מלחמת גוג ומגוג ותורתו של משיח

מלחמת גוג ומגוג ותורתו של משיח🌟
נשמח לשיתוף שלייק ותגובה לזיכוי הרבים. ובע"ה כמו שכתוב בספר הזוהר ('רעיא מהימנא' פרשת נשא, חלק ג, עמ' קכד,ב) "בגין דעתידין ישראל למטעם מאילנא דחיי, דאיהו ספר הזוהר, יפקון ביה מן גלותא ברחמים" (=בזכות שעתידים ישראל לטעום מאילן החיים, שהוא ספר הזוהר, יֵצאו מהגלות ברחמים).
{ביאור- אין הכוונה לגריסה חיצונית של הזוהר, אלא הכוונה להגיע להשוואת הצורה למדרגות הרוחניות הכתובות בספר הזוהר, עם זאת אכן הלימוד אמצעי ראשוני טוב ומוכרח לדבר זה) בשורות טובות לעם ישראל אמן