שנקרא טעם

לספר
אומר כן המחברים האמה כי מתחילה הגו את

עצמם זמן רב להבין בחוכמה ואחר שהגו ולא
מצאו הוחלט להם שכמו שהם אינם יודעים כן

כל המחברים אינם יודעים ועל כן העיזו
וחיברו ספרים באותו הדיאלקט הלשונות של

הקבלה עם זהת התערובות של מיני מתמים של
פילוסופיה וק להם קבלה בדומה למה שעושים

היום כל מיני קוצרים או כל מיני מתקשרים
או כל מיני ניו אגים שכאילו באים עם

החותמת של הקבלה אבל בוחרים דברים שאין
להם קשר לקבלה בכלל ואם תרצה לדעת הנה

המחברים ממין זהם שלוש
נקודות אין מלפני התגלות קבלת

הארי זל ואין לאחרי זה והפרש הוא רק
בסגנון כי המזיפות הקודמים תפסו סגנון של

פילוסופיה ושלאחר תפסים להם סגנונות שונים
מעורבבים והצד השווה שבהם שכל דבריהם אינם

שייכים ואינם נלקחים מחוכמת הקבלה ולא

כלום

אוקיי אולי נקרא עוד איזה ק כת שומר פה
בהמשך הולך רגיל מגלה סוד ואמת הדבר אם

הייתי מגלה ד דברי אלה ב-20 שנה קודם עולם
אתה אני מרגיש בחות ריג איבריי כי כל

הבטחות הזוהר לגילוי החוכמה באחרית הימים
אפילו לנערים הם הנאמרים על דורנו זה וזהו

שהביאני לפרש את עץ החיים וזהו שהביאני
לגלות הסודות הללו מהחדר שלפי דעתי צריכים

קם להיות מגולן
לכל

אמת אומר זר וירן כשיהיה קרוב למות המשיח
אפילו תינוקות שבעולם עתידים למצוא סודות

החוכמה ואין הכוונה ל
מלאכותית

אוקיי עכשיו אנחנו נצייר טיפה או נסתכל על
ציר שהכנתי הוא טיפה עמוס אבל הזמן קצר אז

זה מה שהספקתי all in one ונסביר טיפה
יסודות ואז נחזור לקרוא את החלק האחרון

במאמר אוקיי
יש לנו כאן

ציור הציור הזה בא להראות לנו טיפה את
המבנה הגשמי

והרוחני כאן זה תחתית עולם העשייה
זה נקרא המרה

הגשמית אני קראתי לזה תחתית תחתית
השייה כי יש קצד בתחתית העשייה שזה עדיין

משוייך
לרוחני

אז אני קורא לזה תחתית תחתית עשייה כאן
החומר והצורה

הם אשלייתי מה זאת אומרת הם
אשלייתי

רגע למה גם החומר וגם הצורה פה הם

אשלייתי כי החומר הוא חומר זמני
הדמייתי של רצון לקבל לא אמיתי רצון לקבל

צעצועים רצון לקבל דברים נפסדים של זמן
ומקום יש לזה יתרון כי זה מאפשר לנו

להתאמן לאט לאט
בחלקים על דברים קטנים עד שנהייה ראויים

לדברים
אמיתיים סליחה זה כמו שנותנים

לילד מכונית צעצוע כי הוא לא יכול לנהוג
על מכונית אמיתית הוא יעשה תאונה אם יעשה

תאונה עם המכונית צעצוע זה לא סוף העולם
זה גם חמור אבל מכוניות יקרות היום אבל זה

לא אסוף

העולם אז פה החומר הוא אשלייתי כי זה
צעצוע והצורה הה

שלייתית כי זה נתון להעדר הגשמי לרצון
לקבל לעצמו או לפחות זה בא לגרות את הרצון

לקבל

לעצמו הכלי ה שלייתי פה כי זה לא כלי
רוחני אמיתי

אלא זה גוף זמני שמתקלף שנפס כל המבנה
הגשמי וגם התודעה עצמה הגשמית שבנויה על

פי חוקי הרצון לקבל
לעצמו זה נתון לזמן

גשמי ש הכל מחולק לזמנים
לחלקים כל זמן מפריד את עצמו מהזמן האחר

מהמקום האחר כל שעה עומדת בשעון בפני
עצמה אין אחדות בין השעות

אין אחדות בין

החלקים היום זה ביום והלילה זה בלילה הם
נפרדים הם לא

מאוחדים זה נקרא מטריקס כי זה כינוי
טוב אני קורא לזה מת ריק ס כידוע ליודעים

גשמיות מתה וריקה והס מ חוגג עליה אז זה
יכול להיות גם אמת טריקס דהיינו טריקים

להגיע לאמת בבחינת מתוך שלא לשמע לשמה
אוקיי זה נקרא הדמייה גשמית כי ביחס

לרוחני זה הדמייה כמו סימולציה ביחס
למציאות

אמיתית אבל הסימולציה יכולה להכין אותנו
לנהיגה

אמיתית זה נתון להדר חילוף ותמורה
נפסדים מה זה ההדר אם הזזתי את זה מפה לפה

זה נהדר זה לא מתקיים גם פה וגם פה למה כי
זה נפרד בטיבו זה זמני בטיבו זה חלק כ

בטבעו ממילה ממילא הוא לא באחדות הוא לא
יכול להיות בנצח באחדות בכל מקום בעת

ובעונה אחת כי הוא נהדר מטבעו כי הוא
מבוסס היסוד שלו הוא לא אמיתי הוא יסוד של

נפרדות של רצון לקבל לעצמו של חומר שכאילו
מנותק

מהמציאות זה רק כאילו הניצוצות קדושה
שמאירים לו שמתחזקים

אותו זה נקרא גם בבואה
מעוותת של

הרוחניות כי זה כאילו השתקפות של העולם
הרוחני אבל עם יוטים של זמן וממקום עדר

חילוף

ותמורה קוראה לזה גם פינוקיו כי זה כאילו
אין לו נשמה מצד עצמו זה כמו גוף כמו

צעצוע של סיפור בלי נשמה אבל אם הוא ישמש
את הרוחניות אז הפינוק יכול להיות אמצעי

לילד אמיתי ללידה רוחנית
אמיתית כנגד זה מעל

ה נקרא לזה הפגות של תחתית עולם העשייה
יש כאלה קוראים לזה המחסום אני אקרא לזה

המסך המבדיל בין הרוחני
לגשמי יש את המציאות של הנצח שמה הכלי

אמיתי
למה כי זה חומר

רוחני
שהוא בנוי על המציאות

האלוקית על התכונות האלוקיות שבה
הנשמה הכלי רוחני דהיינו מעבר לזמן

ומקום כלי שלם כלי גדול מאוד ולא על
פרורים כמו בגשמיות הזמן הוא רוחני זאת

אומרת שהוא אחדותי

זה מעבר לזמן ומקום
גשמיים כמו למשל אהבה שהיא מעבר לזמן ביחס

לתאווה

גם היות והכלים הרוחניים הם בהשוואת הצורה
לאלוקות ממילא הם בנצח הם באחדות אלוקית

הם לא נפסדים אל הכלים הגשמיות הכלים
הגשמיים והגשמיות הם בשינוי צורה

מה מהאלו ממילא הם נפסדים ונתונים לזמן
הגשמי ממילא הם נהדרים מתקלים ונפסד כמו

כל הטבע של החומר הגשמי הגוף של
האדם וגם בזמנים יותר ארוכים האטומים

הגלקסיות וכל מה שהתחת זמן

ומקום ויש במציאות העליונה רצונות רוחניים
דינם זה רצונות גבוהים

נפשיים של
הנשמה החומר והצורה שם הם אמיתיים כי

החומר הוא כלי של רצון לקבל

רוחני והצורה היא אמיתית כי בכדי להידבק
בבורא להשפיע נחת רוח לבורא עם זאת בבי ד

טומאה החומר הוא אמיתי כי זה כן רצון לקבל
רוחני אבל הצורה היא לא אמיתית כי זה רצון

לקבל לעצמו אבל זה יתוקן
אבל פה במציאות הגשמית ממש גם החומר וגם

הצורה הם נפסדים לכן לעתיד לבוא כל
הגשמיות עצמה תעלם ברגע שהיא תסיים את

התפקיד שלה כי לא יכול להיות להמקום בנצח
כי היא בנוייה על יסוד מדומה אבל היא כן

מחוייבת למציאות

האימון לכן כאילו אומרים גם למרות שזה
מאוד מורגש לנו כאילו כקיים אבל אומרים

בעצם שהקליפ לא קיימות למה כי לא יכול
להיות דבר שמכחיש את הבורא שמפריד מהבורא

זה השליה אבל זה לא יכול להיות אמיתי כי
אין אמת כזאת יכול להיות דבר שסותר את

הבורא את האלוקות לא יתכן דבר

כזה לכן אנחנו אומרים שזה אשליה ביחס לאמת
אבל ביחס לתודעה שלנו כרגע זה לא מרגיש

אשליה בדיוק אם אדם יתנו לו כפע או יהיה
לו כאב עצבי או כאב שיניים

או פשות רגל הוא לא רגיש כזה
אשלייתי למרות שבסוף הכל רגש של הנפש

והתודעה ואם התודעה תתעלה מעל המקום הזה
והיא תהיה פה אז פחות יהיה אכפת לנו מה

קורה פה אבל כל עוד אנחנו פה אנחנו כן
מאוד מתפעלים ממה שקורה פה שנייה אחת אני

חייב אסדר את הגרון
רגע נעשה הפסקה

רגע

ניח

אוקיי כאן גם התורה ומצוות הם
רוחניים והם לא תורה ומצוות

בצעצועים מצד שני אבל אה אם לא נתאמן
בצעצועים בתורה ומצוות כאן אז

לא לא יתנו לנו בחיים להתעסק עם תורה
מצוות

אמיתיים
אוקיי כאן זה נקרא לא לשמה דלא לשמה קראתי

לזה והרצונות הם
גשמיים כאן התורה ומצוות הם שזה נקרא

תחתית תחתית עולם העשיה שזה המטריקס כל מה
שהסברנו פה אתם רואים כל ה קו הזה פה מתחת

למראה
הגשמית כאן אתרה המצוות הם גשמיים דהיינו

חיצוניים אבל הם גירוי לתורה ומצוות
הרוחניים וגם הם נצרכים זה נקודת הקשר זה

כמו ערוץ תקשורת אבל זה רק החיוג הראשוני
צריך גם את השלוחה המתאימה וזה כבר קשור

לעבודת התודעה

והכוונה כאן הכל זה סימנים וסמלים ביחס
לעולם הרוחני נקרא גם פירורים גשמיים כי

זה רצונות מאוד מאוד קטנטנים נפסדים
וזמניים ביחס לתודעה הרוחנית האלוקית כאן

הכל אימון הכנה וגם שמירה כי לא מראים לי
דברים שאני לא מוכן

אליהם הרצונות הם מאוד קטנים ביחס לרצון
הרוחני דווקא הרצון לקבל האמיתי הוא

ברוחני לא בגשמי בדומה להבדל בין רצון
לקבל של דם

לדומם כאן הניצוצות ממש יש פה ניצוצות של
רצונות ביחס לרצון הרוחני זעה של חיים או

זעה של זהה של חיים כי פה הזעה של החיים
בזמן

התיקון באופן כללי הרצון של האדם מתחלק
לדומם צמח חי

ומדבר דומם זה הרצון לקיום בסיסי
הכרח צומח זה רצון לתאוות אנושיות גדילה

מעבר להכרח זה יכול להיות גם כסף

רווחה
וכולי חיי זה כבר רצון מפותח יותר לכבוד

וממשלה אבל לא רק בקטע של הכרח בקטע של
ממש תענוג מכבוד

שליטה
וכולי

מדבר זה רצון למושכלות זה גם נקרא קנאה
הרגש מחוץ

לי כי הרצון למושכלות זה כמו משהו שהוא
מחוץ לי מעבר

אליי ז כמו א קנאה כבוד ותאווה
זה כמו התאווה זה כמו

הכבוד וכאן זה כמו הקנאה מדובר על קנאת זה
תלוי כאילו יש לזה שני אספקטים יש קנאת

סופרים תרבה חוכמה ויש קנאת חמורים תרבי
חמוריות אבל במצב התקין הקנאה מפתחת את

האדם כי היא מאפשרת לו לרצות דברים מעבר
לגבול מחוץ לעצמו כמו שהשכל של האדם מפתח

אותו הרבה הרבה מעבר
למקום הרגיל

שלו הרצונות האלה קיימים גם במציאות
הרוחנית רק שמה החומר שלהם אמיתי וכאן

החומר שלהם הוא חומר של צעצועים אבל מפה
מתחילים אז ככה הרצון של לקבל של האדם

התפתח בגשמיות ממש וגם ברוחניות רק שם זה
קורה מבחינה

רוחנית גם דרך זה הרצונות פה אפשר לגרות
ולעורר את הרצונות כאן

שגם פה יש מדבר חי צמח

דומם

עכשיו יש את ביאה דקדושה וביאה דטומאה
כל הגשמיות עצמה היא לא לשמה בטבעה בעולם

הרוחני היות ואנחנו בזמן תיקון יש גם את
ביעד הקדושה וביד הטומאה לשמה הלא לשמה

שבא להביל לשמה בצורה טובה הוא מתחיל
מעולם העשייה

הרוחני ומעולם היצירה זה כבר מתחילה מדרגת
לשמה באופן כללי יש בזה עוד הבחנות אבל

לשמה הכללי מתחיל מעולם
היצירה אז מתחילה גם העבודה האמיתית

ועולים לפי

המדרגות
אוקיי קראנו ל זה גם נפש לנפש לנפש לעולם

הצ וים למה כי נפש לנפש עצמו זה בעולם
העשייה הרוחני שזה מדרגה גבוהה

דווקא אז פה איזה מ ניצוץ של נפש דנפש
דנפש נהיר הוא דקיק ד

דקיק
אוקיי עכשיו אמרנו שפה הכלי הוא אשלייתי

או הדמייתי ופה הכלים האמיתיים אני צמצמתי
את הציור כמה

שיכולתי אבל המדבר חי צומח דומם זה גם
נמצא פה רק פה זה מבחינה

רוחנית כמשל יכולה להיות לאדם תאווה
גופנית או חיצונית טכנית של תאווה לגמרי

של בשרים או יכול להיות בו משהו נפשי
רוחני של אהבה אז זה כמשל זה דבר שיותר

קרוב
לפה אז אם האדם תופס רק את התאווה חיצונית

אז זה
כאילו יש לו רק את הדבר החיצוני אם הוא

עכשיו אנחנו בגדול גם בזמן ההכנה אנחנו
צריכים לחבר את הדבר מפה לדבר הרוחני שהוא

ישמש אותנו למשל האדם מקיים יחסי אישות
שזה יהיה אמצעי לאהבה על התחברות

לאשתו
עכשיו נגיד תאוות האישות שהיא נחשבת אהבה

חזקה לרוב בני
העולם אם אני עושה אותה בלי אהבה אז אפילו

1000 תאוות אישות של הרבה
בשרים זה לא משתווה לתאווה אחת אמיתית עם

אישה אחת מאהבה טהורה אהבת אמת למה כי פה
לקחתי את הדבר הגשמי וצירפתי אותו למשהו

רוחני וזה מעצים אותו באלפי מונים לכן
בטווח הרחוק אהבה זה דבר עצום הרבה יותר

מתאווה חיצונית רק התאווה חיצונית הא יותר
זולה יותר זמינה יותר מ

רה אבל מה ממלא באמת את האדם אהבה עכשיו
כל התאהבות

הגשמיות דומם צומח חי
מדבר

זה זאת אומרת אין להם ממש נשמה הם כאילו
מגרים את

האדם אבל בסוף האדם ניזון מהנפש לא
מהגוף אז גם אם אכלתי הרבה זה לא ממלא

אותי באמת זה נותן לי השליה של מילוי אבל
בסוף היום

זה לא באמת מה שממלא אותי כי אני רוצה
מילוי מהכלים הרוחניים כי זה העני האמיתי

שלי פה אלף גרגירי חול לא ירבו את צמאוני
לכן גם אם האדם ממלא את הדומם צומח חי

מדבר חצי תאוותו בידו זה לא ממלא אותו הוא
עדיין מרגיש רק למה כי מה שהוא רוצה באמת

נמצא בעולם הרוחני כאן החומר
האמיתי זה רק בא לגרות אותו לפה אם הוא

הצליח דרך הגירוי להתקשר קצת לפה
אז הוא מרגיש יותר שלם יותר מחובר אבל אם

הוא פעל את הגירוי הגשמי ונשאר בגשמיות אז
הוא מרגיש רג בדיכאון חסר משמעות עכשיו

מלמעלה נותנים
הלוואה מפזרים לפה קצת ניצוצי קדושה

כאילו בשלט רחוק כדי כאילו לתת קיום
לגשמיות שהיא תתפקד אבל זה לא נשאר לה

הרבה זמן זה בהלוואה לכן מתי שהוא נגמר
הדלק לאדם ואז הוא מדוכה הוא חסר חיות

התאוות כבר לא ממלאות
אותו הוא משיג הרבה רכוש והוא רואה שזה לא

מה שהוא רוצה כי הוא רוצה בניין רוחני לא
בניין גשמי הבניין גשמי זה רק השליה זה

סמל כאילו זה בא לתת הרגשה של גדלות של

א של רכוש אבל הרכוש האמיתי זה רכוש של
הנש נשמה לא בניין גשמי הבנות רוחניות של

התחברות אלוקית זה הרכוש האמיתי אבל
הבניין הזה לא נמצא במטריקס הוא נמצא פה

אבל זה כאילו בדמיון הרוחני מהטעמים של
האימון ואז

בעצם האדם בונה פה מלא בניינים אבל זה לא
מה שהוא רוצה הוא רוצה בניינים

פה אז יהיה לו בניין קטן פה אבל הרבה
בניינים פה אז הוא יהיה פי 1000 יותר

מאושר למה כי רק פה הכלי האמיתי פה זה
השליה זה כמו שיהיה לי הרבה נייני במשחק

מחשב אבל זה לא החיים האמיתיים אז מה זה
עוזר לי עכשיו זה רק

בריחה ובסוף
היום אני זה הנשמה אני לא

הגוף
לכן כאן הרצונות האמיתיים לכן האדם פועל

פה הרבה תאוות הרבה רצונות והוא לא מלא
למה כי מה שהוא רוצה באמת נמצא כאן בעולם

הרוחני יותר מזה גם התורה מצוות עצמם
שמקיימים

פה זה רק הפתח התורה ומצוות האמיתיים
נמצאים

כאן רק באופן טבעי התורה
המצוות שהם כאילו לוקחים את הגשמיות

ומסדרים אותה בדמיון לרוחני בדמיון הרוחני
המדויק והמתוק אז הם יותר מגרים

לרוחניות לכן הם מאוד
חשובים אבל גם בהם צריך את הכוונה ואת

התודעה ואת העבודה רכת בפנימיות וכאן
נכנסת התורה וחוכמת הקבלה והחסידות וכולי

אוקיי

עכשיו
באדם יש את כוח

השכל ואת כוח הדמיון שזה כוחות
רוחניים אומנם

הם כאן נופלים תחת החוק של הזמן
והמקום והם רק ענף של השכל והדמיון

הרוחניים שהם מעבר לזמן
ומקום שזה נקרא הנפש השכלית והבינה

שבאדם אבל השכל והדמיון זה גם מה שפיתח את
האנושות כמו בסרט כוכב הקופים באמת הקופים

לא יכולו לשלוט אולי הקוף שבאדם כן אבל לא
הקוף עצמו כי אין לו את ה אין לו את צד

השכל והדמיון כמו באדם וגם אם יש לו
טיפה כל אוטומטי

או דמיון מאוד מינימלי זה בתוך גבולו רק
לאדם יש את צד השכל והדמיון מעבר לו כי זה

כנגד החלק הלו כ הממל שבו כנגד הנפש
השכלית שזה כמו צורה וחומר שהדמיון זה

החומר הרוחני והשכל זה הצורה
הרוחנית וכנגד השכל זה לעלות מעל הזמן

והדמיון זה לעלות מעל המקום לכן דרך השכל
והדמיון האדם מתפתח מבחינה

גשמית אבל גם מבחינה רוחנית רואים למשל
הטכנולוגיה שבעיקר התפתחה בשנים האחרונות

או במאות האחרונות כנגד גילוי הזוהר בעולם
זה לא סתם צריך להגיד שזה סוג של סימן

שהנפש יתפתחו וזה תבטא גם בגשמיות הסברנו
את זה בשיעורים הקודמים הטכנולוגיה מה היא

עושה היא כאילו מקצרת את הזמן והמקום שזה
בעצם כמו ברוחני שאין זמן ומקום אינטרנט

הכל מהיר הכל עובר ברגע אחד הידע דומה
רוחני לכאורה ר במסגרת הדמיה הגשמית כי א

ו להביר ידע אבל לא באמ להתחבר למר שא יול
לש שיור חי למין איש אבל מרגיש ק את עמי

כל אחד חושב על עצמו א זה רק אמצעי כן זה
ק גירוי זה יו להם אתה יו לדבר ין אנש ום

לא מבינים מה את רוצ ם א זה לא בהכרח מחבר
זה ר גירוי לחיבור כן אב זה יו להיות גירו

טוב צריך להשמש בדברים האלה אנחנו לא נגד
בכלל בכל מקרה הטכנולוגי היא כאילו מקצרת

את הזמן
והמקום אבל מצד

שני זה יכול לעשות הפוך מה הרי הטכנולוגיה
באה לעשות את הכל נוח ויותר

מהר שזה כנגד זמן מהר ומקום שיהיה יותר
נוח אבל מצד שני יכולה להגב להגביר בנו את

העצלות והעייפות והתאווה
ואז במקום קצר לי את הזמן ומקום היא כאילו

קיצרה לי את הזמן ומקום מבחוץ אבל היא
העריכה לי אותו מבחינה נפשית אני הייתי

פתאום יותר
עצלן שה עצלות זה נגיד כמו כוח המשיכה

שמושך
רציות אז בעצם מצד אחד הטכנולוגיה עשתה לי

את הכל יותר מהר ויותר קרוב אבל מצד שני
זה גרם לי כי השתמשתי בזה לא נכון להיות

יותר עצלן ואז מה קרה
כאילו זה לא באמת עוזר לי למה כי אני

עכשיו יותר עצלן אז לכאורה קיצרתי את הזמן
והמקום בחוץ אבל הערכתי אותם בתוכי כי אני

יותר עצלן ואיתי אז זה כאילו בא לפצות על
זה שאני עכשיו יותר עצלן אבל זה לא באמת

מפצה למה כי זה כל פעם הפוך אותי לעוד
יותר עצלן ועוד יותר חלש ועוד יותר

זה לכן לכאורה הטכנולוגיה יכולה לעשות
הפוך אבל אם אני אשתמש ב נכון אז היא דבר

טוב וזה לא סתם ככה כי כאילו החומר הגשמי
בא או ההתפתחות האנושית היא כאילו בא

להיות דומה לרוחני וכמו שברוח אין זמן
ומקום אז כאילו האדם מנסה באמצעות השכל

והדמיון

לשכלל ולקצר את הזמן והמקום בגשמיות שצריך
שכל לזה ודמיון

וכישרון והרבה דמיון כדי לפת תח דברים
לגלות דברים אבל אם גם הטכנולוגיה וגם

הבינה המלאכותית לא ישמשו לי או יפנו אותי
להתעסק בצד האדם אז הם יגרמו להפך הם

יעריכו לי את הזמן והמקום כי אולי יש לי
טלפון ואני יכול לראות את כל השיעורים

בעולם אבל אין לי כוח לשמוע את השיעורים
האלה ופעם היה לי כוח לטפס על ער בשביל

לשמוע שיעור
אחד אז באמת המציאות מאזנת את

עצמה אנחנו צריכים לשאוף
לאיזון זאת אומרת להשתמש בטכנולוגיה אבל

בשביל הצד האדם שבנו ואז יהיה טוב ואפילו
יה מצויין אפשר לראות שיעור באינטרנט

אבל מצד שני זה יכול לנתק כי אז האדם
מסתפק בשיעור באינטרנט ולא יבוא ולא יחייה

חיי החברה ויאבד הרבה דברים חשובים לכן
עליה וקוץ בה

אוקיי יש עוד
דבר אמרנו שפה הרצונות הם קטנים הם לא

אמיתיים הם
חלקיים על ידי כישוף שזה פחות רלוונטי

לדורנו או על ידי סמים מה סמים עושים הם
מטשטשים במוח הגשמי בתודעה הגשמית מגרים

את ה מעבר לזמן ומקום רק הסמים עושים את
זה בצורה לא נכונה ואז מה

קורה
זה כאילו מעלה את האדם עד לפה ובגלל שפה

זה קרוב
לרוחני אז הוא מרגיש התרוממות רוח הרגשות

גדולות הרגשות מעבר אבל בגלל שזה לא היה
בצורה מתוקנת על פי מדרגות של יגיעה עבודה

תורה ומצוות והשוואת הצורה אז זה פוגע בו
כי זה כמו לקבל חוכמה בלי חסדים ואז זה

מחליש את נפש דומה למה שהטכנולוגיה עושה
רק פה בצורה הרבה יותר חזקה כי זה גם פוגע

מבחינה ביולוגית אבל גם מבחינה נפשית ממש
ולעתים אם זה שמים קשים זה גורם לעתים

לנזקים בלתי הפכים אפילו ולעתים זה משאיר
גם מחסומים שכאילו הם פה טיפה

פתוחים ופה הכל בנוי בצורה שזה בא לשמור
על האדם שלא יראה מה שלא צריך או שלא

יטפטפו לו לפה דברים שיבלבלו לו את הדמיון
ויגרמו לו לאיבו כמו בתקשור כמו בשדים

בטומאה והסמים הם משבשים את המנגנון
הזה זה כמו חכמה חוכמה בלי חסדים מצד

הטומאה כי הם מגרים את המעבר לזמן ומקום
אבל בצורה של חוכמה בלי חסדים לא בצורה

מתוקנת ואז מה קורה

לאדם הוא עולה אבל אז הוא נופל למה כי הוא
לא קנה את זה זה על ידי עבודה

והגיעה לכן צריך להיזהר מזה כי זה מאוד
מפתא זה נותן לי כאילו להרגיש מעבר לזמן

ומקום מחובר לכולם ב אבל לא שילמתי על זה
בדרך העבודה האמיתית בהתפתחות של הדומ צמ

החיים מדבר ויותר מזה זה גם מנתק אותי
דומם צומח חי מדבר וזה מפיל אותי הרבה

פעמים כאילו להישאר
בזה ואני מאבד את המשמעות של כל ה כל מה

שפה או אם לא בדיתי את המשמעות כי כל אחד
כמובן מתפעל אחרת או לפי מה שהוא לקח זה

תלוי בהרבה דברים תלוי בנפש בכוונה שהוא
לקח אבל זה לא משנה הכלל הכללי הוא שלקבל

חוכמה בלי חסדים לעורר את התודעה את הנפש
על ידי חומר חיצוני ולא על ידי עבודה

פנימית של תורה ומצוות עבודת מידות וסדר
ההתפתחות הנכון זה פוגם באדם והוא משלם על

זה ריבית אחר כך למה כי הוא נהיה תלוי
בדבר החיצוני והוא צובר ריביות של תשלום

נפשי כי הוא ראה דברים שהוא לא שילם עליהם
לכן ממילא הם יסתלקו ממנו אחר כך וגם אם

הוא יקח שמים כל החיים כדי כאילו גם מה
השמים מוזרים כי פה כל הדומם צומ חי

הרצונות האלה בגלל שהם רק הדמיה הם רק
צעצועים אז הם מאוד מאוד מוגבלים מאוד

מאוד קטנים אחרי שאדם ממצא אותם
לא סתם 80% מהשלב לוקחים סמים אם לא יותר

כי אחרי שאדם ממצא את זה הוא רק זה לא
ממלא אותו למה כי המילוי האמיתי נמצא פה

אז הסמים כאילו נותנים לו השליה שהוא
מתקרב לפה ואז הוא בעצם זה כאילו לוקח

אותו מכל הדיכאון של הגשמיות לכאורה זה
דבר מגניב כאילו למה לא תכלס אם לא

הרוחניות אז לשין כל היום שמים אין מה
אחרת מה מה יש עוד לעשות פה זה שם המוות

זה לא שם החיים עכשיו גם התורה היא סם למה
כי היא לוקחת את האדם מעבר לזמן ומקום אבל

היא נקראת באמת בכתובים סם החיים למה כי
חיים זה נקרא השוואת הצורה למציל כי זה שם

דהיינו לוקח את האדם מעבר לזמן ומקום אבל
על פי חוקי הקדושה על פי חוקי השוואת

הצורה בצורה מבוקרת ומתוקנת וזה מותר למה
כי זה לא גורם לשבירת כלים כי זה חוכמה עם

חסדים זה יין המשמח
אבל יין המשקר כמו סמים וכל הדברים

האלה כולל אפילו הטכנולוגיה במידת
מה

זה פוגם באדם כי זה חוכמה בלי חסדים ואז
הוא ייפול וגם יש הגבלה של הביולוגיה

הגשמית שכי היא בנוייה גם על פי החוקים
הרוחניים בסוף רק עם יותר הסתרה אז בסופו

של דבר זה יגרום לאדם חול בעיות נפשיות או
פגם גדול כי ה כאילו עבר על החוקים

העליונים זה יכול לגרום גם לך עודות דברים
אבל אני אומר מעבר לזה אפילו אדם עושה

מדיטצייה ויש לו מערכת עצבים כמו של
האינדיאנים

בשמים לאו דווקא א וד
אלא דברים יותר רציניים כל דבר אבל גם וד

לא משנה כל דבר שהוא חוכמה בלי חסדים הוא
גורם לאותו אפקט ר כמובן יש בזה דרגות

סמים קשים

כבדים לכן הסם מגרה חוכמה בלי חסדים וזה
דבר מאוד מאוד פוגם באמת עובדי עבודה זרה

היו לוקחים פטריות
היו כדי לתקשר כדי להתנבא

לעורר את הדמיון הרוחני יותר וכולי וכולי
אבל זה מורבה בשדים בקליפות נבואה זה משהו

אחר זה על ידי השוואת הצורה אלוקות על ידי
טהרה כלי רוחני

אמיתי כל הכללים האלה זה משהו אחר לגמרי
זה חוכמה עם חסדים זה סם חיים אבל הדברים

האלה הם סם המוות מה זה כישוף זה גם חוכמה
בלי חסדים אבל מבחינה

רוחנית זה מי ש שיש לו רצון חזק רצון
רוחני שהוא אפילו כבר נמצא פה כאן בחלק

האלה והוא נפל
לפה או שהוא בן

לבן אז הכישוף זה כמו סמים

רוחניים אבל יש את זה גם במדרגות נמוכות
וקטנות אבל זה רק ענפים

רחוקים לכן צריך להיזהר מאוד מהסמים כי זה
בא לפצות על הגשמיות

הנפסדת
אבל זה פוגם יותר כי אי אפשר לדלג על

העבודה שצריך לעשות

פה זה כאילו מכניס את האדם לחובות
כי כדי לקבל רוחניות צריך לוותר על הרצון

להתפתח להטהר וזה
רק מעכב את האדם זה כאילו נותן לו הרגשת י

אבל זה אי שהוא
קיבל בצורה לא אמיתית כי הוא לא שילם על

זה
בחסדים ובסוף הבורא יבוא עם החשבון למה כי

צריך להגיע לאי לאהבה להתחברות על ידי
עבודה והגיעה למעלה מהדעת והסמים כאילו

נתנו לי את זה בתוך הדעת על ידי דילוג
מדרגה כאילו אבל אין דבר כזה החשבון יגיע

לכן צריך להיזהר
מזה אוקיי מה עוד אנחנו יכולים

להגיד כיצד על האדם לפעול נכון
הוא צריך להשתמש בכל הרצונות שיש לו בתוך

מסגרת התורה ומצוות כאמצעי להתחבר לרוחני
בשלב הראשון הוא משתמש ברצונות

הגשמיים ובתורה ומצוות הגשמיים כ מתוך
מטרה

לגרות את הרצון שלו לרוחניות שנמצאת כאן
מעבר לזמן

ומקום וככל שהוא מתאר את הרצון לקבל שלו
הוא עולה מדרג

ועוד מדרגה ועוד מדרגה עד שהוא עובר אעזה
מדרגה כללית וא מתחיל להיוולד לעולם

הרוחני בהתחלה לתחתית עולם העשייה
ואז הוא מתיר עוד חלק מהרצון לקבל על ידי

תורה ומצוות ומעשים
טובים ובעיקר הכוונה שבהם הוא עולה עוד

מדרגה
רגע מתאר עוד קצת עולה עוד מדרגה עוד קצת

עוד מדרגה עוד מדרגה כשהוא מגיע לפה זה
כבר מדרגה מאוד מאוד גבוהה זה נקראו סק

בתורה ומצוות לשמה ואז מגלים לו רזה תורה
נעשה כמעיין המתגבר כנער שאינו פוסק ופה

מתחילה העבודה האמיתית
והרצינית אבל גם כל זה אין לזלזל בזה כי

בלי כל העבודה פה לא מגיעים לפה פה מתחילה
אבל העבודה

האמיתית כאן מתחילים לתקן רצונות רוחניים
מאוד מאוד גדולים זה גם עבדה הרבה הרבה

יותר קשה אבל גם האדם הוא אדם גדול בהתאם
למדרגות ש

פה ואז כשהוא גם עולה לפה גם זה עבודה
מאוד קשה כי פה צריך לתקן רצונות מאוד

גדולים ולוותר עליהם גם וכשהוא מגיע
לאצילות זה כבר נקרא תשובה

מאהבה השגחת
הנצחיות

א וזה כבר הוא תיקן פה את כל המציאות הזאת
שבעצם הוא עבר דרך הביע דטומאה שזה

הרצונות שמעורבים בקליפות וצריך לברור א
אותם ולהעלות את הניצוצות לאצילות את

הצורה הרוחנית וכשהוא סיים את הבירור על
פי תפקידו שורש נשמתו והתהליך שיש לו

לעשות והוא הגיע לאצילות
בכיות אז הוא כאילו סיים את ה זמן של

התיקון ופה מתחילה עבודה אחרת שזה פחות
רלוונטי כרגע של מדרגות מאוד מאוד גבוהות

אבל הזמן של התיקון זה כל העסק הזה
לכן אנחנו מדברים מזה מפה זה כבר צדיקים

ילכו מחיל אל
חיל מגיעים למדרגות גבוהות של השגת אלוקות

ואהבת הבורא בדרגות שלא
נתפסות אבל לפני זה יש לנו הרבה הרבה

עבודה פה אבל גם אדם שנמצא
פה ש

99% 99 מבני העולם נמצאים פה

לשעתו ולא בקביעות הם יכולים קצת לעלות
ובלי סמים כן לטעום מהעולמות הרוחניים אבל

זה רק טעימה קטנה ואז מחזירים אותנו
לפה כי לא קנינו את זה בקביעות אבל באופן

כללי גם כל מי שפה היות ואנחנו צריכים את
הזמן ומקום כדי לעבוד אז תמיד מחזירים

אותנו לפה כמו רוסלה כזאת כמו נדנדה אבל
אתה מתנדנד בהתאם למדרגה שלך יש כאלה

מתנדנדים מאשיה לתחתית השייה ויש כאלה מ
יצירה לתחתית השייה וכולי כל אחד לפי

מדרגתו וגם צריך להגיד
שצדיקים מאוד גדולים הרבה מהעבודה שלהם

היא כבר בעיקר
פה והעבודה שלהם פה היא מאוד מאוד משנית

וזניחה
אבל בתחילת העבודה בזמן

ההכנה בלי העבודה פה לא מגיעים לפה זאת
אומרת בזמן ההכנה בזמן הלא לשמע דלא לשמע

העבודה פה היא מאוד מאוד מאוד משמעותית כי
היא מכינה אותי לעבודה פה אחרי שאני כבר

אהייה צדיק אז רוב העבודה היא בכלל תהיה
פה ופה זה יהיה רק איזה משהו על

הדרך אבל מה עושים הקליפות אומרים לך
תעבוד בעיקר פה ופה תזלזל אבל זה שקר למה

כי אתה לא באמת צדיק אתה לא באמת פה זה
סתם

פילוסופיה ואז אתה כאילו
א אין לך את הקרקע אבל גם אין לך באמת את

הרוח אתה כמו איזה שד זה פילוסופיה ואז
אתה מאבד גם פה וגם פה לכן הדרך הנכונה

להשתמש
בגשמיות כאמצעי לגרות את הרוחניות כאמצעי

להתאמן על הרוחניות כאמצעי להכין אותנו
לרוחניות

וכשנכנס מים כן שהיא נמצאת כאן במסגרת
הציור זה רק דוגמה כמובן דוגמה יפה אבל זה

דוגמה יש גם את ה טריג
איטין זה נקרא לא לשמה ותרי פקודין תריג

עיטין זה מלשון עצות זה גם נמצא פה ריה
גיטין רק פה הם מקבלים משמעות

רצינית ופה הם רק הכנה הטריה גתין זה שאני
מקיים את המצוות ואת התורה רק בחיצוניות

שבה אבל לא מופקד לי האור האלוקי הרוחני
הגבוה שבה כי זה רק בל שמה יכול להיות

בבחינת מגלים לו רזה תורה ונעשה כמעיין
המתגבר אבל כשהגעתי ל לשמה אז אני גם משיג

את האור האלוקי האדיר שבכל מצווה ו מצווה
גם אז אני צריך לקבל אותו לשם שמיים אבל

לפחות מראים לי אותו פה לא כל כך מראים לי
אותו או שמראים לי אותו בנצנוץ קטן מדי

פעם כי אני עדיין לא ראוי עכשיו פה האדם
חושב שהוא מכיר את האני שלו אבל בעצם הוא

כל פעם מקבל חתיכת פאזל מאוד קטנה מהרצון
שלו עוד חתיכה מהדו עוד חתיכה מהצומח עוד

חתיכה מהחי או עוד חתיכה מהמדבר הוא כל
פעם עובד על חתיכה אחרת מהפאזל לכן יש בנו

הרבה רצונות בתת המודה שהם גנוזים לנו
כרגע ואם הם תגלו לנו פתאום נרגיש מציאות

נפשית אחרת לגמרי אפילו מבחינה גשמית ממש
לעיתים האדם חושב שהוא מכיר את עצמו יודע

מי הוא אבל הוא מכיר רק את החלקי פאזל
שנתנו לו יש לו עוד הרבה הרבה חלקים בפאזל

של העולם הרוחני שלו ואפילו של הנפש
הבהמית שעוד לא נתנו לו כרגע הסתירו אותם

ממנו ויכול להיות אם יגלו לו את החתיכה
הזאת

פתאום העסק יהיה אחרת למה כי בהתחלה
בהתחלה נגיד נותנים לנו 10 גרם של הרצון

לקבל אחר כך 20 גרם אחר כך 30 אחר כך קילו
פתאום אז בקילו פתאום אני חוה את המציאות

אחרת לגמרי יכול להיות ב-10 גרם אהבתי את
כל החברים רציתי להשפיע לכל עם ישראל

פתאום נתנו לי קילו של רצ לקבל פתאום קשה
לי להשפיע פתאום אני מרגיש כמה אני צריך

לדאוג לעצמי פתאום הרצון לכבוד כבד

עליי עכשיו צדיקים היות והם גם מאוד מעבר
לזמן ומקום אז הם עוברים הרבה מהלכים

שלאנשים לוקח פה לעיתים אלף שנה ומאות
שנים והרבה גלגולים עוברים לעתים ביום אחד

מה שאחרים עוברים בשנים
ויותר כי כשאתה גם במציאות

הרוחנית כי בסוף הזמן
והחוויה היא בתודעה הרוחנית רק זה כאילו

עובר לנו דרך המסננת של המראה הגשמית
בדומה

לחלום אבל זה כמו משהו ששומר עלינו מאפשר
לנו להתאמן בצורה מבוקרת ומתוקנת והסמים

כמו שאמרתי הם פוגמים בזה כי זה כמו ג'ל
קליפות הטמאות זה יש לזה תפקיד גם כן

כל דבר
ותפקידו אוקיי אז זה באופן כללי המפה של

המציאות כמובן יש עוד הרבה מה לחלק ולפרוט
אני אחר כך אצטרף עוד שיעורים שמדברים

מהעניין

אוקיי נמשיך
במאמר סדר השגת

החוכמה ג סדרים יש בחוכמת האמת א' הוא
בחינת המקוריות שבה

החוכמה ועליה אין צורך לשום הזר אנושי כי
כול מתנת אלוקיים הי ממרומים בחלקה לא

התערב זר

זאת אומרת זה כמו מה שניתן מלמעלה כמו
שורש הנשמה של

האדם כמו ה הלידה הרוחנית

שלו הב הוא ההבנה
שבמקורות או שבמקורות האלו שהשיג

ממרומים בדומה לאדם שיש
לפניו או לפני עיניו עולם

ומלואו עם כ כל זה יש וצריך שקידה גדולה
להבין את העולם הזה ואף על פי שרואה הכל

בעיניו יש פתאים ויש חכמים וההבנה הזאת
היא נקראת חוכמת

האמת אשר אדם הראשון היה הראשון למקבלים
סדר של ידיעות מספיקות להבין ולהצליח לנצל

עד הקצה מכל מה שראה והציג
בעיניו וסדר ידיעות אלו אינם נמסרים זולת

מפה אל פה גם נוהג בהם סדר של התפתחות שכל
אחד אפשר להוסיף על חברו או חס ושלום

לנסיגה אחורנית מה שאיין כן בבחינה א'
כולם מקבלים בשווה מבלי הוספה ומבלי

מגרעת בדומה לאדם בהבנת המציאות שבעולם
הזה אשר בראייתה הכל שווים מה שאין כן

בהבנת יש מתפתחים והולכים דור דור ויש
נסוגים אחורנית

בסדר מסירת מכונה לפעמים מסירת שם המפורש
והיא נמסרת בתנאים רבים אומנם בעל פה ולא

בכתב אז זאת אומרת יש את השורש נשמה יש
כמו את העיבור הרוחני את

הלידה שזה בחינה א' קוראה לזה המקוריות
שבחכמה

אומר אין בזה עזר אנושי כי זה משהו מלמעלה
שנותנים

לאדם
אבל זה בחינה א' הב זה להבין את מה שאני

רואה ומשיג זה כמו נגיד נולדתי לעולם
הרוחני אבל אני צריך להבין לאבד לדעת את

החוקים את הקשרים את
המשמעות איך לנצל נכון את המציאות איך

לפעול אותה נכון כמו תינוק שהוא נולד
לעולם אוקיי נולד רואה את העולם אבל צריך

לדעת להשתמש בו לעבוד
איתו

אז החלק
הב זה להבין את מה

שהשגתי כמו אדם הביא משל כמו אדם שבעולם
הזה רואה את העולם אבל הוא

פטי או טיפש או שיש אדם חכם שרואה את
העולם הזה אבל יודע להשתמש בו

נכון וההבנה של המציאות היא נקראת חוכמת
האמת

אומר שהאדם הראשון היה הראשון שקיבל
ידיעות מספיקות להבין להצליח ולנצל עד

הקצה מכל מה שרב והשיג בעיניו אבל לא היה
לו

אייפון בסדר הבין מבחינה רוחנית זה הרבה
יותר טוב התקשר בלי טלפון התקשר

בתודעה אומר אבל שסדר ידיעות אלו אינם
נמסרים זולת מפה אל

פה כמו שאמרנו פה ל פה זה לא עניין של פה
אל פה באותו אולם או בשיחת זום או באותו

חדר
אלא

זה עניין של להעביר את הנפש את פנימיות של
הרב לתלמיד של

המורה

ללומד להעביר את המחשבות הרגשות ולא רק את
המילים

החיצוניות לכן זה נקרא פ אלפ כאילו שהם
באותו גובה קומה בהשוואת

הצורה מה שאין
כן אז כן בבחינה א' הוא אומר זה בא מלמעלה

בלי הבחנות בבחינה הב זה תלוי בהגיעה של
האדם בעבודה שלו בהתפתחות

שלו אומר כמו בעולם הזה שבראייה פחות או
יותר כולם שווים אבל בהבנה כל אחד מבין את

המציאות אחרת
לגמרי יש מתפתחים ויש הולכים

לאחור אומר סדר מסירתה מכונה לפעמים מסירת
שמע מפורש והיא נמסרת בתנאים רבים אומנם

בעל פה ולא בכתב למה כי זה לא משהו שאתה
יכול לכתוב זה כאילו אתה לא יכול באמת

לכתוב ספר על אהבה זה רק רמז זה רק
תרגילים אתה יכול לעשות את כל מה שכתוב

בספר ואשתך לא תאהב אותך למה כי זה לא
משהו טכני זה משהו נשמתי מעבר

לחומר לכן זה לא משהו שאתה באמת יכול
לכתוב

אותו זה מסר בעל פה דהיינו מנפש של

נפש גם מלשון פה אל
פה פה זה המקום של הזיווג

המלכות

כאילו משהו מעבר לחומר כי זה בעל פה זה לא
בחומר סדר הג הוא סדר שבכתב והוא עניין

חדש לגמרי כי מלבד שנמצא בהרחבה יתרה
להתפתחות החוכמה אשר כל אחד מוריש בסגולת

כל הרחבת השגותיו לדורות הבאים
אחריו הנה עוד נמצא בסגולה מפוארה

אשר העוסקים בה אף על פי שאינם מבינים עוד
מה שכתוב בה מזדחלים על

עדה ומורות העליונים מתקרבים
אליו ולסדר הזה יש ארבע שפות כמו שכתוב

לאיל ושפת הקבלה עולה על כולנה כנה ל הען
שם היטב ודיברנו על זה כשדיברנו על המאור

שבתורה ועל ד' הלשונות המשמשות לחוכמת

האמת אוקיי אז
אמר שיש ג סדרים בחוכמת האמת המקוריות ש

בחוכמה זה
א' ההבנה שבה

המקוריות והסדר שבכתב המקוריות זה כמו
שורש הנשמה כמו העיבור או הלידה

הרוחנית הב זה ההבנה של

המקורות כמו כמו סוג של יניקה
והתפתחות

וגדילה ולהבין את המציאות לאבד אותה לפרש
אותה

נכון שזה

בעצם הסברתי את זה בקורס קבלה למתחיל אולי
אני אחבר את הקטע בגרסת מתן תורה הוא

דווקא הרחיב בזה יותר קצת פירט יותר סליחה
אז שמה הסברתי גם

יותר באופן כללי הלידה הרוחנית זה משהו
מיוחד שאני ן מלמעלה לאדם אם הוא זוכה

פותחים לו את המציאות הרוחנית אם הוא זך
תאור התייגע עשה את התפילה פתאום פותחים

לו את זה זה נקרא הלידה המקוריות ש בחוכמה
כמו לידה

לרוחניות לכן הוא אומר גם פה אין צריך
לשום עזר אנושי כי אם נתנו לו מלמעלה נתנו

אם לא נתנו לא
נתנו אבל אחרי שנתנו לו את זה מלמעלה זה

לא מספיק הוא צריך להתייגע ולעבוד
ולהתפתח וללמוד וזה סדר הב סדר הג זה כבר

משהו חדש נוסף
מה אולי גם זה דומה לראש תוכ סוף

אגב כמו יבור ניקה
מוכין הסדר

הג זה עוד
דבר שהוא גם מוסיף מעצמו הרחבה על האלוקות

על החוכמה לא רק מה שהוא נולד וקיבל
מרבותיו אלא הוא מעצמו מחדש

ומוסיף אבל אומר יש פה גם עוד
עניין שבסדר

שבכתב יש עניין של אור
מקיף שזה מזכך ומעורר את

הנשמה

גם אם נגיד שזה כמו ראש תוכ סוף אז גם
הסוף הוא מתעורר מאור מקיף הוא מושך את

האורות הגדולים שיכולים לזכך אותו אזה קצת
דומה לעניין

הזה זאת אומרת אם אני קורא את הדברים
שהגדולים

השיגו וקורא את המושגים העליונים ואת
השמות הקדושים זה

מגרה את התודעה של האדם לרצות להשתוקק
ולהתחבר ולהתקרב לדברים

האלה וההארה הזאת מזככת את הכלי ויכולה
לקרב אותו אז זה דבר מיוחד שיש

ב סדר
שבכתב עוד אמרנו שהיו צדיקים

בעצם שהם כתבו את הסודות ואת החוכמה בצורה
שמי שלא ראוי לא יבין ומי שראוי יבין או

גם שמה שצריך לגלות יהיה מגולה ומה שלא
יהיה

מוסתר וגם הקבלה היא על פי הכלל הזה כמו
שאמרנו לכן יש פה סגולה גדולה באור מקיף

כי גם אם אתה לא מוכן או אתה לא ראוי
עדיין אבל אתה רוצה להיות ראוי אז האור

מקיף יכול לעורר אותך כי זה כתוב
בצורה

שהיא מגלה מה שצריך ומסתירה מה שלא צריך
אז יכול להיות לזכך אותך בצורה

נכונה אומר מביא פה בהערה למטה הקדמה
תלמוד ר הספירות באות

קנה יש לשאול אם כן למה זה חייבו המקובלים
לכל איש ללמוד חוכמת

הקבלה אמנם יש בזה דבר גדול וראוי לפרסמו
כי יש סגולה נפלאה לאן הרוך לעוסקים

בחוכמת הקבלה אף על פי שאינם מבינים מה
שלומדים אלא מתוך החשק והרצון החזק להבין

מה שלומדים מעוררים עלי
את האורות המקיפים את נשמתם אני כן אסתהר

ואסביר פה משהו מה שהוא כותב לא מבינים לא
הכוונה למי שמתעצל וגורס או עושה את זה

כדי לצאת ידי חובה ולגמור עם זה אלא לא
מבינים הכוונה שלא משיגים את זה באור

פנימי הבנה זה נקרא בן אור פנימי אבל הם
כן רוצים להשיג את זה וכן מנסים ומשתוקקים

להבין כל אחד לפי מדרגתו אז ממלא זה מעורר
את האור

קיף לכן לא הכוונה לגרוס טכנית חיצונית
כדי לעשות את ההספק וכמו שעושים בחיצוניות

התורה מספרים את הדפי גמרא כדי שיהיה לי
יותר שכר בעולם הבא לא הכוונה לזה אלא אני

לומד כדי להשיג את הדברים כדי להפנים אותם
כדי להתקל בהם אבל עם זאת אני לא מצליח

להשיג את זה באור פנימי לא מבין את זה לא
נכנס לי ללב אבל זה מעורר אור מקיף מיוחד

שיכול להוריד לי את זה ללב למה כי אני
מנסה אני מתייגע אני מייצר

תפילה פירוש כי כל אדם בישראל מובטח בסופו
שישיג כל ההשגות הנפלאות אשר חשב השם

יתברך במחשבת הבריאה לענות לכל נברא אמן
אלא מי שלא זכה בגלגול זה יזכה בגלגול ב

וכולי או גלגול 100 כמובן גם עד שיזכה
להשלים מחשבתו יתברך שחשב עליו כמו שכתוב

בזוהר כנדה
והנה כל עוד שלא זכה אדם לשלמותו נבחנים

לאותם האורות העתידיים להגיע אליו בבחינת
אורות מקיפים שמשמעותם היא שעומדים מוכנים

בעדו אלא שהמה מחכים לאדם
שיזכה או שיזכר בלשון אחרת שכתוב את כלי

הקבלה שלו ואז תלבשו האורות האלו בכלים
המוכשרים ולפיכך גם בשעה שחסרו לו הכללים

הנה בשעה שאדם עוסק בחוכמה הזאת וא מזכיר
את השמות של האורות והכלים שיש להם מבחינת

נשמתו שייכות
אליו הנה הם תכף מעירים עליו בשיעור מסוים

אלא שהם מעירים לו בלי התלבשות בפנימיות
נשמתו מטען שחסרים הכלים המוכשרים לקבלתם

כאמור דהיינו בבחינת אור פנימי הוא עדיין
לא מוכשר אומנם העיירה שמקבל פעם אחר פעם

בעת העסק מושכים עליו חן ממרומים משפיעים
בו שפע של קדושה וטהרה

שהם המקרבים את האדם מאוד שיגיע
לשלמותו לכן יש סגולה בזה שזה מגרה את ה

את התת מודע הרוחני של האדם כי כל הקבלה
כל הפנימיות זה המציאות הרוחנית שקיימת

באדם בנשמה של האדם רק זה מוסתר זה גנוז
זה רדום אז ידע שאדם עוסק בזה לומד את זה

הוא מעורר את התת מודה הרוחני שלו הוא
מעורר את הנשמה את הכלים הרוחניים בבחינת

אור מקיף ואז זה כל פעם מטפטף עליו עוד
קצת ועוד קצת ועוד קצת

עד שיזכה שיפתח

לו סדר מסירת
החוכמה הלימוד הלימוד ל משתוקק

אחריה קצת שונה פה הלשון מפרי חכם אבל
בסדר הנה הדרך היותר מוצלח הו לחפש אחר

חכם מקובל אמיתי ולצאת לו ככל אשר ישים
עליו עד שיזכה להבין החוכמה מדעתו דהיינו

הבחינה א" ואחר כך למסירת בעל פה שהיא
בחינה ב' ואחר כך להבנה שבכתב כי אז ירש

כל החוכמה ומכשירה בנקל מרבו וישאר לו כל
זמנו להוסיף הרחבה

ולהתפתחות זאת אומרת הדרך להשגת החוכמה
האלוקית המוצלחת היא לחפש

חכם ולקבל אותו כחכם זה לא דבר פשוט כי
כהחכם אומר לך דברים שהם נגד הרצון

לקבל זה משהו אחר כל עוד הוא אומר לך מה
שהרצון לקבל רוצה לשמוע כמו שבדרך כלל

עושים בחיצוניות אז אין

בעיה בכל מקרה זה הבחינה א הבחינה הב זה
למסירת בעל

פה והבחינה הג זה ההבנה
שבכתב כי רש כל

החוכמה מכשיריה בנקל מרבו וישאר לו כל
זמנו להוסיף הרחבה והתפתחות זאת אומרת לא

רק שהוא יורש מרבו את החוכמה אלא הוא גם
מוסיף עוד את הייחודיות שלו על החוכמה כמו

רבנים גדולים שיש להם תלמידים גדולים
שהתלמידים גם למדו מחוכמת רבם וגם מביאים

את התוספת המיוחדת שלהם את הפרט את הגוון
המיוחד שלהם להעיר יותר את

הכלל אומנם במציאות נמצא עוד דרך ב אשר
מרוב השתוקקות וביקוש הגדול שבאדם ייפתחו

עליו מראות השמיים וישיג בעצמו כל
המקוריות של בחינה

א' יש מצב שאדם יוולד פתאום לרוחניות גם
בלי

רב ואחר זה מחוייב אומנם לטרוח ולהתייעל
עד שמוצא רב חכם שיוכל להיקפה ולשמוע לו

ולקבל החוכמה בבחינת המסירה פ אל פ שהיא
בחינה הב ואחר כך לבחינה

ג ומתוך שנו נשמח לחכם מקובל מתחילתו באים
לו ההשגות בהגיעה גדולה תופסים זמן ארוך

ונשאר לו זמן מועט להתרחב בה או יערה
לפעמים שהשכל יבוא

אחר זמן לגמרי כמו שכתוב וימותו ולא
בחוכמה והם צט אחוזים

מ100 אשר נקראים אצלנו אילה ולא

נפק
ודומים כמו ה ים ועם הארצים שבעולם הזה

שרואים עולם רוך בעיניהם ואינם מבינים
אותו ולא כלום חוץ מ לחמם

שבפיהם זאת אומרת יש
מצב

שהאדם השיג רוחניות מצד
עצמו אבל אז הוא צריך לחפש רב כדי באמת

לגדול ולהתפתח בחוכמה כי זה
הסדר כמו שזה בעולם העליון

אבל אז זה לא פשוט לו להתכופף לרב או לקבל
רב שהנהיג אותו כי הוא מרגיש מאוד מאוד

גדול מצד עצמו מאוד מאוד חכם זה לא
פשוט וגם בגלל שהוא לא נסמך לחכם מקובל

מתחילת

דרכו אז באים לו השגות בהגיעה גדולה וגם
הוא יכול לגדול

עם הרבה טעויות שהוא יצטרך לנקות אותם וזה
לא

פשוט וא אומר 99% מהאלה

נופלים אומר שהם דומים לפתאים ועם
הארציים מהארץ שבעולם הזה שכאילו רואים את

העולם הרוחני אבל לא מבינים איך להתנהל בו
חוץ מלחמים שבפיהם דין מה שנוגע להם

לפרטיות אמנם גם בדרך הראשון לא כולם
מצליחים כי מרביתם אחר שזכו

להשגה זח דעתם עליהם מה זה הדרך הראשון
למצוא רב ולהתכופף עליו מהתחלה לקבל את

ההנהגה שלו ואינם יכולים להתכפר למשמעת
רבן כפי

הצורך כי אינם ראויים למסירת
החוכמה ואז מוכרח החכם להסתיר את גופי

החוכמה מהם וימותו ולא בחוכמה אילה ולא
נפקה וכל זה הוא כי במסירת החוכמה יש

שנאים גדולים ועצומים
הנובים

מסיבות
הכרחיות ועל כן מעט מעט אמה שמצליחים לסך

חן בעיני רבם עד שיימצאו אותם כדאים לדבר
הזה כן אז דמה גם לייבור יניקה ומוחין כל

הא ב

ג א אומר שהסדר
המוצלח זה אדם שמחפש אמת מחפש דרך מחפש

רוחניות למצוא רו ללכת
אחריו ואז לגדול בצורה

נכונה אבל יש מצב
ש האדם הגיע לדברים גדולים מצד עצמו

והתפתח רוחנית לבד
אבל אז הוא גם צריך למצוא רו כי זה הסדר

וזאת הדרך אבל אז קשה לו כי גם לא יהיה לו
פשוט למצוא רב כי הוא מרגיש את עצמו מאוד

גדול ומאוד

חכם וגם לא היה לו פשוט להתבטל או לקבל
מישהו

מעליו אחרי שהוא גדל מצד עצמו כל כך

לבד ועד שהוא השתלם בדבר הזה הוא בינתיים
לא מספיק להתפתח

בחוכמה אז זה לא פשוט אבל אומר גם בדרך
הא' שהיה לו רב מההתחלה זה גם לא פשוט כי

מרביתם זה כתוב אל נכנסים לחדר ואחד יוצא
ל הוראה כי הרוב אחרי שמגיעים לאזה השגה

כבר קשה להם לקבל את הרב בתור הגדול כי הם
יודעים מצד עצמם עכשיו יותר ממנו או ככה

מרגישים או מי אמר שהוא
צודק אל לא מדובר פה גם רק על ידע חיצוני

אלא זה עניין של
העברת הרוחניות כמו ש משה רבנו נתן מאודו

ליהושע קרא לזה גם לפני זה מסירת שם

המפורש מה השם המפורש של הקדוש ברוך הוא
שהוא טוב ומטיב לא פשוט למסור את הדבר הזה

כי קשה להכיר את הבורא דרך אחוריו אבל בכל

אופן באמת לזה האדם נברא להשיג את האלוקות
מה יש לו עוד בחיים להתעסק

בצעצועים אבל זה לא
פשוט לכן מעטים הם מה שמצליחים לנסע חן

בין הרבה אבל באמת זה לא פשוט למצוא רב
אמיתי רב נכון רב טהור עוד יותר קשה

להתבטל אליו צריך להתפלל שהקדוש ברוך הוא
יכוון אותנו יעזור לנו יסייע לנו

צריך להצמד לספרים וסופרים אבל זה לא
מספיק בע לסלא אומר שצריך רב בחייו נכון

שאדם
שהוא גבוה ברוחניות והתפתח הוא יכול להפיק

הרבה מהספרים כי הוא לא קורא רק את הספר
אלא משיג את מה שמעבר לספר הוא יכול להיות

בבחינת פה אל פה בהפרשי דורות
למה כי הוא במדרגת המחבר אז גם אם הוא

לומד את דברי החכם בספר על פי ג התנאים
האלה שהוא באל הדברים עם הענוה והתבטלות

והוא שם את כל ההבנות שלו בצד ומקבל את
ההבנה של הצדיק והחכם וגם מתוך ההבנה של

הצדיק והחכם הוא יכול
להתפתח אז אפשר להגיע גם לדברים גבוהים

אבל זה לא במקום רב חי כי בדרך כלל האדם
בורח כי הוא לא רוצה רב חי כי

לרב מת אין דורשין הוא כאילו יכול לפרש
אותו איך שהוא רוצה לכן אומר

99% הם נופלים ובאמת רואים הרבה אנשים
שאיין להם רעב או לא קיבלו איזה דרך

הרוחניות שלהם מאוד מאוד עקומה
מעורבבת

מבולבלת זה לא פשוט אבל גם לא פשוט להישאר
א תחת

רב כי אז האדם צריך לוותר על דעתו ולפעול
לדעת

רבו צריך להתפלל שהקדוש ברוך הוא יכוון
אותנו יעזור לנו

ונזכה להיות ראויים אומרים
שה תלמיד מוכן המורה

מגיע אבל הבורא פה מדובר על מדרגות גבוהות
גם מה שהוא אומר

פה אבל כן צריך לשאוף לזה לא צריך צריכים
לשוף לזה לזה נבראנו זאת אומרת לשם צריך

להגיע שאלה

מתי שני אזכה אז אני אסכם את

השיעור אז בהתחלה שרתת הסברנו קצת על
ההבדל בין ה מטריקס לעולם

הרוחני עוד אמרנו היתרון של בעל הסולם על
פירושים קודמים שהוא גם ביאר מצד קודם

ונמשך וגם ענף ושורש את
החוכמה זה דבר מיוחד שלא היה לפני זה

מטורף מה שהוא עשה האריזל הכין שורשים לזה
אבל גם הכתבים לא היו מסודרים ו נגנזו וגם

הם היו בשפה שרק צדיקים עצומים כמו רבי
חיים ויטל יכלו להבין לא פשוט בכלל בעל

הסולם ממש קיבל רשות מהשמיים ממש המציא
כאילו המציא לא באמת המציא אני קורא לזה

אמציא כי זה כמו יש מעין שפה מיוחדת שמגשר
ועוזרת להתחבר לקבלה משהו מיוחד מאן כמוהו

תורת משיח
ממש עוד אמרנו שאפשר

לעזר לפרש
עניינים בחוכמת

הקבלה מחוכמות חיצוניות אבל זה לא יהיה
פירוש אמיתי כי זה לא מברר את חוכמת הקבלה

גופה לכן אין לעשות ככה מה כן אפשר
אחרי שאדם השיג טוב טוב את חוכמת

הקבלה בעצמה
בסדרה אז הוא יכול להעזר באמת כנקודת

גירוי כנקודת הגש בכל החוכמות כי הוא עושה
את זה מתוך הכלל מתוך ה מציאות הרוחנית

ולא הפוך כמו המשל שאני לא מסתכל עם
משקפיים של חלקיק על גל כי אני לא אבין את

הגל אבל אם הבנתי את הגל טוב ויש לי את כל
הגל ואני מכיר את הכל משיג את הכל אני

יכול להציץ על החלקיק חלקיק ולהבין ממנו
דברים אבל זה רק אחרי שאני משיג טוב את

הגל ככה בקבלה והוא עוד אומר שלא צריך
להביא עדות מהחכמים החיצוניות על חוכמת

הקבלה כי בטרם הבנת מה הקבלה אומרת באמת
אין לך מה להביא

עדים על הטענה שלך על הקבלה כמו
שאמר איך קרה

לזה
צריך להבין את טענת הבעל דבר בטרם מביאים

מדים על הטענה עוד אמר שההשגחה הכינה
חמישה

חושים לחכמות חיצוניות אבל החוכמה הרוחנית
אתה צריך חושים רוחניים לכן זה לא יזר לך

ההיקש
הגשמי אז מה עליך לעשות להתייגע בחוכמת

האמת לקיים תורה ומצוות לעבוד ואז תזכה
לבחינת המקוריות להיוולד למציאות

הרוחנית ואז
תתחיל להבין את חוכמת האמת ואז גם תצטרך

ללמוד להתייגע להתפתח בה ללכת אחרי רבותיך
אחר

הפך ואז באמת תוכל גם להסתייע
ואפילו כמו שהסברנו בסוד הייחוד ממלא

החוכמה אלוקית מחברת מאחדת ופרת את
הכל אבל זה יהיה דבר צדדי כ כי זה רק ענף

הדבר האמיתי זה בעולם הרוחני דווקא שתשיג
את האלוקות לאלא שתבין דברים מהגשמיות

לרוחניות זה רק סימן אלא שתתעשר במציאות
הרוחנית עצמה אלוקית זה הדבר המעניין באמת

לעסוק בתודעה האלוקית זה העסק המעניין לא
שתבין מהמטריקס רמזים על הרוחני זה נחמד

אז זה הדבר הצדדי תבין את הרוחניות עצמה
זה הדבר

הגדול עוד

אמרנו ש זאת אומרת אין לפרש את חוכמת
הקבלה לפי חוכמות חיצוניות זה ביטול זמן

רק לאחר שאתה מבין את חוכמת הקבלה באמת אז
תאכל וזה אמר שזה היה הטעות של הרב שמטוב

שזה אחד ממפרשי המורה
נבוכים גם היה איזה פירוש של ספר

היצירה על פי חוכמת הפילוסופיה ששוב זה
מבזה מגביל

ומהוות כי אי אפשר לפרס על פי הפילוסופיה
את

הקבלה אתה לא יכול עם חד ממד לראות תמונה
תלת מימדית אי

אפשר אתה יכול להסתייע כקש אבל לא לפרש את
עצם

החוכמה לכן הוא אומר שזה ביטול
זמן אבל הוא אומר עם זאת אחרי שתבין את

חוכמת האמת עצמה תוכל להסתייע בעניין
ההיקש זה

בסדר כי ממילא כל החוכמות נכללים בחוכמת
הקבלה ועל פי חותמה נחתמו כמו שהסברנו

בשיעור על סוד
האיחוד אבל זה משהו אחר זה מהעליון אני

מסתכל על התחתון ולא מהתחתון על העליון זה
הסברנו בקורס קבל למתחיל אני אצטרף אחר כך

גם את הקטע הזה לקורס
הזה רציתי לחבר את זה לקורס אחד של 12

שעות אבל זה יצא יותר ארוך אז בינתיים
היוטיוב מגביל אותנו אולי בעתיד יתנו

להעלות שיעור יותר ארוך מ-12 אבל זה גם
הרבה פעם היה מותר רק 10 דקות אז לא הייתי

מעלה שיעורים שלי של רבנים אחרים אז הייתי
מעלה 20 חלקים כאילו של 10

דקות זה היה לפני הרבה זמן אחר כך הם נתנו
יותר בסדר לאט לאט העולם

התפתח עוד אמר
שיש את המקוריות שבחכמה ההבנה ש במקוריות

והסדר שבכתב המקוריות זה כמו לידה
לרוחניות על ידי מציאת חן בעיני האלוקים

שהוא פותח לך את התודה

הרוחנית ויש גם שתבין את מה שהפתח לך תדע
את החוקים תדע איך לפרש אותם תדע איך לנצל

אותם תדע את כל הכללים זה ההבנה שבמקורות
ויש את הסדר שבכתב שאתה גם

יכול מאחרים
שכתבו לקבל מהמהם כלים ותובנות ולהשתכלל

ויותר מזה לכתוב אפילו
בעצמך ועוד עניין בסדר שבכתב שגם מי שלא

בעל השגה זה יכול לעורר בורר מקיף שזה דבר

מיוחד למה אבל הסדר הזה הוא רק על ה תורה
שבכתב כאילו על הסדר שבכתב ולא על הא' והב

שזה ההבנה ש
במקוריות והמקוריות

עצמה כי המקוריות זה משהו שבא מלמעלה זה
לא תלוי

בך וההבנה ש
במקוריות זה תלוי בך אבל אתה צריך שיפתחו

לך את המקוריות אבל הסדר שבכתב ממ
למעלה גם אם אין לך את שני אלה יש בזה

סגולה לכן יש בו

יתרון וגם אנחנו רואים בחוכמה שאור מקיף
יכול להאיר לכלים

הרחוקים אז זה דומה לעניין הזה צריך

להגיד אמרנו שיש סדר למסירת החוכמה
האלוקית

הסדר הנכון למצואו להיקפה אליו וללמוד
ממנו ולהתפתח דורקו סדר הב זה שאדם תפתח

מצד עצמו בזכות ההשתוקקות הגדולה או סוג
השורש נשמה שלו פתחו לו את זה גם בלי רב

אבל אז הוא צריך למצוא רב להתייגע
להתכופף אליו כי זה הסדר העבודה אני לא

יכול לעבוד בתוך
עצמי וזה לא פשוט רוב אלה

נופלים סדר הג סליחה העוד אופן הוא
אמר שגם בדרך הראשון לא כולם מצליחים כי

קשה להם להתבטל אחרי שהם הגיעו להשגה מצד
עצמם בסדר אבל אם לא בגלגול זה בגלגול הבא

בתיקון הבא אנחנו צריכים לעשות את
ההשתדלות

ולהתפלל לשוב שהאדם זכה לרב נכון להדרכה
נכונה כיוון

נכון ודווקא מי שכן משיג מצד
עצמו הרבה הרבה יותר קשה לו למצוא רב

ולהתבטל

לרב אבל
דווקא אדם שמשיג הרבה מצד

עצמו הוא יירצה למצוא רב או ישתדל למצוא
רב ללכת אחריו כי הוא מבין שזה סדר העבודה

הרוחנית שאני חייב לצאת
מעצמי אז דווקא מי שבאמת מבין הרבה כן

אעשה מאמץ למצוא רב ראוי ללכת אחריו אז זה
לא

פשוט רבים חללים נפלו והפילו

בזה אבל המינימום הייתי אומר
שנצמד לבעל הסולם ובנו ונתחיל מזה ואם

נהייה רועים ומספיק אמיתיים
מלמעלה יקרבו אותנו לרב המתאים לנו והנכון

לנו אבל יש בזה גם הרבה קליפות והסתרה א
זה מלמעלה בכוונה כחלק מסדר

התיקון לכן צריך הרבה תפילה יגיעה ורצון
לאמת ולא להסתמך על הטבע כי זה לא עובד

ככה הקדוש ברוך הוא רוצה יגיעה למעלה מכוח
אנושי אוקיי ברוך השם זכינו ללמוד את קורס

כבלה למתקדם אומנם זה כול ה מאמר אבל זה
מאמר

חשוב
ומיוחד מעבר לזה צריך ללמוד את ההקדמות של

הסולם חלקם
לימדנו ואת התלמוד 10 הספירות בתלמוד 10

הספירות לא לימדתי כומרת יש לי הרבה
שיעורים אבל יותר כחומרי עזר לא לימדתי את

ה לא בהקלטות לפחות שהם כאילו ביוטיוב
אלא יותר באופן אחר ב באופן של שיעורים של

חברותות אבל לא לימדתי את זה
בהקלטה אלא רק את החומרי

עזר ובעזרת השם אני גם ימשיך לעשות את זה
בקרוב על עוד חלקים וגם בשפת הענפים וגם

במושגים את התלמוד 10 הספירות
עצמו

כלימוד על סדר התלמוד 10
הספירות אני כרגע לא מלמד ברמה של הקלטה

לבחוץ בעתיד אני אעשה את

זה יש לי את הסיבות
שלי

א כי גם יש הרבה שיעורים שכבר קיימים ברשת
של הרבנים אחרים שהפצת ובניתי להם אתר

וקדמת
אותם אז יש מספיק חומר אני

כזה עושה שיעורים איפה
שחסר בעתיד שהעולם הצטרך את הגוון שלי

בתלמוד ר
ספירות וגם שאני אתפתה לכך

מספיק אז אני אלמד את זה בצורה כזאת
בינתיים אני מלמד רק בבחינת מקיף בעזרת

השם שגם אני אלמד יותר
בעצמי

אוקיי א תודה
רבה בעזרת השם נעשה

ונצליח אני אשמח אם נהניתם מהשיעור
תרמתם תלחצו על כפתור התודה לתמוך ולסייע

בהפצת השיעור פרסומו ברשת אם תוכלו להצטרף
לחברי מועדון באופן חודשי ניתן לביטול בכל

עט החל מ10 שקים לערוץ היוטיוב זה יעזור
מאוד עדיף לפחות בש

כסף סייע לפרסום והפצת התכנים
ברשת לזיכוי הרבים תודה רבה ושנזכה

לדבקות אלוקית להשגת אלוקות לשם שמיים וש
המאור שבתורה יחזיר נו

למותב הקורס היה גם ל השבת החטופים הביתה
מהשבעה באוקטובר אגב בעל הסולם נפטר בשב

באוקטובר בר לפי הלועזי אבל בסדר לא לעשות
מזה

תורה בעברי הוא נפטר ביום

הכיפורים והשיעור לרפואת
הפצועים ולעילוי נשמת הנרצחים וש אכפת לנו

מהם באהבת ישראל אמיתית לשם
שמיים השיעור גם לרפואת צבתי מידה בת

סליחה לעילוי נשמת צבתי מידה בת חנה
ולרפואת ט אהרון בן מזל יש לי איזה כאב

עצבי מורכב
בפה מאוד כואב אגב אז אתם מוזמנים לכוון

לרפואת עם זאת כל התפילות האלה והרפואה
האלה זה יותר נועד לדבר הרוחני ולא רק

לדבר
הגשמי אבל אם אנשים היו יודעים את זה יכול

להיות שהם כמעט לא היו
מתפללים אבל אנחנו בקורס קבלה למתקדם אז

אני יכול להגיד את זה זאת אומרת הרבה
מהתפילה 90% ממנה

זה כדי שיהיה אכפת לי מהשני וזה ההישג
הגדול ו 10% זה כדי שגם הבורא ירפא אותו

גשמית ממש אבל גם אם הוא לא ריפא אותו
גשמית ממש או לא קרה מה שרציתי התפילה

עשתה את שלה בצורה מאוד טובה למה כי הא
נועדה ליצור נקודת קשר שהי אכפת לי מהשני

שאני אחשוב עליו שאני אפנה לאבא שבשמיים
לכבודו ועצם זה שעשיתי את זה זה הדבר

הגדול באמת עם זאת אנחנו כמובן בדברים
כאלה קשים

וקיצוניים רוצים שגם יהיה הדבר חיצוני כי
זה הכרח של ההכרח שם יחזרו הביתה לשלום

ובהקדם

אבל לא רק לכוון לזה כי אז נפסיד וגם
התפילה תשפיע הרבה יר פחות

אלא לבוא עם נפש
שלמה עם כל הרובדים שצריך

שנזכה לאהבת ישראל טהורה לשם שמיים וזה לא
דבר פשוט בכלל שאהבת ישראל היא בא למלות

הרצון לקבל את העולם הבא זה יש
בשפע שזה לשם שמיים זה קשה בכל מקרה הקורס

הזה
כולו

מוקדש ו זה
צויין למעלה בכל

השיעורים להשבת החוטפים הביתה ולרפואת
הפצועים ולעילוי נשמת הנרצחים שמקום דמם

ולשמירה על חיילי צהל ושמירה על עם ישראל
בעזרת השם ואין יותר דבר גדול מחוכמת האמת

לדבר אומרים המקובלים אומר הזוהר שכל אין
פורנות בעל העולם אלא בשביל ישראל ובפרט

שלא עוסקים בחוכמת האמת
והפנימיות בעזרת השם שיתקיים בנו הכתוב א

בזכות ספר הזוהר
יצאו מהגלות

ברחמים מה שאומר רשבי בזוהר פרשת
נסע אמן ואמן תודה

רבא בעזרת השם נעשה ונצליח נעשה כלים
דהשפעה ונצליח לזכות לאור האמונה אמן

ואמן תם ונשלם שבח לבורא עולם