תקיעת שופר – זהר ראש השנה – פרשת תצוה אות צ"ב – הרב גוטליב