והבית בהבנותו – זוהר נח – 95 – אות של"ג – הרב גוטליב