מאמרי הסולם – שיעור 081 – מאמר נג – תכונת חכמת הנסתר בכללה | חלק ב