מועדי ישראל האדם ומה שביניהם | דרושי ראש השנה – דרוש ג' | שער הכוונות | שיעור 2 | תשפ"ב