שערי קדושה

שער א' במלואו – ספר שערי קדושה – מבוא "

0:00 -שער א ספר שערי קדושה

55:00 -שער ב ספר שערי קדושה

02:42:00 שער ג ספר שערי קדושה
03:56:00 – שער ד ספר שערי קדושה
06:06:00 שער ה ספר שערי קדושה
07:13:00 – שער ו ספר שערי קדושה
07:48:00 – קבלה גוף ונפש
08:36:00 – קבלה סדר מסירת החכמה – ענף ושורש
10:16:00 – קבלה ותודעה – סוד השגת החכמה
09:44:00 – קבלה למתקדם – דמיון אלוקי
10:21:00 – קבלה – תודעה – סמים פסיכודלים
10:39:00 – קבלה – תודעה – הכרה אלוקית
11:21:00 – סדר מסירת החכמה

לכל הערוצים:
https://linktr.ee/kab10