לימודי קבלה

#איסור #לימוד #תורת #הקבלה האם #מותר #ללמוד #קבלה #חכמת​ ? איסור לימוד קבלה – מקבץ קליפים נבחרים לגבי חובת החשיבות הקריטית לעסק בחכמת הקבלה ופנימיות התורה והזוהר הקדוש לקירוב הגאולה, והפגם החמור ביותר והרחקת המשיח והגאולה של המתרשלים ומתעצלים בלימוד זה. #איסור #לימוד #תורת #הקבלה
לימוד קבלה
לימוד חכמת הקבלה