הצדיקים דבוקים ביסורים, הרשעים דבוקים בתענוג – זהר ראש השנה – פרשת תצוה אות פ"ט – הרב גוטליב