כאב ראש – איך נפטרים מזה כבר? – הרב יובל הכהן אשרוב – בסוד הדברים