זוהר פרשת אמור | אות קפז | מאמר תקיעת שופר | שיעור 1 | תשפ"ב