עקרונות בעל הסולם – ימין ושמאל – עקרון ט"ז – הרב גוטליב