תובנות וחידודים בחכמת הקבלה

מבשרי אחזה אלוקי

"מבשרי אחזה אלוקי" מה זה אומר קצת פנימה? ההסבר טיפה למתקדמים אבל זה נושא עמוק שדורש ידיעות מקדימות אז אין ברירה. מבשרי אחזה, והרי אין הכוונה לגוף הגשמי הנפסד שהוא הפך השלמות ומסמל דווקא את חטא אדם הראשון ואת צד הקלקול בפני עצמו. כמו כן נתון לחוקי זמן ומקום, שהם הפך האלוקות שמייצגת את חוקי הנצח האהבה והאחדות בבחינת "הוא ותמורתו יהיה קודש" היות ואין העדר חילוף ותמורה ברוחני, היות ולא ייתכן העדר בשלמות, וכפי שאומר בעל הסולם כל העומד להישרף כשרוף דמי, כמו כן העולם הזה אפילו בפשטות הוא עולם חולף כמו צל חולף ואיננו, אם כי ודאי שגם בו טמונה חכמה נפלאה כסמל כי הוא הדמיה של הרוחניות במסגרת מה שהגשמיות יכולה להכיל כסימן.
ובכל אופן ההסבר האמיתי של המשפט לעניות דעתי על פי היסודות הוא, היות ואנחנו נבראים, אנחנו רצון לקבל, שזה כל הבריאה, והנשמות הם צד האדם שבמציאות הצד של הבחירה, על כן, כל התפיסה של האלוקות היא מבשרי דהיינו מהרצון לקבל היות ואנחנו נבראים, על כן תפיסת האלוקות מצד הכלים, ולא מצד האור עצמו שהרי ממי יקבל ח"ו, ולית מחשבה תפיסה בך כלל, היות והמחשבה היא במסגרת הנבראות במסגרת הרצון לקבל, לכן דווקא מצד הכלים אנחנו משיגים את האלוקות ולא מצד האורות עצמם כמו שמתיימרים בתורות זרות להגיד, היות וכל הבריאה היא רצון לקבל, וזה נושא עמוק.
דבר נוסף ומהותי – שהיות וההשגה של הנשמה ברוחני היא על פי ההתפתחות שלה, (בשונה מהגשמיות שהרבה מהמציאות מגיעה מובנית באופן אוטומטי) והתפיסה וההשגה היא על פי תפיסת הצורות הרוחניות, על כן מבשרי אחזה אלוקי, דהיינו- על פי ההתפתחות שלי הגדילה והצמיחה הפנימית אחזה ולא זולת, על כן נאמר מבשרי, כמו שצריך להזין את הבשר שיגדל צריך להזין את הנשמה שתגדל רק במזון רוחני. כמובן שחומצות אמינו לא יעזרו לנשמה, אלא אותיות התורה הקדושה. כמו שאמא אומרת "אם לא תאכל לא תגדל" רק כמובן לא מדובר על האותיות שבהספר הם רק גירוי ופתח ראשוני, אלא הכוונה לאותיות בלב האדם, בנשמה, שהן החסרונות והכלים שהאדם מקבל ומנפיש לפנימיותו מהתורה כל אחד לפום דרגה דילה, ובונה את בשרו נפשו דמיו ואבריו הרוחניים מהתזונה הנשמתית, עד שלפחות יבנה פרצוף שלם דנפש דקדושה וילביש את עולם העשיה הרוחני (דרגה גבוהה פה במטריקס זה מתחת)
ובאמת, אכן הגדילה הרוחנית נקנית בהרבה בשר דם ויגיעה, כמו שנאמר אין זוכה בתורה אלא מי שממית עצמו עליה. בע"ה שנזכה שהבשר הרוחני שלנו יגדל על מנת שנוכל להשיג קצת אלוקות מעבר לזמן ומקום, אמן ואמן.

תוכן קשור

כתיבת תגובה

Back to top button
קבלה - חכמת הקבלה