תע"ס חלק ח' – שאלות לפירוש המילות – שאלה קמ"ה – הרב גוטליב