תובנות וחידודים בחכמת הקבלה

הר הכרמל – נביאי הבעל

הר הכרמל (סתם פשוט הרכבת עברה פה..) הר מלשון הרהור, כרמל מלשון כרם ל'. כרם נקראת האמונה של האדם שצריכה שמירה יתרה מהשועלים (שאלות וחקירות של המרגלים והשכל החיצוני)
ל' בבחינת השכל של האדם שעולה למעלה לעליון לקבל מוחין, אבל לשכל בלי אמונה אין קיום כפי שנאמר "ידע הוא כוח והאמונה היא מקור הכוח" , אז חשוב וקריטי שכל השכל יהיה בתוך הכלל של האמונה.
מסביר גם את העניין של נביאי הבעל, שרצו בעלות פרטית על האמונה שהיא מעבר לאגו והדעת בעלי בתים. שנאמר "לא כצורנו צורם" ובאופן יותר פשוט – שמשתמשים בקבלה והתורה לתועלת הגשמיות הנפסדת והגוף. או בתודעה הרוחנית, כדי להקרין למת-ריק-ס (מטריקס) תמורות גשמיות, במקום הפוך לשכלל את הרוחניות והפנימיות.
עוד אומר הזוהר (לא זוכר איפה הציטוט בראש, אם כי כנראה הקדמת ספר הזוהר) "ואותם המתייראים מטעם עונש דמלקיותא ולא מטעם מצווה עליהם נאמר "מגורת רשע היא תובאנו" מי שעובר על יראת ה' עובר על כל מצוות התורה ונטמן בקליפות ונענש במלקות שהם ארבע מיתות בית דין"

לכן בעזרת ה' שנזכה להושענא רבה בנשמה ולצל האמונה, דהיינו ישועה מלשון יהושע, צד הלב, הלבנה.
אנא ה' הושיעה נא
אנא ה' הצליחה נא! (מלשון צל חי ה', אמונה)
חג שמח וישועה אמיתית לכולם. 

תוכן קשור

כתיבת תגובה

Back to top button
קבלה - חכמת הקבלה