יסודות בלימוד פנימיות – בלק

קבלה – חכמת הקבלה #קבלה #חכמת #הקבלה #חסידות | 📌 הירשמו לערוץ בקליק והפעילו את הפעמון 🔔 לקבלת עדכונים | שיעורים | ושידורים חיים | הצטרפו לטלגרם לעדכונים נבחרים ותוכן יחודי: http://telkb.net | אתר הבית: https://kabbalah.pw | פייסבוק: https://bit.ly/3JVlHvk
הצטרפו כחברי מועדון לתמוך בהפצת התכנים וקבלת הטבות:
https://bit.ly/3MH1YE2

לכל הערוצים:
https://linktr.ee/kab10

 


כתוביות קבלה

שלום וברכה יסודות בלימוד פנימיות התורה
פרשת בלק פרשה חביבה

עליי מן מנעולה ומפתח בעבודת
השם כאשר ה אדם יורד לשפלות כל אחד ברמתו

הוא

ובמקומו בית רשעים בתוכו מעוררים בו קו
שמאל

מצב הרשע מבטא את הרצון לקבל טומאה במלא
וזה על ידי יניקה מעזה ועזאל עררי החושך

מעצם הרצון
לקבל כאשר מתעוררים רצונות אלו באדם צריכו

סיוע
מהתורה כאן באה ללמדנו התורה דרך פעולה זו

של הקדושה הנקראת בחינת מנעולה שה אחד
הכלים של קו אמצעי להילחם בקו השמ

של מנעול ה פירושה התעוררות הרצון לקבל
בכל אוזו

ותוקפו בכל גדלותו אך מכיוון שמי שנמצא
בקדושה יודע שאין לקבל את הנרצה בדרך

טומאה חייב לקבל רק על ידי עירוב עם ימין
על ידי קו אמצעי על כן מחליט לא לקבל כלום

עד כדי שכאשר מתעוררת המעולה
נועלת היא את צינורות

השפע מכריחה בכך את האדם בכך שנותר בחוסר
קול לחפש בגדר

המותר מדובר כמובן על אדם שפוי אדם הרוצה
לעמוד במסגרת בה הוא נמצא היודע שיש

מסגרות שאסור לפרוץ היות והן נוגעות
לאושיות קיומו בתוך המסגרת המדוברת אני

אקרא ואני לאחר מכן יסביר את הכל איפש
הרבה לדבר מפה אבל

נקרא המסגרת המדוברת של אדם המחפש דרך אמת
היא

הקדושה כך שאם מתעורר באדם רצון גדול לקבל
הערה אך ודאי ללא שקבלת האור לא תהיה

בקדושה סתלק אדם זה מקיום
הרצון אף אם יש בו הערה גדולה עצם העמדת

השאלה מראה את הרצון במלא עוצמתו היא זו ה
מבטלת את קיומו ככה לאדם לבדוק את רצונו

לקחת אותו לנקודה הקיצונית ביותר ואז
לראות אם אפשרי הו

לקיום אם לא חייב הוא לחפש דרך של
התפשרות דוגמה ילד שרוצה להיות עצמאי אבא

מעמיד אותו במצב של מנעולה דינו הוא אומר
לו תהיה עצמאי לגמרי תדאג למזונותיה תדאג

למגורי תדאג להשכלת וכולי במצב זה ילד
רואה שעצמות אינה יכולה להיות מושגת באופן

טוטלי על כן חייבו להתפשר שהעצמות תהיה רק
בדרך האפשר לפי כללים המאפשרים את קיום

העצמאות כללים אלו חיייבים להיות בלתי
תלויים ומחייבים גם כשלא נוח כאן נבחנת

נקודת האמת של

האדם אז נסכם מה שנאמר פה ונמשיך לקרוא
כשאדם יורד לש

ל כל אחד ברמה שלו במקומות דיין הוא יורד
למקום נמוך לוביות גדולה לירידה קשה

להסתלקות האור בית הרשעים בתוכו שזה עזה
ועזאל שזה בית כוחות שמייצגים את את

ההשתוקקות או את התעוררות ההשתוקקות של
צמצום

א' דיין

זה
סוגי תפיסה של צמצום

א' בשונה ממתת נגיד שזה דרך לקבל את הור
בצמצום ב והם באים פה מצד

הטומאה הררי החושך זה מקום של ערעור של
הפרטיות כל

אחד לפי
דרגתו גם

בצעצועים ובבעלי השגה או אנשים ש עבודה
רוחנית ברצונות גדולים

יותר כשמתעוררים הרצונות האלה צריך סיוע

מהתורה הזכיר כאן הרב את בחינת
המנעול שזה הכלים להילחם בקו שמאל אגב אם

האדם לא בוחר במנעול זה טיפל עליו מלמעלה
אבל זה יה דרך ייסורים ההתקדמות יותר

איטית
והתיקון הרבה יותר שטחי אבל זה גם שומר על

האדם יש מאמר שנקרא פנינה חוכמה כבלה
מעשיית הרחבתי על העניין של בלק ובלעם עזה

ועזאל יותר אני לא אכנס לזה כאן כי זה לא
המסגרת לשיעור כי אני יותר נצמד לכתוב מי

שרוצה יוכל להשלים את המאמר הזה נמצא באתר
הקבלה

למתחיל אז אומר שמנעו זה אומר התעוררות
הרצון לקבל בכל אוזו ותוקפו בכל גדלותו

זה מתגלה לאדם השתוקקות עצומה מאוד מאוד
כל אחד יכול להיות בצעצוע כזה בדבר גשמי

כזה או
אחר בזוגיות בדברים רוחניים יכול להתלבש

בכל מיני דברים אבל עצם הדבר זה השתוקקות
מאוד מאוד גדולה עיקר הכוונה באמת על

מדרגות רוחניות אבל זה מתבטא גם
כסימן וענף בכל מיני דברים

בחיים אומר שהמסגרת של האדם המחפש אמת דרך
הקדושה זאת אומרת שאם אני מעורר השתוקקות

זה בתוך הברית מילה זה בתוך
הקדושה או במקום הרשות ולא במקום הטמה

הגמורה
אביא דוגמה אם ילד שרוצה להיות עצמאי אבא

מעמיד אותו אוקיי תהיה עצמאי אבל על

הכל ואז ממילא אין לילד ברירה אלא להתפשר
להיות עצמאי בתוך המסגרת

המותרת מה נותן לאדם את האפשרות להתפשר
בחינת

מפתח מפתחה נותנת את השילוב בין הרצון של
האדם ובין חיוב

המסגרת הוא נותן את הזיווג
של קו אמצעי ראוי לציין שקו אמצעי אן זה

אומר שהוא ישים קצת מכל אחד אם אחד רוצה
לנשוא ללוד והשני לירושלים לנסוע לבני ברק

לא נותן
פתרון אם אדם רוצה לאכול מתוק והשני רוצה

לאכול מלוח אוכל המעורב ממלוח ומתוק לא
יספק אף אחד מהם זאת אומרת

בקצרה שזה לא
עניין א חומרי אלא עניין

צורני זאת אומרת מפתחה זה לא ערבוב של
חומרים אלא זה עניין של צורה משותפת

ייתכן שה ערבוב חומרים יהווה סביבה לבוא
לצורה המשותפת כמו שעושים הרבה

בזוגיות אבל זה לא המפתח עצמה המפתח עצמה
זה

הצורה המשותפת

שמגלים התכונה הממזגת א זה גם דבר
עמוק אם כך מה הוא קו אמצעי קו אמצעי הנו

ישות המשותפת לשניהם הנובעת ממקור שלישי
המאחדת את השניים

לאחד מצב זה אחד ועוד אחד הם אחד יותר
גדול היות ואף אחת מהיחידות הפרטיות לא

יכולה להתקיים לבד שות המשותפת במצב
זה בדרך כלל לא תוכל להכיל את כל הרצונות

של כל אחת ישויות הפרטיות על כן דרוש פה
ויטור לצורך

זה היינו צריכים את בחינת המעולה שתגרום
לוויתור כך כאשר האדם מגיע לשפלות דיינו

למקום
נמוך מלשון שפל שהמים שפלים שפל גאות ושפל

דהיינו שרואה שכינתא
באפרה רואה שהת

רובצת שהרצון של הקדושה שלו שהאמת שבתוכו
יש לה טעם וחשיבות של עפר וכך זה מתגלה

כשבאים לדרך
האמת או מצד ייסורים קשים בחיצוניות שנמאס

מתי שהוא לאדם מהתורה כי פתאום מעיר לו
תענוג גשמי ואז ממילא הכל

בעפר אבל אדם שעובד בדרך רו
גם בגשמיות הוא מרגיש טעם של עפר או עפר

עם קצת
סוכר אז מתעורר האדם להקים את חשיבות האמת

שבתוכו כדי עוררה לקדושה זוהי המנעול
הגורמת למפתח זוהי הקליפה השומרת על הפרי

עד הרגע שעל הפרי לבוא לשימוש לבחינת קו
אמצעי המנעול ה יכולה לסגור את השערים

לצמצם יש בזה דבר טוב כמו שכתוב מי מביאים
בשם בעל הס הרבש מביא את זה ומת מלך מצרים

דינו הנו המיט להם את החיות בלא לשמ עכשיו
אין להם בריירה אלא ללכת הופה ללכת

ללש אז כמו מיימן
וחמצן שהשיתוף ביניהם מייצר מים כל

החומרים גם עובדים

ככה
א דבר

חדש שמכיל את התכונות של שניהם אבל השילוב
הזה מייצר דבר חדש לגמרי כמו ילד שהוא לא

אבא והוא לא הבן והוא לא לגמרי מיקס שלהם
הוא דבר חדש הוא כן מכיל את שניהם אבל יש

לו גם אם זה ייחודיות

מיוחדת זאת אומרת העירוב
הזה מגלה משהו חדש

במיוחד גם אם אני רואה כאילו את התכונות
של האבא והאמא ב בבן אבל הוא עדיין לא

מיקס הוא משהו מעבר הוא משהו חדש שנוצר

מהמיקסר נקרא חולם שורוק חיריק
גם האם הערה זו צריכה לבוא מלמעלה או

שעלינו להור רה אנו שומעים סביבנו את
הטענה של החילונים באומרם על אלו שחזרו

בתשובה הם היו במשבר בדיכאון לכן מצאו
מפלט בדרך הדעת כפי שבכל שקר יש שמת כי

אחרת לא ההלו קיום כך גם בדברים אלו לכן
אדם כדי לחזור בתשובה צריך להיות במשבר אך

המשבר הוא בכך שרואה הוא שכל חייו באופן
נעולם הנוכחי בדרך

החילוניות בדרך של חיצוניות התורה בדרך של
זרות לאמת הם חסרי ערך ביחס לאמת רואה הוא

שעדיף לחפש את הוודאי גם אם לא בטוח שהוא
אפשרי

להשגה מאשר להישאר במקום שבאופן ודאי לא
תושג בו

אמת אותם שחושבים שהכל טוב אצלם ודאי שלא
יכולים לחזור בתשובה [ __ ] מלאה אינה יכולה

להתמלא עוד ובאמת הקליפה הגשמית היא מאוד
מסוכנת בדבר הזה אבל זה תפקידה שכאילו גם

אם האדם מגיע
לתובנה שהוא לא ימצא את האמת בגשמיות עם

זאת הוא נשאר שמה הוא מתייאש הוא אין לו
כח לחפש להתייגע

ובר עדיף מכלום נראה נטפליקס
יאללה וצריך לשבור את הקליפה הזאת אבל יש

משהו שנקרא
מנעולה אם לא נדבר על מנעולה מצד העבודה

והפנימיות אלא מצד ה
כוחות שאם

בבחינת שנה שכאילו אם האדם לא בוחר בזז
מלמעלה מכריחים אותו כדי להחזיר אותו

למותב אז זה
אומר שהאור ממילא מסתלק מהגשמיות

וזה לא אומר שהאדם פשוט רגל ויאבד את הכסף
אם כי זה יכול להתבטא בזה אבל יכול להיות

שיהיה לו עדיין הרבה כסף אבל לא יהיה לו
כיסופים פנימיים והוא יהיה רק לגמרי או

שזה לא מחייב שהוא יתגרש ייתכן שכן או
שהוא ישאר עם אשתו הוא פשוט לא יאהב אותה

יותר לא יתרגש ממנה
או זה לא אומר שהוא יהיה חילוני יכול

להיות שהוא קיים תור המצוות אבל הוא לא
ירגיש שמה

כלום לכן כאילו מלמעלה יפילו עליו את ה
מנעולה כדי שזה יכריח אותו להתפתח ולהגיע

לאמצע ולתקן אבל הדבר המשובח זה שהוא בוחר
במנעול ואז זה התקדמות רוחנית טובה

איכותית
א זה נקרא דרך תורה

או אפילו הא מלמעלה בא אליו המנעו לה אבל
לא התנגד לה הוא התמזג איתה מצויין גם דבר

גדול זה כמו לקחת את הלא לשמע ולהפוך אותו
לל

שמה אומר הכתוב בעייתה אחישנה זכו אחישנה
לא זכו בעייתה כמו שאומרים על דרך הבדיחות

או אני אומר
בעיתה דיינו יש מלכות ויש מלכות הארץ יש

את מה שחייב שיקרה שזה מלכות שמיים ויש את
מה שנתון לבחירת האדם אם אדם ילך בדרך

האמת בדרך שלו בחרת בחיים יוכל לעורר
בתוכו את המעולה ובעקבותיה את המפתח לא

צריך הוא לחכות שרגלו דהיינו הרגליו ילחצו
לקיר ולא יוכלו ללכת

קדימה כל יסודותיו יקרסו תחתיו כתו של
בלעם על האדם בזמן עליה לעורר את

חסרונותיו מתוך הכוח בהוא מצו יוכלו למלא
חסונות אלו אלו בי הדרכים שמציב לנו הקדוש

ברוך הוא דרך אהבה ודרך ייסורים כל אחד
שעיניו בראשו ולא סותם את עיניו מדרך האמת

בעזרת השם יצליח שהרי מובטחת לנו הצלחה זו
מבורא עולם יפה אוקיי כאן נגמר

היסוד יש פה את
ה שאלות שהם לא חלק מהיסודות אבל מובעים

בהם יסודות חשובים אבל אני כרגע
מלמד כדי להשלים את מה שלא הספקתי ללמד

יותר סגירת מעגל אז אני לא מעריך יותר

מדי אם כלפי הספר אני אמור דהיינו לפי
הלוז אני אמור לקרוא רק את

היסודות
א בוא

נראה מה שאמרתי אבל אפשר לרות בספר כמובן

או אני קורא את המאמר פניני החוכמה אוקיי
כאן אנחנו

נעצור נסכם יש מנעולה ומפתח
מנעולה זה לנעול את

החוכמה ו מטחה זה לגלות את החוכמה איפ
שמותר בדרך הקו האמצעי זה דומה גם למה

שלמדנו בפרשה הקודמת על חוק

משפט
המעולה לא מספיק כדי

לנצח את הקו

שמאל אלא רק המפתח יכול לנצח את הקו
שמאל לכן רק

המנעול שזה דומה לבחינת

הימיין עוד אפשר להילחם

בזה יצר הרע עוד
מנסה אבל

המפתח שזה קו אמצע שם אין אחיזה ליצר
הרע לכן לא מספיק המנעול אלא צריך להגיע

לקו האמצעי לעתים בקושי את המנעול יש לנו
נכון מצב בקנטים או בשפל כמו שאמר צריך

לעשות

עבודה אמרנו שקו אמצעי זה הדבר
משותף מה משותף בין הפרטים המטרה שלהם

ה דבר
שמעליהם למשל בין איש לאישה מה מה מעליהם

הנישואין הרצון שלהם להתחבר לבורא זה מעל
התורה זה מעל הדברים התאווה האישית שלהם

אז הרבה פעמים שהם לא יכולים להכריע לפי
עצמם הם הולכים לכלל לתורה לפנימיות

לנשמה שהי המאחדת ביניהם מעל המקרים מעל
הטבעים ואז הם

מצליחים יש דרך תורה ודרך ייסורים דרך
תורה זה לבחור במנ עולה ולהגיע למפתח על

ידי עבודה פנימית דרך יסורים כל האספקטים
והרבדים שבה זה שמלמעלה נכפה לי המנ עולה

כי אני לא בחרתי בו ואז מסתלקים לי האורות
אבל בדרך כלל זה מביל ליותר שפל ויותר

נפילה ויותר ארס
אבל גם בדרך

ייסורים היא גם מתקנת זאת אומרת היא חלק
מהתיקון כי היא תכריח את

האדם לבחור במנעול בסוף ולהגיע
למפתח קמה זה יכול להיות מאוד איטי כדי לא

להפריע
לבחירה שזה הדרך של טבע העולם לכן יש דרך

תורה ודרך ייסורים רכבנו בזה בקליפ שאמרנו
מה היא דעת וגם בקורס קבלה למתחיל דיברנו

מזה טוב תודה רבה
שנזכה

ל מנעולה ומפתח כראוי אמן כן יהיה רצון
תודה