תורת הקבלה

#תורת #הקבלה # תורת הקבלה חכמת הקבלה היא חכמה של התגלות הבורא לבריותיו. לפרטים נוספים על קורסים ב- קבלה – https://kabalatorart.wixsite.com/kabala | פייסבוק: https://www.facebook.com/kabbalah.beginners