תובנות וחידודים בחכמת הקבלה

מה ששלך שלך

הסבר פנימי: מה ששלך שלך- לא מדובר על צעצועים חיצוניים בהכרח בתודעת האשליה. אלא על מדרגות וחלקים בנשמה בתודעה ובהרגשת האדם וחוויתו הפנימית את המציאות, דהיינו מה שנמצא בנפשו.
כפי שאומר בעל הסולם "מופת גלוי, אין חיסרון בעולם קבוע בגשמיות כלל, אומנם כל החיסרון ושלמות טבוע ברוחניות" (דהיינו בנשמה של האדם בכלים הרוחניים, הנפשיים)
מה ששלך שלך הכוונה מה שיש לך מסך עליו, (שזה אומר שלך, בעלות מלשון בעל) השתוות הצורה, דעת – בבחינה וידע אדם את חווה, חיבור והתאחדות רוחנית.
היות ויש שני תנאים לקבלת האור:
א. השתוקקות אמיתית ושלמה.
ב. השתוות הצורה לאור (רצון להשפעה, רצון לדבקות בבורא)
באופן רגיל השתוקקות לבד מנתקת מהמאציל כמו חור שחור שרוצה רק לקבל בצפיפות אנוכית בלי מקום משותף להשפעה.
לכן מה ששלך שלך, אם יש לך עליו מסך, שזה אומר שהוא שלך, כי יש לך את כוח ההתנגדות לקבל, וגם היכולת לקבל נכון בסוד ג' הקווים.
אבל יש תנאים נלווים: ביטחון אמיתי בה', תקווה אמיתית, ולהאמין בסיכוי להצליח, ואז זה לא יחמוק כי יותר ממה שהעגל רוצה לינוק הפרה רוצה להיניק, היות והמאציל רוצה שנקבל את ההטבה, רק בצורה ראויה ואמיתית, שנזכה (מלשון זיכוך) על מנת להשיג את המדרגות המחכות לנו ולהגיע לדבקות ושלמות של אין סוף, אמן.
אבל מה זה אין סוף? כל מה שאנחנו מכירים זה נהירו דקיק, פירורים דפרורים גשמיים של אורות.. אומנם מאמנים אותנו בגשמיות בהתחלה כדי שלא נפגום, וככה לאט לאט פותחים לנו את הנפש הנשמה והתודעה ומתקדמים כדי לעלות ברום המעלות. שנזכה, אמן

תוכן קשור

כתיבת תגובה

Back to top button
קבלה - חכמת הקבלה